RÓŻANIEC – NIEDZIELA              5,12,19,26 listopada

 

 1. Zmartwychwstanie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Za zmarłych  z rodziny: Bartnickich, Zmarlickich, Kopańskich, Osowskich, Adamowskich, Kramarczyk, Kalotów, Plit, Wrzosek, Puków, Otulińskich

– Jadwigę, Ryszarda Tomaszczuk, Mariana Maruta, Halinę, Stanisława Lewandowskich,

– Annę, Juliana, Stanisława, Kazimierza, Józefa, Władysławę, Annę Kowalskich, Antoninę, Michała Cieślik, Grzegorza Sołtys, z rodziny Gorzędowskich, Cyganów

– Romana, Witolda Łajczak, Anielę i Zbigniewa Gustowskich, Stefana Gustowskiego, Danutę i Ryszarda Kubczak, Zofię i Franciszka Łajczak, Telesfora Krakowskiego, Sabinę i Władysława Przyborek, Zdzisławę Krakowską-Marchewka, Marka Nowakowskiego, Krystynę Pietrońską, Irenę i Michała Kubczak, Leokadię i Mikołaja Sajur, Genowefę i Bronisława Łużyńskich, za wszystkie dusze z rodziny Piątkowskich, Winników, Starodubów, Lubowskich, za księży z naszej parafii, za wszystkich znajomych i przyjaciół, za nieznanych żołnierzy i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

– z rodziny Sikorów: Mariannę, Jana, Helenę, Genowefę, Henryka, Stanisława, Wandę, z rodziny Wojciechowskich: Jana, Janinę, Jerzego, Józefa, z rodziny Brancewiczów: Ludwikę, Tadeusza, Krystynę, Stanisławę, Klemensa, Józefę, Józefa Janik, Jadwigę Utnik, z rodziny Piekarskich: Ludwika, Stanisławę, Jana, z rodziny Sajurów: Teklę, Józefa, Annę, z rodziny Mierzwów: Mariannę, Tomasza, Annę, Józefa, Stanisława, Edmunda Wentę, Bogdana Mazurkiewicza, Karolinę, Helenę, Wandę, Jana Mazur, Lucynę Sycz, Teresę Reszko;

– Marię Dobosz, Danutę, Magdalenę Tabaka, Romana Gajdę, Zygmunta Tabakę, Julię Noszczyńską, Annę i Andrzeja Dobosz, Władysława Dobosz, Annę i Jana Dernogów, Władysławę i Władysława Jandzio, Hołełę Paraskiewia

– Henryka Tokarz, Andrzeja Lorek, Piotra, Anielę Wojcis

Tadeusza, Marię, Teresę, Ludwika, Annę Smoter, Zofię, Jana, Józefa, Władysława, Marię, Tadeusza, Jana Uba, Leokadię, Wacława, Romana, Andrzeja Czerwińskich, Czesława Bogunia, Janinę, Emila Warzecha, Stanisławę, Lucjana Jabłońskich, Marię Janik, Jadwigę Szymkiewicz, Celinę i Zygmunta

– Marlenę, Władysława, Jana Żurek, Krystynę, Anielę, Henryka, Andrzeja Awin, Wincentego, Helenę Prusaczyk

– Stefana, Zofię Woszczek, Zofię Miniewicz, Irenę, Władysława, Barbarę Kudła,

– Franciszke, Zofię, Mariana Rapacz, Zuzannę Borkowską, Helenę, Edwarda, Grzegorza Borkowskich

– Krystynę Popławską, Tadeusza Habrat

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Wniebowstąpienie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Mateusza, Mariana, Czesława, Ryszarda Zaczkowskich, Antoninę Modlak

– Mariannę, Tadeusza, Urszulę, Helenę, Mieczysława Strzegowskich

– Mieczysława Sarnowskiego, Bronisławę Chwałek, Kazimierza Gagajek, Marię, Stanisława Marchlewicz, Adelę, Puskarz,

– Bogdana Matuszewskiego

– Genowefę, Zdzisława Lubowskich

– Henryka, Teresę, Krzysztofa Zyśk, Dorotę, Michała Zawojskich, z rodziny Szymańskich

– Stanisława, Teresę, Zygmunta Czerniawskich

– Antoniego, Józefę, Stefana, Beatę, Stefana

– Zdzisława Szachewicz

– Tadeusza, Aleksandra Pawlik, Antoninę Modlak, Leokadię, Mariannę, Czesława  Zaczkowskich

– Helenę, Bronisława Michałek, Marię, Stanisława Popławskich, Kazimierę, Anielę Kobel, Danutę, Stanisława Popławskich,

– Annę Koziół, Marzenę Maciejewską

– Annę, Leona, rozalię, Andrzeja, Zdzisławę, Zdzisława Szymanowskich

– Antoniego, Stanisława, Mirosława, Janinę Obara, Zygmunta Apanowicz

– Helenę Łupkowską, Michała Stepańczuk, Elżbietę ŚLASKA, Henio Dobrzyckiego, Henryka Smarszczewskiego

– Ryszarda Murawskiego, Henryka Badziąga, Janinę i Jana Krzemińskich

– Mariana Młodorzenia

– Jana, Leona, Jana, joannę Murawskich, Wiktora, Aleksandrę, Czesława, Stanisławę, Leonardę, Ewelinę Bierbasz

– Mariana Młodorzenia

– Józefę, Józefa Lewickich, Stanisława, Albina i Bronisławę, Bronisławę

– Włądysława i Reginę Swęd

– Łukasza Gawrońskiego

– Jadwigę i Ryszarda Tomaszczuk, Mariolę Kotwica

– Krystynę i Władysława Torczyńskich, Michalinę, Stanisława Flis, Zbigniewa i Alicję, Ryszarda Torczyńskich,

– Danutę Wojtczak, Krystynę, Jana Szachowicz,

– Jana, Jana, Zygmunta, Jerzego, Franciszkę, Piotra, Myszyńskich, Krzysztofa i Krystynę Próchnickich, Halinę, Józefa oraz Bożenę, Edmunda, Dariusza Klimczaków, Marię, Piotra Kaczmarskich, Jana Bartnika,

– Marcela Wiszniewskiego, Mariannę, Bogusława, Reginę Rudzińskich, Stanisława Wiszniewskiego, Władysława Dowżyckiego

– Piotra Danielewicz, Zofię, Bolesława Janickich, z rodz. Janickich, Jadwigę, Stanisława Dziecielewskich, Jana, Annę, Tadeusza, Annę Margas, Danutę Kosińską, Stanisławę Nowacką, Stefanię Łudczak, Zygmunta Turczynowicz,

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Zesłanie Ducha Św.

