Wypominki - ŚRODA

RÓŻANIEC – ŚRODA           9,16,23,30 LISTOPADA

  1. Zmartwychwstanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Antoniego, Jana, Annę, Janinę Majdan, Bożenę, Mieczysława Kocół, Józefa, Sławomira Lembowicz, Jadwigę, Arkadiusza Mroczkowskich

– Rostek Romana, Zofię, Krystynę, Włodzimierza, Tomasza, Błażejewicz Elżbietę, Jańczak Wiktorię, Zięba Annę, Stanisława, Nowak Stefanię, Eugeniusza

– Z rodz. Pasińskich, Jędrzejczak, Udycz, Więckowskich, Górskich, Nieszporek, Fabiszewskich, Oleniacz, Albina Fabiszewskiego, Marię Gadomską, Maćka Oleniacz,

– Romana Ciszewskiego, Janinę, Leona Ciszewskich, Halinę, Wojciecha Laskowskich, Wiesławę, Józefa Tarka,  Katarzynę, Stefana Udycz, Ewę Jędrzejczak, Ilonę, Rafała Pustkowskich, ks. Piotra Bulczaka, Katarzynę i Szczepana Lesiak, Antoniego i Józefę Gajewskich, Barbarę Mazur,

– Mieczysława, Stanisławę, Ludwika Luc, Marię, Józefa, Anastazję, Władysława Dutkowskich, Stefanię Napieralską, Macieja, Jadwigę, Jana Rębisz, Ludwika, Jana Holickich, Anastazję, Michała Siwik, Roberta Pytlińskiego, z rodz. Szczurko, Tiachło, Siwik, Fedyń

– Franciszka Bugajskiego, Józefa, Rozalię Serfain, z rodziny Serafin

– Witolda, Stelę Cybulskich, Józefa, Józefę, Polonis i zm. z rodziny Polonis i Cybulskich, Jana, Jadwigę Wrońskich, Helenę, Jana, Artura Kaucewicz

– Helenę, Mariana, Malwinę, Bolesława, Albina Siemaszko, Józefę, Stanisława Łaban, Reginę, Henryka, Stasia, Hancię, Leona, Stanisława, Józefa Panasewicz,

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

  1. Wniebowstąpienie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Annę, Władysława i Jurka Skukowskich

– Józefa Bazelskiego, Stanisławę Bazelską, Elżbietę Gryciuk, z rodziny Kozakiewiczów, Danutę i Tadeusza Jakubiec, Zygmunta Tkaczyka, Teresę i Stanisławę Delmata; z rodziny: Bazelskich, Araszkiewiczów, Gryciuków, Andrzejczuków, Bielskich

– Annę i Antoniego Siwickich, Ireneusza, Kazimierza, Leszka, Jacka Helenę Kozakiewiczów, Bernarda, Bernardę  Rynkiewicz, Jana Dziekońskiego, Teresę Kochanowską, Pawła i Marylę Złotowskich, z rodzin: Miziołów, Koniarskich, Kochanowskich, Siwickich, Pawlaków, Danielewiczów, Szymczaków,

– Janinę, Edwarda Malinowskich, Adolfa Malinowskiego, Katarzynę, Józefa, Tadeusza, Stanisława Gmyz, Barbarę, Kazimierza Grochowskich, Zofię, Jana Jakszuk

– Annę Adamską, Antoniego, Kazimierę Dobrowolskich, Józefę, Mieczysława Król, Marię Banasińską

– Zofię, Hannę, Bohdana, Wiesławę z rodz. Gawrysiaków, Marię, Stanisława Szemiel, Jana Horbacz, Zofię, Franciszka Miłoszewiczów, Emilię, Bronisławę, Józefa z rodz. Szemielów, Miłoszewiczów, ks. Zygmunta Tkaczyka

– Zofię, Jerzego Dremluk, Zofię, Józefa, Józefę, Adama, Marię Chmielewskich, Mariannę, Kazimierza, Annę Żych, Kazimierę Jedlińską, Mieczysława Galas

