M
"

Godziny nabożeństw

Niedzielna Msza święta

Godziny:

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Msze św. w dni powszednie

Godziny:

Codziennie: 7:00, 18:00

Napisz do nas:

Księża

las

Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu – Zmartwychwstańcy

Z parafii pochodzą:
ks. Andrzej Klimaszewski CR (+14.06.1995), ks. Zbigniew Hul SDB, ks. Kazimierz Sawościanik CR, ks. Sławomir Siemieniec CR, ks. Jan Soroka CR, ks. Tomasz Wojciechowski CR, ks. Tomasz Rostek CR, s. Teresa Bosiacka CSSE, s. Maria Giemza CR, s. Krystyna Hołubicka OCD, s. Bogusława Wojciechowska PSMC, s. Jolanta Wojciechowska PSMC

Poprzedni proboszczowie:
ks. Tadeusz Murzynowski  (1945), ks. Stanisław Tatar CR (1945-1946), ks. Jan Wojnar CR (1946-1947), ks. Józef Rozalczak CR (1947-1954), ks. Antoni Miechoński CR (1954-1962), ks. Jan Wojnar CR (1962-1968), ks. Józef Obuchowski CR (1968-1969), ks. Władysław Tarnowski CR (1969-1976), ks. Mieczysław Sarnecki CR (1976-1985), ks. Zdzisław Korcz CR (1985-1988), ks. Henryk Dudzik CR (1988-1991), ks. Stanisław Lasota CR (1991-1995), ks. Leonard Bandosz CR (1995-2008), ks. Grzegorz Wiśniewski CR (2008-2010), ks. Wiesław Hnatejko CR (2010-2021)

PROBOSZCZ i PRZEŁOŻONY

PROBOSZCZ i PRZEŁOŻONY:

o. Krzysztof Janik CR
Urodził się w Bydgoszczy. Jest absolwentem Niższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 2007 roku w kościele seminaryjnym w Krakowie z rąk bp. Adama Śmigielskiego. Po święceniach został skierowany do posługi w Poznaniu Smochowicach, a w kolejnych latach pracował w Kościerzynie i Warszawie.

W parafii zajmuje się: bierzmowanymi, Grupą Synodalną, Parafialnym Zespołem Caritas, Wspólnotą Barka, Wspólnotą Żywego Różańca, Braćmi Zewnętrznymi, Caritasem

WIKARIUSZ

WIKARIUSZ:

o. Łukasz Wąsiksewicz CR
Urodzony w 1989 roku w miejscowości Lubasz. Absolwent Niższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Do tej pory posługiwać w Bytomiu i Radziwiłłowie. Z zamiłowania muzyk, informatyk. Kocha spotkania z ludźmi.

W parafii opiekuje się bierzmowanymi, scholą, Grupa Młodzieżową, Wspólnotą Galilea, Liturgiczną Służbą Ołtarza, dziećmi komunijnymi

ks. Kazimierz Siwiec

o. Andrzej Pakuła CR
Urodził się 3 stycznia 1963 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 grudnia 2012 roku w Pułtusku.

W parafii katechizuje i opiekuje się Wspólnotą Rycerzy Maryi i prowadzi Duszpasterstwo Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych.

o. Piotr Przywecki CR

o. Piotr Przywecki CR
Urodzony w Poznaniu, absolwent Niższego Seminarium Duchownego. Pełnił funkcje socjusza, kapelana szpitala, duszpasterza polonijnego. Zainteresowania to dobra książka, film, polityka i kulinaria.

W Parafii opiekuje się Wspólnotą Misiaki