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Franciszka, Marię, Stefana, Melę, Tadeusza Stapińskich, Marię, Stefana, Janusza, Bogusława, Andrzeja Borowczak, Elżbietę, Dawida, Józefa Kokoszko, Janinę, Ryszarda Marka, Piotra, Adasia Szkurłat, Janusza Waleckiego, Bożenę Tomczak, Zofię Frukacz, Kubusia, maję, Lilianę, Natana Szkurłat, Marię, Bronisława, Marka Kusza, Irenę, Stefana, Adama, Marka, Halinę, Wiesława Janiszewskich, Helenę Wityk, Kamila Czutro

– Lucynę Szmid, Eugenię Jeżewską, Anetę, Krystynę, Henryka Kijeńskich,

– Zofię, Józefa, Jana Skupień, Halinę i Piotra Kulaszyńskich

– Feliksa, Danutę, Romana, Krystynę Kozłowskich, Monikę Elert, Michała, Stanisławę, Zdzisława Kisiel,

– z rodziny Karczun, Kutiuk, Krywula

– Genowefę, Aleksego, Zdzisława, Wiesława, z rodziny Tomczak, Urbańskich

– Wandę Tomczak

Edwarda, Eugeniusza, Emilię, Józefa Nowickich, Wiktorię, Józefa Malewicz, z rodziny Nowickich, Malewicz

– Józefa, Scholastykę, Lucjana, Romualda Handz, Antoniego, Michalinę, Stanisława …, Bolesława, Stefanię Tyza, z rodziny Dworzyckich Mieczysława i Jadwigę, Bogusława Sałek, Franciszka, Teklę Czeraba

– Ireneusza i Władysława Jankiewicz; Wacławę, Bronisława, Józefę, Dariusza i Aleksandra Jurgiel; Helenę, Kazimierza i Dariusza Szynter;

– Apolonię, Izydora, Antoniego, Romana, Józefa, Czesławę Mrozik; Władysławę, Janinę, Mikołaja, Mieczysława Janiszak; Jakuba, Mariana Kuwałek; Henryka Serkowskiego;

– Genowefę i Tadeusza Kuprowskich; Edytę i Jana Kowalczyk;

– Julię i Ludwika Torcz;

– Mariannę, Franciszka, Józefa, Stanisława, Jana, Piotra, Kazimierza, Bolesława, Zbigniewa,  Filipa i Zofię Rydz; Mieczysława, Stanisława, Kacpra, Mariana, Ryszarda, Anielę, Marię, Leonardę, Helenę Kurek;

– Ewę, Pawła, Lecha, Wiktorię i Stanisława Zagrabskich; Rozalię i Edwarda Śmietanka; Stanisławę, Franciszka i Henryka Dąbrowskich; Danutę, Olgierda Warszewskich;

– Danutę i Marcela Dziarmaga; Franciszkę i Dominika Polulan; Bronisława Polańskiego; Krystynę Brzozowską; Antoniego Pańczyk; Edwarda Wyrzykowskiego;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Wniebowzięcie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Jadwigę, Wojciecha Kubiak; Wiktorię, Józefa Jędrzyckich; Małgorzatę, Marię, Józefa Warcholińskich; Marię i Czesława Cerbin; Mariannę Wójcikowską; Zofię Więcek; Reginę, Piotra, Małgorzatę Kulickich;

– Ksawerę, Władysława Uganowskich; Władysławę, Franciszka Krzemińskich i zmarłe dzieci; Włodzimierza Tkacz;

– Andrzeja Kochanowicz;

– Józefa Szczepaniak; Józefę, Władysława, Ryszarda, Zbigniewa, Stanisława, Halinę Lewandowskich; Henrykę, Leona Błaszkiewicz; Jadwigę, Ryszarda Tomaszczuk; Bogdana Marut;

– zmarłych z rodziny: Rosiaków, Pocentków, Porazińskich, Winklerów, Stasiuków, Kęcików;

– Władysława, Bronisławę, Stanisława, Annę, Franciszka Purgał; Stanisławę Kleska; Jakuba Buczma; Stefanię Czerwaty; Marię Szulewską;

– Grzeli, Jana, Anielę, Józefa Szylak; Jadwigę, Augustyna, Stefana, Bazylego, Czesława Halczyn; Marię, Jana, Kazimierza Żurawskich; Katarzynę Sobczak;

– Michała, Katarzynę, Eugenię, Władysława, Henryka – Zbigniewa Czarnota; Marię, Aleksandra Serafin; Bartłomieja, Mariannę, Bolesława, Marię, Romana, Piotra, Roberta, Józefę, Kazimierę, Józefa, Zofię, Irenę, Bolesława Rolka; Jana, Barbarę, Antoninę, Józefa, Teresę, Władysława Janik; Krzysztofa, Mieczysława, Irenę, Paulinę, Michała Drozdowskich; Wiktorię, Wincentego Falkowskich; Hannę Szarek; zmarłych z rodziny: Michcików, Jakóbczyków, Adamczewskich, Zaręba, Kypp; Czesławę, Edwarda, Bolesława Kołodziej; Mariana, Stanisławę Królik; Genowefę, Stanisława, Władysława Kozyra; Józefa Puzio; Janusza Łopińskiego; Jolantę Maniek; Sylwestra, Romana Zawadzkich; Eugeniusza, Zbigniewa Ufnal; Jadwigę Flasza; Janusza – Stanisława Cenckiewicz; Feliksa i Marię Gonska; Hannę, Jerzego Tafelskich; Józefa, Katarzynę, Ludwika Pieprzak; Matyldę, Kazimierza Kamińskich; Ewę, Józefa, Melanię Baniel; Jana, Marię, Ryszarda, Walentynę, Witolda, Krystynę Bobek; Nadzieję i Mikołaja Grygoruk; zmarłych Kapłanów i sąsiadów;

– Augustę, Wihelma, Mariannę, Wilhelma Stencel; Annę, Jana, Adama Kozieł; zmarłych z rodziny: Stencel i Kozieł; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Zofię, Józefę, Michała Zalewskich; Apolonię, Józefa Stefańskich; Annę, Stanisława Mućka; Stefanię, Mieczysława, Bronisława Zając;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 1. Ukoronowanie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Marię, Dominika, Eugeniusza, Franciszka, Tadeusza, Stanisława, Agnieszkę Juszczyszyn; zmarłych z rodziny: Pańków i Juszczyszyn;