– Czesława Barcickiego, Stefanię i Władysława Dudzik, Stanisławę i Tadeusza Dudzik, Agnieszkę, Michała, Karola, Józefa Kozera, Marię Onak, Agatę Adamską; Wojciecha Kowalskiego, Karolinę Bożek,

– parafian, dobroczyńców i i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

– Stanisława Sikora, Irenę i Adolfa, Romanę, Józefę,  Sikora, Władysławę Bodnar

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Zesłanie Ducha Św.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Stefanię, Bronisława Piziak, Janinę i Jana, Czesława Ptak, Janinę KOMPIŃSKĄ i jej rodziców; dziadków Namłyńskich, Franciszkę i Pawła Namłyńskich; Zapytowskich, Annę i Franciszka Zapytowskich, Apolonię Ptak, Zygmunta Krynickiego, ++ z rodzin Ptaków, Piziaków, Ratusznych; Weronikę JUŹWIN, Henię Majewską i jej córkę, Weronikę Juzwin,

Zofię, Czesława Teodora, Adama, Zenona Szczepankiewicz, Krystynę Rogińską, Leokadię Rutkowską

– księży: Jana Dybowskiego, Zbigniewa Węsierskiego, Piotra Bulczaka, Bolesława Micewskiego, Stanisława Szulchaczewicz, Ryszarda Dąbek, Leszka Bronikowskiego, ks. Bartnika

– Olgę, Mariana, Piotra, Ewę, Stanisławę, Michała Jędrzejczak, Annę Mariana, Tadeusza Pochroń, Barbarę, Władysława Milach, Annę Szczepańską; alicję, Mariana Łoś, Teresę, Ryszarda Glegoła, Ryszarda Kowalskiego, Joannę Andrukiewicz, Mariannę, Władysława, Jana Pasińskich, Zenona, Danutę, Marka Pasińskich

– Marię, Michała Hirt, Barbarę, Michała, Bronisława, Emilię, Marię Kołosowskich, Józefę Brzuchalską, Adelę Rudzińską, Leonarda Wojnicz, Leokadię, Wacława Kaczan, Danutę, Lubomira Jabczanik, Stanisława, Tadeusza, Teresę, Stefana Krasoń,

– Ewę Front, Wojciecha, Zofię, Feliksa Olejniczak, Edmunda, Helenę Chojnackich, Halinę Paluch-Szpil, Bogdana Czarneckiego, Kazimierza Piaseckiego, Stefana, Genowefę Kowalskich, Zofię Kratyńską i Gedymina

– Jana Paraskiewię, Annę Reszeta, Roberta, Rafała Hazeńskich, Stefanię Dobosz

– Czesława, Adelę Subzda, Artura, Wincentego, Stefanię, Waldemara Koźma, Dobromiłę Prusakiewicz, Barbarę, Henryka Ornatek, Irenę, Ryszarda Wysiadły,

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Wniebowzięcie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Kazimierza, Irenę, Adama Mora, Bolesława, Władysława, Ninę, Norberta Błażejewicz, Mariannę, Ludwika Maniak, Janinę, Annę Koźba, Krystynę Onoszko, Stanisławę Strzałkowską

– Annę, Czesława, Henryka, Michalinę, Bartłomieja Uchrońskich, Józefę, Wincentego Hrynkiewicz, Romana, Cezarego, Andżelikę, Józefa Szreder, Felicję, Józefa Dołbniak

– Mariannę, Bogusława Rudzińskich, Rozalię, Feliksa, Zdzisława Abramczyk, Władysławę Rudzińską, Stanisława Wiszniewskiego, Franciszkę, Kazimierza Pawlikowskich, Leokadię, Czesława Wiszniewskich

– z rodziny Kancelarczyk: Marię, Floriana, Stanisława, Bronisława, Sabinę, Helenę, z rodziny Mućka; Juliannę, Romana, Zdzisława, Danutę, Wandę, Jolantę, z rodziny Żaguń: Jana, Michała

