M
M
M
M
"

Godziny nabożeństw

"

Godziny nabożeństw

Niedzielna Msza święta

Godziny:

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Msze św. w dni powszednie

Godziny:

Codziennie: 7:00, 18:00

Napisz do nas:

Wspólnota Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Złocieńcu

Wspólnota Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Złocieńcu

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2, 1-6)

RYS HISTORYCZNY
Idea o powołaniu do życia instytucji Braci Zewnętrznych zrodziła się w umyśle Bogdana Jańskiego założyciela zmartwychwstańców.
Wybitnie zdolny młody człowiek, absolwent prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta w Paryżu i Londynie, w stolicy Francji stracił wiarę. Pod wpływem Adama Mickiewicza, którego poznał na emigracji, powrócił do Kościoła katolickiego i do końca swojego krótkiego życia apostołował wśród rodaków, angażował się w działalność społeczną i dobroczynną, tworząc zręby nowego Zgromadzenia, mającego doprowadzić do moralnego odrodzenia narodu w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Po nawróceniu uświadomił on sobie, że obowiązek dążenia do świętości spoczywa nie tylko na duchownych i zakonnikach, lecz również na ludziach świeckich. Zakładając nowe zgromadzenie, nie chciał poprzestać tylko na jednej jego formie zakonnej, lecz uważał, że do odnowy religijnej należy włączyć wszystkich katolików. Tę myśl kontynuowali jego uczniowie: o. Piotr Semenko i o. Hieronim Kajsiewicz. o. Semenko napisał regułę dla Braci Dobrej Woli. Instytucja Braci Zewnętrznych z biegiem lat upadła. Nie umarła jednak sama idea. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, Zmartwychwstańcy w Polsce reaktywowali instytucję Braci Zewnętrznych.
W 1979 r. w Poznaniu ówczesny Przełożony Prowincjalny o. Jerzy Smoliński CR powołał do piastowania funkcji Moderatora Braci Zewnętrznych w Prowincji Polskiej o. Mariana Traczyńskiego CR, który poprzez Proboszczów i Przełożonych rozpoczął pracę formacyjną z kandydatami na Braci Zewnętrznych. Byli nimi ludzie związani z parafiami zmartwychwstańców, często wykonujący potrzebne prace przy domach zgromadzenia, kościołach, byli ministranci lub po prostu przyjaciele zgromadzenia.
Bracia zewnętrzni są związani ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców na zasadzie dobrej woli, złączeni ze wspólnotą zakonną duchową więzią jedności i braterskiej miłości, wspólną ideą pracy nad zmartwychwstaniem własnym i społeczeństwa; nie składają oni ślubów, lecz wiąże ich duchowe przyrzeczenie. Celem Braci Zewnętrznych jest dążenie do doskonałości chrześcijańskiej przez życie tajemnica paschalną oraz pracą nad rozszerzeniem Królestwa Bożego. Cel życia i pracy braci zewnętrznych jest taki sam jak członków zgromadzenia związanych ślubami. Są wezwani by oddawać chwałę Bogu ponieważ jest On nieskończoną Dobrocią i Miłością.
Nad formacją Braci Zewnętrznych czuwa moderator – kapłan wyznaczony przez władze zgromadzenia, który ustala program pracy na cały rok i organizuje coroczne rekolekcje. Obecnie funkcję moderatora prowincjalnego od 2011 roku pełni o. Tadeusz Gajda CR.
Ważnym zadaniem apostolskim braci zewnętrznych jest chrześcijańskie wychowanie dzieci i wnuków, przy czym istotna jest nie tylko formacja intelektualna, ale potwierdzenie przekazu prawd wiary postawą życiową zgodnie z zasadą formacji zmartwychwstańczej: prawdą i miłością. Pomocą w realizacji tego zadania jest połączona z rachunkiem sumienia wspólna modlitwa rodzinna.

Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem,
spraw byśmy wiernie żyli duchem Twego Zmartwychwstania.
Odnów nasze serca, naucz nas umierać samym sobie,
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości, co przemienia i przekształca.
Zechciej posłużyć się nami w odnowie społeczeństwa,
abyśmy głosząc Twoje życie i Twoją miłość,
doprowadzili wszystkich do Twego Kościoła.
Przyjmij te prośby, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem,
w jedności z Duchem Świętym, jako Bóg na wieki. Amen.