– Eugenię Leszczewską; Ryszarda, Bolesławę, Henryka, Tadeusza Kowalskich; Johana Engel; Grażynę Michałowską – Jurską;

– Emilię, Jana, Feliksa, Antoniego, Eleonorę Adamiuk; Stanisława, Józefę, Piotra Panasiuk; Irenę Książek; Marię, Stanisława Kubickich; Bożenę Mordaszewską;

– Janusza, Jerzego, Jadwigę, Józefa Próchniak; Janinę, Romualda, Mariannę, Wacława, Alicję, Zdzisława, Zbigniewa, Modesta Oreckich; Teresę, Józefa Deniusz; Jadwigę, Zbigniewa Durlik; Czesławę, Franciszka, Pelagię Frąckowiak; Ryszarda Czarnohorskiego; Urszulę Królik; Elżbietę Rosenkiewicz; zmarłych z rodziny: Gierut i Dmochowskich;

– Marię, Aleksandra, Teofilę, Jana, Józefa, Bolesława, Marię, Leokadię, Jana, Sławomira Giluk; Agnieszkę, Jerzego Smoleń; Halinę, Antoniego Stojanowskich; Bogusławę Lipińską; Bogumiłę, Jana, Marylę Wojtanowicz; Bronisława, Zofię, Janinę, Weronikę Szulgów; Sabinę, Bolesława Tołkacz; zmarłych Kapłanów z naszej parafii oraz Matki różańcowe;

– Stefanię, Bronisława, Romualda, Ireneusza, Wacława Zdanowicz i zmarłych z ich rodziny; Stanisławę, Władysława, Ryszarda, Sabinę, Sławomira, Halinę Zahorskich; Danutę, Jana Więckowskich; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Genowefę, Tadeusza, Aleksandra, Marzenę Łasińskich; Felicję, Antoniego, Bogusława Matuszewskich;

– Władysławę, Stefana, Marię, Bronisławę, Leokadię Urbaniak; Piotra, Janinę, Mieczysława Aksamit;

– Genowefę, Reginę, Józefę, Juliana i Władysława Stoińskich; Leokadię, Henryka, Tadeusza Kratyńskich; Fabiana Kuźmicz;

– Janusza, Władysława, Marię, Jana Woźniak; Franciszka Kotlarz;

– Stanisławę, Stanisława, Mieczysława Dratwińskich; Tadeusza Kranich; Wandę Kuncewicz;

– zmarłych z rodziny: Pożaryckich, Czerniawskich, Kuncewicz;

– Bogusława Dołbniak; zmarłych z rodziny: Dołbniaków i Podolanów;

–  Czesława – Jerzego Tyś;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC – PONIEDZIAŁEK          6,13,20,27 listopada

 1. Zwiastowanie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Eugenię, Ludwikę, Władysława Sadło;

– Mariannę, Jana Rumińskich;

–  Marię, Wincentego Kiełbasa; Józefa Greczycho; Jolantę, Irenę, Franciszka Paszukiewicz; Andrzeja Tobiasz;

– Mieczysława Kryńskiego; Mariannę, Waltera Plewka;

– Stanisława, Felicję Stelmaczonek; Mirosława, Walentego, Marię, Konstantego Samul; Janinę, Bogdana Szczotkiewicz; zmarłych z rodziny: Stelmaczonek, Jacynów, Maciukiewiczów, Łapów, Pietkiewiczów, Kambułów; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Helenę, Eugeniusza, Stanisława, Czesława Faderewskich; Franciszkę, Stanisława, Kazimierza, Antoninę Narewskich; Mariannę, Stanisława, Wandę, Adama Pawłowskich; Helenę, Adama, Lidię, Jerzego Chomickich; Jadwigę, Edwarda, Magdalenę Kulwickich; Łucję, Piotra Kępa; Anastazję Szczucką; Jadwigę, Józefa Brodnickich; Zofię, Michała Polc; zmarłych Księży: Zygmunta Tkaczyk; Antoniego Miechońskiego, Leonarda Bandosz, Jana Dybowskiego, Leszka Bonikowskiego, Piotra Bulczaka, Zbigniewa Węsierskiego;

– Marię, Aleksandrę Rej; Michała, Jana, Pawła, Izabelę Krzemińskich; Zdzisława Snopek; Łukasza Kempe; Zofię, Czesława Kucharskich; Annę, Edwarda Winiarskich; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Antoniego Rusielewicz; Michała, Jadwigę Czyczów; zmarłych z rodziny: Rusielewicz, Czyczów;

– Annę, Feliksa, Wilhelma Kopcian; Zofię, Józefa, Edwarda, Jana, Irenę, Martę Biłan; Jana, Katarzynę, Marię, Pawła Hunia; Marię, Michała Staliś; zmarłych z rodziny: Mazurków, Wilczyńskich, Wiziemirskich;

– Stanisława, Adolfa, Józefę, Irenę, Annę, Romana Sikora; Władysławę Bodnar;

– Józefa Rychter; Józefę, Mariana Łoboda; Tadeusza, Marcina, Ewę, Jana, Damiana Bąk; Mariannę, Władysława Czarnota;

– Katarzynę Doczekalską; Lilianę Makara; Jadwigę, Kazimierza Rokita; Michalinę Weremko; dusze w czyśćcu cierpiące;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Nawiedzenie św. Elżbiety

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Jadwigę, Bolesława Rudzkich; Franciszka Piekarskiego, Wiktorię Nowicką; Mieczysława Ilko; Józefa Ziemba; Ludwika, Janinę Pycka; zmarłych z rodziny: Rudzkich, Gutkowskich, Mokrzyckich, Piekarskich; Stanisława Gądek;

– Zofię, Stefana, Marię, Katarzynę, Karolinę Krajewskich; Marię, Janinę, Romana Dzierżanowskich; Marię, Halinę, Tadeusza Strzegłowskich; Zenona, Krzysztofa Owczarek; Jana Sobczak; Zofię, Janinę, Henryka Pasiak; Mieczysława Bączek; Józefa Twardowskiego; Józefę, Jerzego Kręgiel;

– Antoninę, Wiktora, Stanisława, Józefa, Marię Gendek; Zofię, Stanisława, Andrzeja, Jadwigę, Mariannę Zajdlic;

– Dorotę, Jadwigę, Józefa Bosiackich; Rafała Krzemińskiego; zmarłych z rodziny: Ślączków, Bosiackich;

