Wypominki - Sobota

RÓŻANIEC – SOBOTA                5,12,19,26 listopada

  1. Zwiastowanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Barbarę, Ewalda, Waldemara, Pawła Kowalewicz; Stanisława Kędzierawskiego; Sebastiana Kubiak; Marcina Chila;

– Lilianę Makara; Katarzynę, Mariannę, Henryka Doczekalskich; Mariannę Czarnota; Stanisława Giluk;

– Józefa Rychter; Józefę Mariana Łoboda; Marcina, Tadeusza, Ewę, Jana, Damiana Bąk; Jadwigę, Kazimierza Rokita; Michalinę Weremko; Józefę, Stanisława Bosiackich; Dominikę Bińkowską;

– Krystynę, Piotra, Jana, Danielę, Annę, Jana, Janinę, Karola, Mirosława, Mieczysławę; zmarłych księży z naszej parafii;

– Jana, Otolię Adamczyk; Ryszarda Więckowskiego; Zofię, Adama Jeruzal; Antoniego, Janinę Boroń;

– Mariusza, Andrzeja, Janinę, Mariana Gryta; Mariannę, Jana Jagosz; Jerzego Cybulskiego; znajomych, przyjaciół; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Romana, Witolda, Zofię, Franciszka Łajczak; Anielę, Zbigniewa, Stefana Gustowskich; Danutę, Ryszarda Kubczak; Telesfora Krakowskiego; Sabinę, Władysława Przyborek; Zdzisławę Krakowską – Marchewka; Marka Nowakowskiego; Krystynę Pietrońską; Irenę, Michała Kubczak; Leokadię, Mikołaja Sajur; Genowefę, Bronisława Łużyńskich; zmarłych z rodziny: Piątkowskich; Winników, Starodubów, Lubowskich; znajomych, przyjaciół; zmarłych księży z naszej parafii;

– Zofię, Marię, Janinę, Krystynę, Michała, Jana, Józefa, Tadeusza Martyniak; Władysławę, Ewelinę, Janinę, Stanisława, Jana, Antoniego, Henryka, Kazimierza Bagińskich; Annę, Elżbietę, Andrzeja, Władysława Wąż; Władysławę, Stanisława Siuda; Eleonorę, Stanisława Szuflickich; Romualdę, Mariana Hul; Zofię, Stefana Barszcz; Marię, Zbigniewa Bednarskich; Janinę, Michała Hurtuk; Franciszkę, Antoniego Mucha; Romana, Jana Moskal; zmarłe matki z Żywego Różańca;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Nawiedzenie św. Elżbiety

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Julię, Helenę, Juliana Daćko; Katarzynę Załakomiec; Stefanię, Józefa Piłat;

– Czesławę, Helenę, Adama, Lecha Hołownia;

– Helenę, Kazimierza, Stanisława, Kazimierza Zielińskich; Józefę, Wojciecha Bartczak; Mariannę, Franciszka, Eugeniusza Skibińskich; Dariusza Weselak;

– Annę, Jacka Tafelskich; zmarłych z rodziny Tafelskich, Leszczyńskich, Gapińskich, Galubińskich;

– Teresę, Henryka, Krzysztofa, Grażynę, Tadeusza Zyśk; Dorotę Zawojską; Krystynę Ograbek;

– Walerię, Rozalię Amiłowskie; Helenę, Kazimierza Białobrzeskich; Franciszka Pokutyńskiego; Jadwigę, Eugeniusza Górnych;

– Wiesława, Amelię, Aleksandra Małyszko; Józefę, Bronisława Kowalskich; Antoniego, Marię, Władysława, Marię Kałamarz; Marię, Jakuba Białek; Rozalię, Henryka Skrzypek; Ryszarda Mroczkowskiego;

– Szczepana, Agnieszkę Pawlak; Edwarda Podlasiak; Roberta Wera;

– Janinę, Wincentego, Kazimierza, Matyldę Krzysztofików; Władysława, Henryka, Józefę, Bronisławę, Józefa Stachurów; Stefanię, Mieczysława Męcina; Rozalię Perepeczko; Józefa Ożoga; Janinę Gołębiowską; Henryka Saneckiego; Halinę, Henryka, Andrzeja Chrypo; zmarłych sąsiadów: Prokopiaków, Więcków, Wołochów, Brzusków, Feistów, Arkadiusza Bandyszewskiego;

