Wypominki - WTOREK

RÓŻANIEC – WTOREK

  1. Modlitwa w Ogrójcu

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Andrzeja, Jana, Kazimierza, Reginę Wojcickich, Józefa, Władysława Dąbrowskich, Irenę Machała, z rodziny Ramzów

– Jadwigę i Wojicecha Kubiak, Wiktorię i Józefa Jędrzyckich, Małgorzatę, Marię i Józefa Warcholińskich, Marię i Czesława Cerbin, Mariannę Wójcikowską, Zofię Więcek, Reginę, Piotra i Małgorzatę Kulickich

– z rodziny Kopytków: Marię, Rozalię, Ryszarda, Stanisława, Tomasza Jakuba, z rodziny Rudych: Katarzynę i Jana, z rodziny Teterów: Aleksandrę, Szymona, z rodziny Bryków: Annę i Stanisława. Z rodziny Główków: Alicję i Jana, z rodziny Czarneckich: Krystynę i Tadeusza, z rodziny Piotrowiczów: Janinę i Edwarda

– Piotra Karczewskiego, Honoratę Abramowicz, Wiesława Abramowicz, Janinę Majewską

– Piotra Karczewskiego, Janinę Majewską, Stanisława Majewskiego, Zdzisława, Annę Halinę Majewskich, Stefanię, Ludwika, Władysława, Juliana Seńkowskich

– Annę, Romana, Aleksandrę Topa, Martę, Jana, Zenobię, Eryka, Tadeusza, Mirosława Hein, Halinę, Bernarda Włodarczyk, Martę i Józefa Jarońskich

– Ignacego i Józefa Pedo, Annę i Sylwestra Rublewskich, Anielę i Stanisława Witman i Jerzego Bijata

– Apolonię, Czesława, Izydora, Antoniego, Romana, Józefa Mrozik, Władysława, Janinę, Mikołaja, Mieczysława Janiszak, Mariana Kuwałek, Henryka Serkowskiego

– Stefana Krawczyk, Jana Marię Mariana Krawczyk, Annę, Mieczysława Iwańczyk, Antoninę, Szymona Krawczyk, Stanisława, Julię Araszkiewicz, Janinę Kozłowską, Franciszka Lasotę,

– Stanisława, Genowefę, Romualda Waszkiel, Aleksandra, Elżbietę Karwańskich

– Stanisławę i Edmunda Brzemińskich i zmarłych z rodziny, Jana Jaksztowicz i zmarłych z rodziny

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Biczowanie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Stanisława, Agnieszkę Turek, Stefana Krawczyk, Stanisława, Helenę Stefanię Turek, Felicję, Jana Lewandowskich, Anielę Kotwica

– Helenę, Eugeniusza Faderewskich, Franciszkę, Stanisława Narewskich, Kazimierza, Antoninę, Narewskich, Mariannę, Stanisława, Adama, Wandę Pawłowskich, Helenę, Adama, Lidię, Jerzego Chomickich, Jadwigę, Edwarda, Magdę Kulwickich, Zofię Czarnomską, Łucję, Piotra Kępa, Stanisława, Czesława Faderewskich, Zofię Świeboda, ks. Zygmunta Tkaczyka, ks. Antoniego Miechońskiego

– Stanisławę, Anielę, Teresę, Czesławę, Jana, Katarzynę, Apolonię, Władysława, Józefę Chmiel, Janinę, Sławomira, Irenę, Marię, Mariannę, Józefa Matczuk, Janusza Czyż, Karola Rewcio, Antoniego Świstun, księży którzy pracowali w naszej parafii, Emilię, Apolinarego, Stanisławę, Janinę, Władysława, Jacka, Stanisława, Ludwikę, Józefa, Ewę Kucharskich, zmarłych przebywających w czyśćcu

– Walerię, Rozalię, Józefa Amiłowskich, Franciszka, Stanisława Pokutyńskich,

– Stefanię, Bronisława, Romualda, Ireneusza, Wacława Zdanowicz, i zm. z rodziny, Stanisławę, Władysława, Ryszarda, Sabinę, Sławomira, Halinę Zahorskich, Danutę, Jana Więckowskich

– Józefa Nosal, Teresę, Zofię, Antoniego Bartczak

– Bronisławę, Wincentego, Stanisława Mazan, Zofię, Wawrzyńca, Czesława, Jana Krzemińskich, Stefanię, Ignacego Lisickich

–  Ewę, Pawła, Lecha, Wiktorię, Stanisława Zagrabskich; Stanisławę, Franciszka, Henryka Dąbrowskich; Rozalię, Edwarda Śmietanka,; Stanisławę Sawicką, Danutę, Janusza Warszewskich

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Cierniem ukoronowanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Stanisławę, Stanisława, Janinę, Annę, Ustianowskich, Kazimierę, Tadeusza, Henryka, Jana, Marię Nikodem, Czesławę, Romualda, Mariusza, Krzysztofa Steć

– Jadwigę, Tadeusza Parniak

– Halinę, Zygmunta, Zbigniewa, Wiesława Furykiewicz

– Stanisława, Ludwikę, Władysława, Mariana, Krzysztofa z rodziny Halewicz, Jana, Józefę, Annę, Stefana z rodziny Fąfara, Janusza Krynickiego;

– Janinę, Stanisława Kot, Janinę, Mikołaja, Marię Łazor, Mariannę Łojek, Stanisława Kowa, Kazimierza Wasiliszyn