– Stanisławę, Zenona, Jana, Stefanię, Bronisława, Wacława Zdanowicz; Martę, Adama Szumigałów; Marię, Feliksa, Annę Turnowskich;

– Michała, Karolinę, Jana, Piotra, Tadeusza, Marię Czerepaniak; Michała, Weronikę, Marię, Andrzeja, Piotra, Stanisława, Kazimierza Sitarz; Helenę, Stanisława Burzyńskich; Zofię, Jana Helaszku; Józefa, Zbigniewa Stefanowicz; Mirosława Góreckiego i jego rodziców; Helenę Herman; zmarłych ze wspólnoty Galilea i sąsiadów;

– Janinę, Wincentego, Marię, Marcina, Kazimierza, Matyldę Krzysztofików; Mariannę, Jana, Lidię Kręciwilków; Władysława, Henryka, Józefę, Bronisławę, Józefa Stachurów; Stefanię, Mieczysława Męcina; Rozalię Perepeczko; Józefa Ożoga; Tomasza Szumskiego; zmarłych z rodziny: Więcków, Prokopiaków, Brzósków; Bandyszewskich, Gołębiowskich, Wołochów;

– Genowefę, Wacława Miazek; Mariannę, Michała Zimnowłodzkich; Marię, Edwarda Cypel; Jerzego Machała;

– Janinę, Stanisława Dzierzbickich; Stanisława, Andrzeja, Marię, Tadeusza Turowskich; dziadków; Michała Górczyńskiego; zmarłych z rodziny: Florkowskich, Frankowskich, Stankiewiczów;

– Stanisławę, Edmunda Brzemińskich; Jana Jaksztowicz; zmarłych z rodziny: Koblów, Brzemińskich, Jaksztowiczów, Ryckiewiczów;

– Paulinę, Stanisława, Jadwigę, Bronisława, Halinę, Gabryla Trzeszczkowskich; Annę, Stanisława, Olgę, Stanisławę, Czesława, Stanisława, Tadeusza Kania; Stanisławę, Józefa Kryńskich; Zofię, Stefana Flatow;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Boże Narodzenie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Łucję Pobłocką; Halinę Semczuk, zmarłych z rodziny: Kunderów, Bednarskich, Gałązków, Szymańskich, Moćków

– Wiktorię, Natalię, Pawła, Łukasza, Andrzeja Brzuchalskich; Zygmunta, Andrzeja Flasińskich; Czesława, Wawrzyńca, Zofię Krzemińskich; Agnieszkę, Witolda Kubiak; Otylię, Zdzisława Rapacz; Stanisława, Macieja Wilczura;

– Stanisławę, Antoniego, Marię, Franciszka Kozak; Władysławę, Józefa, Mirosława Kubinskich; Emilię, Władysława, Bronisława Spalinskich;

– Wojciecha Stawickiego; Annę i Franciszka Zapytowskich; Halinę Szapowałową; Halinę Stech; Marię – Wandę, Teresę, Henryka Romaniuk;

– Aleksandra, Marię, Michalinę, Annę, Aleksandrę, Kazimierza Bućko; Władysława, Jadwigę, Wiesława Ostrzyckich;

– Mariana, Sabinę, Zdzisława Karwińskich; Jadwigę Biciulewicz; Teresę Brzuzka; Stanisława Wilskiego;

– Kazimierza, Julię,, Kazimierza, Marię, Czesława, Czesławę, Jacka Mnichowicz; Reginę, Piotra, Zdzisława Usowicz; Janusza, Ryszarda, Zygmunta Paluszkiewicz; Teresę, Irenę, Stanisława Łach; Franciszkę, Karola, Andrzeja Bargiel; Halinę, Henryka, Andrzeja Chrypo; Stefana, Leokadię Cieśnik;

– zmarłych z rodziny: Usowiczów, Smoluchowskich, Marciszonków, Konopskich;

– Zofię, Stanisława, Zofię, Jakuba, Krzysztofa Kotiuk;

– Jana, Ewę, Władysławę, Wandę, Helenę Kolanek; Henryka, Henia Dobrzyckich;

– Zmarłych z rodziny: Kowalskich, Cichońskich, Pawlaków, Małyszków, Kuprowskich, Wrzasków, Barańskich, Śliwińskich; sąsiadów z ul. Rybackiej; zmarłych Księży posługujących w naszej parafii;

– Zofię, Edwarda Krysztapowicz; Różę, Ireneusza Gutowicz; zmarłych z rodziny: Krysztapowiczów, Frydrychów, Gutowiczów;

– zmarłych Księży: Mieczysława, Jana, Leonarda, Bolesława, Aleksandra, brata Antoniego; Marię Rzeppa; Reginę Usowicz; zmarłych z rodziny: Siemieniec, Jakubowskich, Auguścik, Adamczyk, Butalewicz;

–  zmarłych z rodziny: Jandzio, Haściło, Kolej;

– Ignacego, Stanisławę Janickich; Karolinę Reinelt; Ludwika, Irenę, Andrzeja Kaczor; Irenę, Wawrzyńca Mirys; Maksymiliana, Zofię, Teresę, Jerzego, Romualda Reszka;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Mikołaja Kalinowskiego; Władysławę Tatara; Janinę Molenda; Marię Kanarek; zmarłych z rodziny Kalinowskich;

– Pelagię, Izydora, Joannę, Zenona, Arkadiusza Bandyszewskich; Jana Kowalskiego; Władysławę, Antoniego Brzóska;

– Helenę, Władysława Sawickich;

– Marię, Henryka, Mirosława Doczekalskich; Zofię, Stanisława Jóźwiak;

– Stanisława, Helenę, Agnieszkę Oleksy; Waldemara Jedynak;

– Joannę, Stefana Skraba; Michała, Annę, Józefa, Mariana Pękalskich; Marka Stawickiego; Irenę, Stefana Wysokińskich; Mariannę Czapka;

–  Agnieszkę, Jana, Feliksa, Mariolę Kotwica; Tadeusza, Krystynę, Józefa, Annę Czarneckich; Stanisława, Michała, Franciszka, Edwarda Pokutyńskich; Wiesława, Janinę Wojciechowskich; zmarłych Księży: Jana Dybowskiego, Leonarda Bandosza, Zbigniewa Węsierskiego;

–  Marcjannę, Kazimierza, Macieja, Tadeusza, Marię Majewskich; Ryszarda, Władysławę, Kazimierza, Irenę, Anastazego Rudnickich; Anastazję, Kazimierę, Karolę, Zygmunta, Stanisławę Dębickich; zmarłych z rodziny Okońskich;