– Marię, Konstantego, Walentego, Mirosława Samul; Felicję, Stanisława, Urszulę, Adama Stelmaczonków; Józefę Michałowską; Janinę, Bogdana Szczotkiewiczów; zmarłych z rodziny: Maciukiewiczów, Jacynów, Pietkiewiczów, Łapów, Kambułów; zmarłych księży pracujących w naszej parafii;

– Mariannę, Leona, Helenę, Alfonsa, Czesława, Janusza, Bolesława Gutowskich; Katarzynę, Jana, Helenę, Stanisława, Bronisława, Jana, Cecylię, Kazimierza, Barbarę, Stanisława, Halinę, Kazimierza, Halinę, Mirosława i jego córkę, Krystynę, Piotra i jego żonę, Remigiusza Kaszuba; Stanisławę, Franciszka Kucińskich; Irenę, Łucję, Teresę, Gerarda Judyckich; Hannę Socha; Mariannę, Antoniego Trzaska; Czesława, Pawła Krystosik; Stanisława, Bronisława, Jana Bedra; Nadzieję, Wacława Lisowskich; Anatola, Mieczysława, Stefana Czarneckich; Czesława Seredyn i jego rodziców;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Boże Narodzenie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Anielę Musiałek; Teresę, Stanisława Fulczyńskich; Teresę, Wojciecha Ujazdowskich; Janinę, Wojciecha Jagiełło; Mieczysława Zygarlickiego;

– Zofię, Marcina, Józefa, Annę, Macieja, Tadeusza, Emila Wróblów; Teresę, Marcina, Antoninę, Michała, Władysławę, Józefa, Leona, Władysławę Neryngów i Szymańskich; Annę, Jana, Zofię, Zbigniewa Byszewskich i Trzeciaków; Krystynę, Aleksandra, Weronikę Malinowskich; Aurelię, Mieczysława Czepików;

– Krystynę, Mariana Strzelczak; Adelę, Mieczysława, Ryszarda Juras; Janinę, Piotra Cicheckich; Jana Pawliczuka; Jana Kołtun; Cecylię, Stanisława, Henryka Matusiak; Wandę, Mieczysława Gronkowskich;

– Agnieszkę, Jana, Mariolę, Feliksę, Józefa, Anielę Kotwica; Tadeusza, Krystynę, Józefa, Annę Czarneckich; Wiesława, Janinę Wojciechowskich; Michała, Stanisława, Edwarda Pokutyńskich; Bogumiłę Pawłowską; ks. Jana Dybowskiego; ks. Zbigniewa Węsierskiego; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Bronisławę, Antoniego, Edwarda, Stanisławę, Bogdana, Witolda, Helenę, Władysława Tuziemskich; Helenę Bawarską; Wacławę, Ignacego Przybyło; Edwarda, Roberta, Alberta, Martę Feist; Zbigniewa, Annę, Kazimierza, Józefa, Władysławę Umeckich;

– Cecylię, Józefa, Kazimierza, Bronisława Latoszków; Wacławę, Stanisława, Mariana, Jerzego, Stanisława Gajewskich; Mariana, Irenę, Halinę, Tadeusza, Krzysztofa Szmiglów; Ludwika Sikorę; Leona Mikulskiego; Mariana Rutkowskiego; Ferdynanda, Marka Sołowiej; księży z naszego kościoła;

– Ryszarda, Bronisławę, Seweryna, Stanisława, Tadeusza Przybylskich; Marię, Wojciecha Jankowskich; Barbarę Wróblewską; Józefę, Maksymiliana Mikołajczak; Janinę, Adama Gadzina; Krystynę Świetlicką; Jadwigę Sylwestrzuk; Roberta Jurczyk;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Jana, Leona, Joannę Murawskich; Wiktora, Aleksandrę, Czesława, Malwinę, Karolinę, Stanisława Bierbasz;

– Teresę, Józefa Markowskich; Helenę, Michała Kocerka; Katarzynę, Tomasza, Mariannę, Józefa Mokrzyckich; Jana Chomika; Katarzynę, Stanisława Superson; Mikołaja, Władysławę, Janinę, Mieczysława, Stanisława Janiszak; Annę Piotrowską; Jolantę Krawczyk; zmarłych z rodziny: Głowackich, Łukomskich; Marię, Henryka Szachewicz;