– Janinę, Stanisława Piwar, Janinę, Roberta, Jacka Hazeńskich, Janinę i Andrzeja Makara, Zofię i Jana Gromadzkich, Marię i Adama Czajkowskich, Zofię Pyszczyńską, ks. Zbigniewa Węsierskiego, ks. Gerarda Janikowskiego, ks. Tadeusza Kaszubę, ks. Piotra Bulczaka, Liliannę Makara, ks. Jana Dybowskiego

– Marię, Aleksandrę Rej, Franciszka Fratte, Jana, Michała, Bronisława, Jana Krzemińskich, Izabelę, Pawła Krzemińskich, Annę, Edwarda, Józefa Winiarskich, Zofię Kucharską, Teresę Krzemińskich, Łukasza Kempe, Zdzisława Snopek,

– Marię, Stefana, Kazimierę, Tadeusza, Martę, Stanisława Jasnowskich, Halinę, Czesława, Paulinę, Helenę, Zbigniewa Borzeskich, Halinę, Stanisława, Adama Kaciłowicz

– Anielę, Józefa, Jadwigę, Reginę, Franciszka, Janinę, Bolesława, Walerię, Stanisława, Władysława. Tadeusza z rodziny Byczek; Janinę, Feliksa, Andrzeja z rodziny Banaszek ; Ludwika i Józefa Kucharskich, Zbigniewa Rymgayłło

– Daniela, Danielę, Henryka, Stanisława, Jana, Tadeusza Gajiewskich

– Antoninę, Wiktora, Marię, Józefa, Stanisława z rodz. Gendek, Zofię, Stanisława, Mariannę, Andrzeja z rodz. Zajdlic

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Droga Krzyżowa

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Zofię, Edwarda Krysztapowicz, rodzinę Frydrychów, Różę, Ireneusza Gutowicz, z rodziny Krysztapowiczów, Gutowiczów

– Joannę, Stefana Skraba, Annę, Józefa, Rysia, Michała, Mariana Pękalskich, Stefana Wysokińskiego, Mariannę Czapka, Marka Stawickiego, Jóżefa, Ludwikę, Martę Kwak, Annę Jakszuk, Radosława Sujko

– Antoniego, Józefę Stefan, Beatę Stefan,

– Szwejda Janinę, Mieczysława, Jana, Marię, Stanisława, Pawlak Wiktorię, Franciszka, Kuchto Marię, Antoniego

– Janinę, Marcina, Janusza, Bogdana Kwolik, Romana, Sławomira, Feliksę Mieczysława Sidło; Marię, Władysława Staruszkiewicz, Marię Boroń, Agnieszkę, Michała Kozera, Marię, Mariana, Jurka, Jerzego Cybulskich, Marię, Zygmunta Jandzio, Deodezję Darowną, Adama Bonowskiego

– Eugenię, Ludwika, Władysława Sadło, Czesława Tyś

– Bogusława, Felicję, Józefa Dołbniak, Weronikę, Kazimierza Podolan

– Euzebiusza, Mariana Bawarskich, Irenę, Zbigniewa Machała,

– Annę, Klemensa, Zygmunta Wietrzyk, Jana Pasińskiego, Włodzimierza Kot z rodziną

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Śmierć na krzyżu

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

Pelagię, Annę, Joannę, Izydora, Zenona, Arkadiusza Bandyszewskich, Władysławę, Kazimierę, Antoniego, Władysława, Franciszka Brzóska, Eleonorę, Karola Feisk, Krystynę, Mariusza Janik

– Marię i Henryka Doczekalskich, Zofię, Stanisława Jóźwiak

– Antoniego Adamiuk, Eleonorę, Zbigniewa, Reginę, Michała Leonowicz, Annę Gawrysiak, Michalinę Sicińską, Annę, Władysława Rudzińskich,

– Stefana, Mariannę, Romana, Janusza, Katarzynę Kuśmierskich, Eugeniusza, Mariannę, Franciszka i Annę Skibińskich

– Zofię, Janinę, Mieczysława, Witolda, Stanisława Oborskich, Emilię Kaszlej, Teresę Jagosz

– Janinę, Mieczysława, Józefa, Jana, Elżbietę, Rozalię Jermakowicz, Stefanię, Kazimierza Korsak,

– Marię, Antoniego, Irenę, Jadwigę, Edwarda Kuchto, Lucynę, Stanisława Juszczyk,

– Teofila Nowak, Józefa, Natalię, Stanisława, Karolinę, Michała, anielę, Floriana Stemplewskich, Jana, Michalinę, Andrzeja, Tadeusza, Konstantego, Annę Korowajczyk, Józefa, Teresę, Marka, Aleksandrę Małek

– Teresę, Jana Kozakiewicz, Renatę, Henryka Kozakiewicz

– Kamilę i Stanisława Przywara, Władysława Kuczyńskiego, Helenę, Jerzego Michalak, Jana Szwajkowskiego

– Jana Zdanowicz, Genowefę, Bronisława Burak, Anielę Kwiatkowską

– Marię, Stanisława, Andrzeja Boroń, Marię, Piotra Aksamit, Kazimierę, Wiesława, Tadeusza Cesak

– Zbigniewa, Bogdana, Sabinę, Bronisława, Jana, Leszka, Roberta Leśniowskich, Henryka, Krystynę, Roberta Kisman, Henryka, Krystynę, Adama, Bondaruk Feliksa, Antoniego, Zofię Baworowską, Janinę, Barbarę, Czesława Rzęsa, Weronikę, Mariannę, Antoniego, Feliksa Jędrusina, Zofię, Janinę Kisman,

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.