– Janinę, Elżbietę, Mieczysława, Franciszka, Targońskich; Zuzannę, Bolesława Kozakiewicz; zmarłych z rodziny: Targońskich i Kozakiewicz;

– Jana, Antoninę, Teofila, Bolesława, Edwarda, Czesława, Marię, babcie i dziadków Byliców; Leszka, Piotra, Mariannę; zmarłych z rodziny: Dzięgielewskich, Magoniów, Buratynów, Nosków, Garbosiów, Wilbrów, Jaśkowiaków, Gontarzów;

– Danutę, Janinę, Stanisława Kot; Kazimierza Wasiliszyn; Janinę, Marię, Mikołaja Łazor;

–  Mariannę Łojek; Stanisława Kowa; Mariannę, Józefa, Franciszkę, Józefa, Bronisława, Jarosława, Antoninę, Andrzeja, Irona, Jana, Teresę, Stefana, Jana, Martę, Danutę, Barbarę, Stanisława;

– Jerzego, Olimpię, Franciszka Dowgielewicz; Dorotę, Łucję, Stanisława, Romana, Zofię, Jana Szachewicz; Julię, Władysława Jost;

– Joannę, Bolesława, Jana Andrukiewicz;

–  Franciszka, Bronisławę, Stanisława, Franciszka, Józefę Haściło; Mikołaja, Magdalenę Kolej; Eugeniusza Rosińskiego;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Odnalezienie w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Gwidonę, Stanisława, Kazimierza, Cecylię, Jana, Józefa Gnoińskich; Stefana, Michała, Jana, Karolinę Kost; Genowefę Krajnik;

– Czesławę, Zenona, Kazimierę, Kazimierza, Leokadię, Jana Miszta; Irenę, Adolfa, Zbigniewa, Henryka Koszkało; Barbarę, Czesława, Andrzeja, Waldemara Trzcińskich;

– Jana, Piotra, Janinę, Agnieszkę, Krystynę, Jasia Gafiuk; Genowefę, Mieczysława Flasińskich; zmarłych z rodziny Czachorków;

– Andrzeja, Eugenię Pławskich; Juliana, Władysławę Mazurek; Władysławę, Jana Budziszewskich; Jolantę Kolter; Stanisławę Dyląg; Zofię Sawczyszyn;

– Józefa, Teresę, Marka, Aleksandrę Małek; Konstantego, Annę, Jana, Michalinę, Andrzeja, Tadeusza Korowajczyk;

– Teofila Nowaka; Józefa, Natalię, Stanisława, Anielę, Michała, Floriana, Karolinę Stemplewskich;

– Marię, Antoniego, Irenę, Jadwigę, Edwarda Kuchto;

– Lucynę, Stanisława Juszczyk;

– Anielę, Michała, Marię, Jana Hejłasz; Zofię, Michała Kot;

– Janinę, Edwarda, Adolfa Malinowskich; Tadeusza, Katarzynę, Józefa, Stanisława Gmyz;

– Teresę Jagosz; Janinę, Zofię, Mieczysława, Witolda, Stanisława Oborskich; Emilię Kaszlej; Józefę Roczniak;

– Zofię, Władysława Szymichowskich; Genowefę, Jana, Kazimierza Skalskich;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC – WTOREK                  7,14,21,28 listopada

 1. Modlitwa w Ogrójcu

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

 

– Stanisławę, Anielę, Katarzynę, Apolonię, Władysława, Józefę Chmiel; Irenę Drożdż; Mariannę, Józefa Matczuk; Janusza Czyż; Antoniego Świstun; Karola Rewcio; Emilię, Apolinarego, Stanisławę, Janinę, Władysława, Jacka, Stanisława, Ludwikę, Józefa, Ewę Kucharskich; zmarłych Księży posługujących w naszej parafii;

– Walentynę, Ignacego Ryźlak; Władysławę, Michała, Lesława, Jerzego Szczepańskich; Janinę, Tadeusza, Stanisława Ostropolskich; Zofię Pastusiak; Andrzeja Turowskiego; Danutę Szatochin; Ewę Pytel; Stefana Marciniak; Roberta Bagińskiego;

– Zofię, Zygmunta, Marka Pikuła; Waldemara Grzeszczyk; zmarłych Księży posługujących w naszej parafii;

– Zmarłych z rodziny: Siluków, Kierbiedzi, Diców, Butrymów, Dowgielewiczów, Bosiackich, Kłobusińskich, Kierzkowskich, Jasiukajtysów, Cywińskich, Obarów;

– Barbarę, Weronikę Twarogowskie; Henryka, Janinę Śmietanka;

– Julię, Augusta Angielskich; Janinę, Józefa, Adolfa, Adolfinę Biekonowicz; Teofilę, Józefa Garcia; Stanisława, Tadeusza, Franciszka, Franciszkę Moś; Radosława Mazur; Józefa, Józefinę Nowickich; Jolantę, Kazimierza, Franciszkę Sadowskich; Jarosława, Romana Stankiewicz;
– Józefa, Michała, Karolinę, Roksanę Jaworskich; Juliana, Franciszka, Kazimierza, Jana, Stanisława, Władysława, Zofię, Annę, Marysię, Daniela, Władysława, Jacka, Władka, Nikodema, Heńka Krysztofiaków;

– Mariannę, Józefa Stanisława, Marka, Genowefę, Zygmunta, Zofię Pikuła; Juliana, Ryszarda, Jana Polinkiewicz; Józefa Osowskiego; Elżbietę Tkacz; Zofię, Feliksa Tadzik; Józefa, Malwinę, Mariana Żylewicz;

– Helenę, Mariana, Mariana Adamczewskich; Czesławę, Teodora, Jana, Nicefora, Anastazję Drozd; Franciszka Maciejewskiego;

– Annę, Antoniego Jakubowskich; Adelę, Cecylię, Alicję, Karola, Feliksa, Edwarda, Romana Krywiel; Teresę Gontarczyk; zmarłych Księży z naszej parafii, obrońców ojczyzny; dusze w czyśćcu cierpiące;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Biczowanie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Jana, Jadwigę, Jana, Zofię Dziedzic; Jakuba, Marię, Stanisława, Ludwikę Nowak; Michała, Józefa, Romana, Stefana, Annę, Marię, Teodora, Emilię Dynowskich; Stanisława Kielniacz; Mariusza Jaślarz; Marię, Krystynę, Arkadiusza Góral; Marię, Jana Kaniuka; zmarłych Księży z naszej parafii, z rodziny Szpilów i Perców;