– Stefanię, Stanisława, Helenę, Władysława Adamowicz; Małgorzatę, Dariusza Turczyn; Jana, Mariannę, Piotra, Stanisława, Teresę, Henryka Zyśk; Krystynę Beńko; Franciszkę, Franciszka, Stanisława, Józefa Tarasewicz; Bronisławę, Pantoleusza Tucza; Annę Sawicką i jej męża; Janinę, Owodzień; zmarłych z rodziny: Turczyn, Turnio; Kozłów, Mazurów; zmarłych ze wspólnoty Galilea; kapłanów, sąsiadów; zmajomych;

– Kazimierza, Julię, Kazimierza, Marię, Czesława, Czesławę, Jacka Mnichowicz; Reginę, Piotra, Zdzisława Usowicz; Janusza, Ryszarda, Zygmunta Paluszkiewicz; Teresę, Irenę, Stanisława Łach; Leokadię, Stefana Cieśnik; Franciszkę, Karola, Andrzeja Bargiel; Halinę, Henryka, Andrzeja Chrypo; zmarłych z rodziny: Usowiczów, Smoluchowskich, Konopskich, Marciszonków;

– z rodziny: Deców, Piturów, Daniela, rodziców chrzestnych, przyjaciół, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące;

– Barbarę Twarogowską; zmarłych z rodziny: Śmietanków, Angielskich;

– Stanisławę, Stanisława, Andrzeja, Irenę, Stanisława Pietrzak; Bronisławę, Andrzeja Smolis; Ewę Mikołajczyk;

– Jana, Magdalenę, Mariannę, Wacława, Ryszarda, Marka, Teresę, Janinę z rodz. Pawluk, Julę, Andrzeja, Stanisława, Barbarę, Józefa, Barbarę, Stefanię, Tadeusza, Antoniego, Genowefę z rodz. Stępień, Grażynę Czernek, Janinę, Jerzego

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Wojciecha Kowalskiego; Czesława Barcickiego; Dominikę Bińkowską;

– Karolinę, Jadwigę, Józefa, Czesława Płaza; Jana, Andrzeja, Jerzego, Piotra, Marię Makowiak;

– Antoniego Rusielewicza i jego rodzinę; Michała, Jadwigę Czyczów i ich rodzinę; Edwarda, Helenę, Grzegorza Baczeskich;

– Sabinę, Władysława, Tadeusza Smolnych; Krystynę Werner; Stefanię, Jana, Henryka, Bogumiłę Dutkiewicz; Mariana Żdanowicz;

– Tadeusza Lewickiego; Annę, Antoniego Dera; Jolantę Dera- Zelasny; Jana, Jolantę Kot;

– Jerzego, Stanisława, Annę Muras; Mariannę, Stefana, Romana, Janusza Kuśmierskich; Mariolę Kotwica;

– Jolę, Wandę, Zdzisława Mućka; Annę, Józefa Barańskich; Anielę, Bronisława Stecyk; Marcjannę Gerllach;

– Anielę, Bronisława, Adama, Marię, Józefa, Zofię, Reginę, Henryka Bosiackich; Wiktorię, Stanisława,  Andrzeja Gniffke, Józefę Małecką; Franciszka Szota; Helenę, Jolantę, Stanisława Pyra;

– Marię, Alojzego Rejman; Franciszka, Janinę, Tomasza, Jadwigę, Elżbietę Łuczko; Franciszka, Salomeę, Marię, Jana, Mieczysława, Stanisława, Janinę, Bolesława, Genowefę Bożek;

– Dymitra Jadczyszyn; Julię, Józefa, Romana, Annę Charowskich; Adama Pędzikowskiego; Bożenę, Józefa Stachacz; Renatę Kalczyńską; Krystynę Kusą; ks. Jana, Zbigniewa i Piotra; zmarłych z rodziny: Jadczyszyn, Zabłotnych; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Helenę, Władysława Sawickich;

– Janinę, Katarzynę, Tomasz Śmietanka; Julię, Augusta Angielskich;

– Bożenę Zienkiewicz; Marię Zamasz; Czesława Zybała; Elżbietę Wójcik; zmarłych z rodziny: Dyderskich, Wojtasiak;

– Marię, Edwarda, Zygmunta, Józefę, Franciszka Chmiel; Bronisławę, Marcelego Fedorcio; Józefę, Jana Zbrzeźnych; Marię, Janosza, Isztwana Fejes;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.