– Stefana, Stefanię Wasiuk, Ludwikę, Wiesława, Ryszarda, Ignacego Wasiuk, Stefanię, Helenę, Edwarda Małyszko, Helenę, Władysława Taleckich, Natalię, Cezarego Pereszczako, Zofię, Wincentego, Leonarda, Genowefę, Irenę, Wiktora Ragiel

– z rodziny Łasińskich: Genowefę, Tadeusza, Aleksandra, Marzenę, z rodziny Matuszewskich: Felicję, Antoniego, Bogusława

– Marię, Stanisława Górkowskich, Ludwikę, Janinę, Stefana, Edwarda, Władysława Sus, Zofię, Fryderyka Andrejczuk, Tomasza Sawickiego, Bolesława Skrzeczewskiego, Michalinę, Stanisława Tokarz, Stefana Jarząba, Stanisławę Jabczanik, Zdzisława Górkowskiego, Sebastiana Orgielewskiego, Zofię Barszcz

– Stanisława, Helenę Zybałów, Henryka, Janinę i Jana Kuczyńskich, Waldemara, Martę i Leona Zimerskich, Mariannę i Antoniego Ogórek, Katarzynę i Walentego Zybałę, Józefa Kochanego, Leona Zimerskiego, Urszulę Byszewską Irenę Piórkowską, Wandę, Wacława Olenccy

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Ukoronowanie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Jadwigę Kalinowską, Edwarda, Zuzannę, Krzysztofa Pacek, Marię, Stanisława Olejarz, Kazimierę Jarmuł, Krzysztofa Draws, Stanisława Gąska, Antoniego Bartczak

– Jana, Pelagię, Henryka, Damiana Żebrowskich, Jadwigę, Józefa Ratajczyk, Romualda, Ireneusza, Bronisława, Stefanię, Wacława Zdanowicz, Stanisławę, Władysława Zahorskich

– Stanisławę, Franciszka Zielińskich, Zbigniewa, Magdalenę Tempińskich

– Piotra Danielewicz, Zofię, Bolesława, Marię, Juliana, Stanisława Janickich, Jana Margas, Józefa, Annę, Tadeusza, Annę Margas, Jadwigę, Stanisława Dzięcielewscy, Stanisława, Marię, Tomasza  Zamasz, Stanisławę Nowacką, Danutę Kosińską, Zofię, Bolesława Pietrzakowie oraz, Zygmunta Turczynowicz, Kazimierę, Daniela Jaworskich, Stefanię Łudczak

– Wiktora, Irenę Oleszkiewicz, Antoninę, Stanisława, Nikodema Horeglad, Michalinę Butkiewicz. Stanisława Horeglad, Marię Marcinkowską, Tadeusza Walkowiak, Jarosława PILIP, Zbigniewa Pisarskiego

– Mariannę, Wacława, Władysława, Antoniego, Marię, Antoniego Tomczyk, rodziców, Józefę, Władysława, Bolesława, Janinę, Edwarda, Zenona Mazur, Józefa Zięba

– Henryka Walkowiak, Marcjannę Gerlach, Marię, Danutę, Tadeusza Wrzask,

– Mariannę i Romualda Trzcińskich, Czesława, Ireneusza Kucharskich, Henryka, Helenę Jędreasz, Grażynę, Leszka Rajch, Andrzeja Kryczka

– z rodziny: Kloców, Paszkiewiczów, Winiarskich, Rosińskich, Kruczkowskich, Kuczyńskich, Prondke, znajomych ze Złocieńca i Nowej Soli

– Danutę i Mikołaja Pierechód, Krystynę, Stanisława Ryśnik, Jadwigę Naulewicz

– Helenę i Aleksandra Uścianowicz, Bronisławę i Stanisława Szabuniewicz, Stefanię i Józefa Mazur, Jana Rodzeń, Marię i Jana Ptak, Janinę, Ryszarda, Wandę, Henryka Mazur, Mirosławę Janiak, Janinę Amilkiewicz, Janinę i Mieczysława Dyblik, Krystynę i Arkadiusza Tyczyno

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.