– Władysławę, Stanisława Siuda; Jadwigę, Michała Wiącek; Romana Janeczko; Karolinę, Zbigniewa Teller; Dymitra Jadczyszyn; Stefana Dynowskiego;

– Jana, Józefa, Helenę Bandur; Jadwigę, Stanisława, Elżbietę, Annę, Wandę Wiśniewskich; Barbarę, Jerzego Słowik; Rafała Sobczak; Genowefę, Bolesława Bożek; zmarłych z rodziny Rzymkowskich;

– Marię, Alojzego Rejman; Franciszka, Janinę, Tomasza, Jadwigę, Beatę Łuczko; Helenę, Antoniego, Janinę, Wiktorię, Marię Sobuś; zmarłych z rodziny Bożek;

– Leokadię, Eugenię, Adolfa, Mariana Pocełujko; Apolonię, Annę, Martę, Bronisława, Edwarda, Stanisława, Tadeusza, Jana, Władysławę Pietkiewicz;

– Antoniego, Annę Siwickich; Ireneusza, Helenę, Kazimierza, Kozakiewiczów; Teresę Kochanowską; Marylę, Pawła Złotowskich; zmarłych z rodziny: Pawlaków, Szymczaków, Danielewiczów;

– z rodziny Kozakiewiczów

Julię, Józefa, Romana, Annę Charowskich; Dymitra Jadczyszyn; Olgę, Adama Pędzikowskich; Bożenę, Józefę Stachacz; Renatę Kalczyńską; Krystynę Kusą; zmarłych z rodziny Jadczyszyn; ks. Jana Dybowskiego; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Sewerynę, Bolesława Czepkowskich i zmarłych z ich rodziny; Stanisława i Marka Urbankiewicz;

– Adama, Aleksandra, Bronisławę, Nikodema Zachar; Grzegorza, Julię Lewickich; Kazimierę, Daniela, Leszka, Marka Jaworskich; Tadeusza Gutewicz; Mariana Rulewicz; Bronisława, Jadwigę Kaczor; Tadeusza Łebek;

– Reginę, Władysława Stoińskich; Bożenę Kazimierczak; Ewelinę, Piotra Karczewskich; Marka Szlachetko; Danutę, Irenę, Zygmunta Iwanek; Michała Szczęsnego; Jana Reszke; Jana, Mariannę Rumińskich; Jadwigę Dąbrowską;

– Władysława, Helenę, Andrzeja, Jerzego, Marię Szatochin;

– Antoniego Majdan; Józefa Lembowicz; Bożenę, Mieczysława Kocół; Jadwigę, Arkadiusza Mroczkowskich;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Cierniem ukoronowanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Janinę, Stanisława, Jana, Janinę Wenc; Katarzynę, Stanisława, Grażynę Ziółkowskich; Julię, Stanisława Kułyk; Wiktorię, Józefa Malewicz; Stanisławę, Franciszka, Annę, Jana Dązbłaż; Danutę Księżak; Mirosławę Uibel; Leokadię Kaliniak;

– Marię, Wojciecha, Danutę, Tadeusza, Kazimierę, Mieczysława, Stanisława, Franciszka Wrzask; Henryka Walkowiak; Stanisławę, Mikołaja Gmernickich; Marcjannę Gerlach; Jolantę Nosek;

–  Annę, Ludwika, Czesława Smoter; Antoniego, Marię Szumiłowskich; Michalinę, Wojciecha Sobczak;

– zmarłych z całej rodziny; Zofię, Zygmunta, Mariannę, Józefa, Genowefę, Stanisława, Marka Pikuła; Stanisławę, Jana, Stanisława Dunal; Janinę Mierzejewską; Krystynę Lisicką; Ryszarda Paluszkiewicza; Juliana, Ryszarda, Jana Polinkiewicz; Elżbietę Tkacz; Damiana Wróblewskiego; Annę, Jana Rzońca; zmarłych z rodziny: Prażmo, Tarnowskich, Dunali; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Janinę, Franciszka, Stefanię, Kazimierza Korsak; Zygmunta, Bronisława Krzysztoń; Piotra Kopterskiego; Jerzego Wołoszyn; Stefanię, Piotra Buklarewicz; zmarłych z rodziny: Butrymów, Buklarewiczów;

– Stanisława, Ludwikę, Władysława, Mariana, Krzysztofa Halewicz; Jana, Józefę, Annę, Stefana Fąfara; Janusza Krynickiego;

– Barbarę Jaworską; Ewę, Kazimierza Kasińskich; Beatę Stefan; Danutę Janiszewską; Helenę Herman; Stefana Jurszewicza; zmarłych Kapłanów pracujących w naszej parafii;

– Małgorzatę, Dariusza Turczyn; Jana, Piotra, Mariannę Zyśk; Stefanię, Stanisława Adamowicz; Helenę, Władysława; Krystynę, Stanisława Beńko; Franciszka, Franciszkę, Józefa, Stanisława Tarasewicz; Bronisławę, Pantaleusza Tucza; Janinę Owodzień; Annę Sawicką i jej męża; zmarłych z rodziny: Zyśk, Tarasewicz, Sawickich, Owodzień, Zawojskich, Tarnio, Kozłów, Mazurów, Maksantów; zmarłych sąsiadów, znajomych, ze wspólnoty Galilea, wszystkich potrzebujących modlitwy;

– Marię, Feliksa, Wiesława, Macieja, Marka Olejnik; Franciszka Szweda; zmarłych z rodziny: Wójciaków, Szwedów, Olejników, znajomych i przyjaciół;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 

 1. Droga Krzyżowa

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

 

– Wincentego, Stanisławę, Leona Andrzejkowicz; Władysława, Scholastykę, Danutę Janiszewskich; Roberta Roszczyk;

– Józefa, Stanisławę Bazelskich;

– Irenę, Andrzeja, Stanisława, Marię, Franciszka, Katarzynę, Marię, Jana, Zofię, Jana, Rozalię, Marię, Franciszka, Józefa, Anielę, Franciszka z rodziny Olekszyk i Gromadzkich; Jana Żych;

–  Marię, Rozalię, Jakuba, Ryszarda, Tomasza, Stanisława Kopytków; Katarzynę, Jana Rudych; Aleksandrę, Szymona Teterów; Annę, Stanisława Bryków; Alicję, Jana Główków; Janinę, Edwarda Piotrowiczów; Krystynę, Tadeusza Czarneckich;

– Franciszka, Wandę Szykuł; Arkadiusza Kasperskiego; Stanisława, Wandę, Henryka Sikora; Stanisława Klimczak;