HISTORIA ZŁOCIENIECKIEJ WSPÓLNOTY
Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb i spełnia je, jeśli są zgodne z Jego wolą.
Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. (1 J 5, 14-15)

Wspólnota Braci Zewnętrznych w Złocieńcu istnieje od grudnia 2010 roku. Wtedy to na zakończenie rekolekcji adwentowych prowadzący ks. Tadeusz Gajda CR zaproponował grupie mężczyzn wstąpienie do Wspólnoty Braci Zewnętrznych. Owocem tej propozycji było rok później złożenie deklaracji przystąpienia do nowicjatu. Odbyło się to w kaplicy domu zakonnego w obecności ojca przełożonego Jana Dybowskiego CR.
Pierwszą grupą składającą przyrzeczenia w rocznicę powstania zgromadzenia zmartwychwstańców – 17.02.2012 roku byli: Andrzej Soroka, Franciszek Kuprowski, Marcin Meljon, Stanisław Eret oraz Tomasz Kuprowski. Przyrzeczenia Bracia złożyli na ręce ojca moderatora Tadeusza Gajdy CR w obecności ojca Prowincjała Wiesława Śpiewaka CR.
Tego samego roku, w Poniedziałek Wielkanocny – 09.04.2012 roku kolejni kandydaci złożyli przyrzeczenia. Byli to: Dariusz Cygiel, Dariusz Wiśniewski, Jurek Sawościanik.
Z kolei 13.10.2012 roku w Kościerzynie, podczas uroczystości obchodów 30-to lecia powstania Braci Zewnętrznych Adam Kwolik i Ryszard Myszkowski na ręce ojca Generała Bernarda Hylli CR złożyli swoje przyrzeczenia powiększając grono złocienieckich braci. Tego dnia nasza wspólnota otrzymała statuetkę Chrystusa Zmartwychwstałego.
W następnych latach przyrzeczenia swoje składali: Robert Głowacki, Witold Garbaty, Roman Zielnica, Tomasz Pietkiewicz, Jacek Stefan, Robert Kowalski.
W niedzielę 19.02.2017 roku po okresie nowicjatu zaszczytu wstąpienia w szeregi Braci Zewnętrznych dostąpili: Bogdan Byszewski i Paweł Śliwka.
Członkowie Braci Zewnętrznych w Złocieńcu to ludzie pobożni, życzliwi, skorzy do pomocy, wrażliwi na cierpienie i krzywdę ludzką. To również ludzie schorowani, ułomni i pełni wad jak wszyscy inni.
Wspólnota Braci Zewnętrznych to nie tylko sami bracia, to również ich małżonki, dzieci i wnuki, którzy aktywnie wraz z Braćmi modlą się w godzinach cierpienia jak i odpoczywają i bawią się w chwilach radości.
Bracia aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach religijnych, jak choćby: Przywitaniu obrazu Matki Boskiej Opiekunki Rodzin i umieszczeniu go w ołtarzu głównym naszej złocienieckiej świątyni w marcu 2011 roku, święceniach kapłańskich i Mszy świętej prymicyjnej ks. Tomasza Rostka CR w maju 2012 roku, poświęceniu głównego ołtarza w marcu 2013 roku, obsłudze liturgicznej podczas I Komunii Świętych, rocznicach święceń kapłańskich ojców: Micewskiego, Dybowskiego, Soroki, Flasińskiego, pogrzebie ojca Jana Dybowskiego CR, poświęceniu ołtarzy bocznych.
Wspólnota prowadzi modlitwy do św. Józefa, uczestniczy podczas peregrynacji kopi obrazu Matki Bożej Opiekunki Rodzin wśród złocienieckich rodzin, prowadzi drogi krzyżowe.
Bracia uczestniczą w corocznych rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych (w pierwszy czwartek miesiąca), dniach skupienia (druga sobota miesiąca).
Wspólnota Braci, poza modlitwą, uczestniczy również bardzo aktywnie w zajęciach mających na celu poprawę jakości naszej świątyni (sprzątanie, ocieplenia stropu w kościele, renowacja krzyża, budowa szopek Bożonarodzeniowych, budowa grobu Pańskiego.
Organizujemy spotkania całych Rodzin podczas Wigilii i Świąt Wielkanocnych, spływów kajakowych, grilli, które jeszcze bardziej nas integrują.
Patrząc na Braci i ich rolę w naszej Parafii odnosi się wrażenie, że o takich mężczyzn chodziło Jezusowi Chrystusowi, mężczyzn, którzy są zdolni wykonać plan Pana Boga. Chodziło o mężczyzn, którym na czymś zależy!
Drodzy Współbracia – życzę Wam i sobie, abyśmy byli czytelnym znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Parafrazując słowa ojca Hieronima Kajsiewicza: gdziekolwiek się pojawicie, aby pachniało Zmartwychwstaniem! Będziecie wówczas rzeczywiście potrzebni dzisiaj jako Bracia Zewnętrzni – świeccy Zmartwychwstańcy.

Wasz Współbrat Paweł Śliwka