– Marię, Stanisława, Józefa, Zdzisława Górkowskich; Ludwikę, Janinę, Jana, Edwarda, Władysława, Stefana Sus; Zofię, Fryderyka Andrejczuk; Zofię Barszcz; Stanisławę Jabczanik; Michalinę, Stanisława Tokarz;

– Walerię, Rozalię Amiłowskie; Helenę, Kazimierza Białobrzeskich; Franciszka Pokutyńskiego; Jadwigę, Eugeniusza Górnych; Genowefę, Henryka Kubińskich; Dorotę Wawruniak; Krystynę Żywicką;

– Agnieszkę, Szczepana Pawlak; Edwarda Podlasiak; Roberta Wera;

– Janinę, Jana, Piotra Kaczmar; Ewę, Józefa Swęd;

– Ryszarda, Marię, Zbigniewa Stanek;

– Wiesława Małyszko; Józefę, Bronisława Kowalskich; Antoniego Pytlos; Danutę Jagodzińską; zmarłych z rodziny: Małyszków, Buców, Wrzasków, Kowalskich;

– Irenę, Władysława Kudła;

– Janinę, Jerzego Żukowskich; Wacławę, Zenona, Jerzego Krasińskich; Jana, Antoniego Twardowskich; Halinę Przybysz; Jadwigę Szamborowską;

– Janinę, Bogdana Jadaszewskich; Marię Jozala; Mariana Kroplewskiego; Klausa Tum;

– Józefa, Marię, Małgorzatę Majchrowicz; Jana Dudka;

– Czesława Barcickiego; Stefanię, Władysława, Tadeusza, Stanisławę Dudzik; Agatę Adamską; Marię Onak; Karolinę Bożek; Wojtka Kowalskiego;

– Teresę, Józefa Markowskich; Helenę, Michała Kocerka; Jana Chomika; Katarzynę, Stanisława  Superson; Mikołaja, Władysławę, Janinę, Mieczysława Janiszak; Annę Piotrowską, Jolantę Krawczyk; Mariannę, Józefa, Mieczysława Mokrzyckich; zmarłych z rodziny Głowackich i Łukomskich;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Śmierć na krzyżu

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

 

– Annę, Stanisława Muras; Antoninę Świder; Andrzeja Oryszczyna;

– Bożenę Zienkiewicz; Marię Zamasz; Czesława Zybałę; Elżbietę Wojcik; zmarłych z rodziny: Dyderskich, Wojtasiak;

– Zofię, Bolesława, Józefa, Mariannę Ramza; Tadeusza Antoniak;
– Katarzynę, Wincentego, Józefa, Malwinę, Antoniego, Bronisława Kuklis; Michała Bujaka; Teresę Such; Jana, Genowefę, Łukasza, Eugeniusza, Marię, Józefa, Justynę Wraga; ks. Walentego Fligier; ks. Mariana Grądziel; ks. Jana Dybowskiego; Stanisławę, Stanisława Somrowskich; Łukasza Grzegorek;

– Hieronima, Dominikę, Henryka, Kazimierza, Józefa Pawiłan; Marię, Władysława, Jana, Irenę Kucińskich; Józefa, Genowefę, Zofię, Stanisława Kędzierskich; Wiesława, Kazimierę, Bolesława Stelmaszczyków;

– Jadwigę, Ryszarda Kopacewicz; Stanisławę Sypuła; Elżbietę Ciesielską; Józefa Wróblewskiego; Mariolę Kopczak; Apolonię, Stanisława Lewińskich;

– Apolonię, Katarzynę, Jana, Władysława Chmiel; Teresę, Aleksandra, Łukasza Dobroń; Czesławę, Kazimierza, Grażynę, Danutę Łąckich; Ludwikę, Józefa Kucharskich; Anielę, Józefa, Jadwigę Byczek; Stanisławę, Józefa, Albinę Lewickich; Józefa, Stefana Rokickich; Henrykę, Ryszarda Szkurłat;

– Henryka, Zofię Jawor; Stanisława, Piotra Kleczewskich; Tadeusza, Juliannę, Mariolę, Walentego Barskich; Krystynę, Ryszarda Suberlak;

– Zofię, Józefa, Kazimierza, Jana, Józefa Bujanowskich; Annę, Józefa Michalaków; Władysławę, Czesława, Witolda Kacianowskich; Rozalię, Stanisława, Franciszka, Łucję, Olgę, Adolfa Klukowskich; Władysława Balcewicza;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC – ŚRODA                        8,15,22,29  LISTOPADA

 1. Zmartwychwstanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Józefa, Annę, Anastazję, Mikołaja, Leonarda Staliś; Pawła, Paulinę Rudych; Franciszkę, Józefa Olszackich; Karolinę, Józefa Warchoł; Stanisławę, Henryka Nowak; Udo Thil; Weronikę Skarżyńską; Marię, Władysława Serwa;

– Wacława, Janusza Turowskich; Włodzimierza, Marię, Tadeusza, Teresę Kniaziuk; Mariannę Śliwińską; Stanisława, Helenę Rybarczyk; Janinę Kokosa; Stanisławę Grodzką;

– Janinę, Bronisława Roczniak; Genowefę, Michała Buca; Michalinę, Franciszka Lewickich;

Władysława, Kazimierza, Jerzego Kozłowskich; Emilię, Mariana Wawruchów; zmarłych z rodziny Jaroszów;

– Stefanię, Bronisława, Annę, Karola Piziak; Wojciecha, Eugenię Holewa; Janinę, Czesława, Jana Ptaków; Janinę Kompińską i jej rodziców; dziadków Namłyńskich i Zapytkowskich; Weronikę Juzwin; Henię Majewską i jej córkę; dusze w czyśćcu cierpiące; zmarłych Kapłanów z naszej parafii;

– Marię, Jerzego, Piotra, Jana, Andrzeja Makowiak; Karolinę, Jana Płaza; Rozalię Zaniewicz; Piotra Gorczyca; Bazylego Mroczko;

– Genowefę, Feliksa, Bolesława, Zofię, Józefa Bosiackich; Helenę, Jana Bienias; Lucynę Przybyłowską; Stefana Szczepko; zmarłych z rodziny Maciejewiczów;

– Stanisława, Władysławę, Annę, Franciszka, Jana Przygięda; Juliannę Sypień; Józefę, Pawła, Adama, Emilię Myśliwiec; Mariana, Janinę Tulińskich; Mieczysława, Janinę Ochmańskich; Zofię Lewandowską; Grażynę Czekaj; Helenę, Józefa Kurdziel; Celinę Urbańską; Helenę Kuśnierz; Katarzynę, Genowefę Kiełtyka; zmarłych Kapłanów z parafii; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Sylwię Antończak; Fryderyka Pawłowskiego;

– Zmarłych z rodziny Deców, Piturów, Daniela; rodziców chrzestnych, znajomych i przyjaciół;

– Czesława, Helenę Lipińskich; Jana Warec; rodzeństwo i dziadków z rodziny Lipińskich i Warec; przyjaciół i sąsiadów; zmarłych Księży pracujących w Złocieńcu i pochowanych na naszym cmentarzu; dusze cierpiące, za które nikt się nie modli;

– Wiktorię Nowicką; Mariannę, Wacława, Edwarda, Marię, Antoniego, Władysława, Antoniego Tomczyk; Józefa Zięba; Józefę, Władysława, Edwarda, Bolesława, Janinę, Zenona, Halinę Mazur;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Wniebowstąpienie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Romana Gruszka; Piotra, Jana Chodań; Julię, Władysława Solarskich; Tomasza Sośnickiego;

– Włodzimierza, Andrzeja, Katarzynę, Sławomira Dowżyckich; Feliksa, Rozalię, Zdzisława Abramczyk; Kamila Grzelaka;

– Henryka Rogalskiego; Jana, Irenę, Agnieszkę, Marię, Szymona, Teresę Ostrowskich;
– Mieczysława, Kacpra, Stanisława, Anielę Kurek; Zbigniewa Gapsa; Emilię Rydz; Stanisławę, Bogdana Limarowskich; Bogdana Pokutyńskiego; Annę, Andrzeja, Marię, Wincentego, Mikołaja, Marię, Teresę, Eliasza, Elżbietę, Józefa, Marię Hołubczat; Kazimierę, Tadeusza Spera; Kazimierza Kramskiego; Andrzeja Gryszkiewicza; Helenę Kozak; Ireneusza Rudego; Tomasza, Stanisława, Edwarda, Stanisława Dalkiewicz; Władysławę Górską; Edwarda, Władysława, Michalinę, Waldemara, Aleksandra Bany;

– Zofię, Franciszka, Stanisława Miłaszewicz; Natalię, Edwarda, Mariana, Teresę, Eugeniusza, Kazimierza Majewskich; Aleksandrę, Kazimierza Lewandowskich; Henrykę, Mariana Janeczków; Leokadię, Adama Kowalskich; Barbarę, Wincentego Klotów; zmarłych z rodziny: Kuczyńskich, Szemielów, Horbaczów, Banderonków;

– koleżanki, sąsiadów; dusze w czyśćcu cierpiące; Marię Gadomską; Teresę, Albina Fabiszewskich;

– zmarłych z rodziny: Pasińskich, Jędrzejczak, Więckowskich, Oleniacz, Udycz, Górskich; Fabiszewskich;

– Halinę, Wojciecha Laskowskich; Janinę, Leona, Romana Ciszewskich; Wiesławę, Józefa Tarka; Katarzynę, Stefana Udycz; Ewę Jędrzejczak; Antoniego, Józefę Gajewskich; Katarzynę, Szczepana Lesiak;

– ks. Piotra Bulczaka; ks. Romana Faltina; Mariannę, Antoniego Trzaska; Helenę, Alfonsa Gutowskich;

– Aurelię, Waldemara Piłacińskich; Mirosława, Stanisława Klara; Czesława, Eugenię Delegacz;

– Janinę, Henryka, Aleksandrę, Stefana Żółtak; Przemka, Tomasza, Marka Gregorkiewicz; zmarłych z rodziny: Łebków, Bieńków, Smolarków;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Zesłanie Ducha Św.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Lucynę, Jana, Andrzeja, Krzysztofa, Weronikę, Józefa Homolickich; Marię, Władysława Grudzień; Katarzynę Gerula; Jana Kapka;

– Tadeusza, Leokadię, Władysława, Adelę, Władysława Śliwa; Elżbietę, Tadeusza Michalskich; Władysławę Wercog; Karola, Annę Turek; Agnieszkę, Grzegorza, Stanisławę, Bolesława Sekta; Irenę, Eugenię Sobczak; Sabinę Moryc; Janinę, Stanisława Wenc; Eugeniusza, Edwarda Nowickich; Adelę, Bronisława, Karolinę, Władysława Młocek; Księży: Rucińskiego, Sarneckiego, Bandosza, Micewskiego, Dybowskiego, Węsierskiego, Bulczaka; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Bronisławę, Antoniego, Edwarda, Stanisławę, Bogdana, Władysława, Helenę, Witolda Tuziemskich; Edwarda, Roberta, Alberta, Martę, Karola Feist; Helenę Bawarską; Ignacego, Wacławę Przybyło; Kazimierza, Annę, Zbigniewa, Władysławę, Józefa, Stanisława, Hannę Umeckich; Krystynę, Józefa, Zbigniewa Ciążyńskich;

– Marię, Kazimierę, Martę, Stefana, Tadeusza, Stanisława, Kazimierza Jasnowskich; Halinę, Paulinę, Helenę, Czesława, Zbigniewa, Mieczysława Borzeskich; Halinę, Stanisława Kaciłowicz;

– Edwarda, Radosława, Marię, Leonarda, Mirosława, Andrzeja Sajko; Witolda, Annę, Zofię, Jana Jakszuk; Anielę, Andrzeja Marszałek; zmarłych z rodziny: Sajko, Jakszuk;

– Kazimierę, Antoniego Wawrów; Krystynę Pawiłan; Tadeusza Maciąg; Bronisławę, Bronisława Szynal; Józefę, Józefa, Jana, Stefanię Baran; Janusza Ciszewskiego; Franciszka Osuch;

– Zofię, Zygmunta, Antoniego Boganieckich; Romana, Marię, Grażynę, Stanisławę, Jana Runowicz; Marię, Stanisława Żukowskich;  Jadwigę, Eugeniusza Górnych; Danutę Mrówka; Helenę, Władysława Rybak; Marię, Mieczysława, Roberta Biernackich; Nadzieję, Witolda Czepułkowskich; zmarłych Księży Zmartwychwstańców, którzy posługiwali w naszej parafii; – Anielę, Czesława, Zenona Kiszko; Genowefę, Czesława Sokołowskich;

– Helenę, Romana, Marię, Jana, Józefa, Anielę, Eugeniusza, Bolesława, Michała, Janinę, Helenę, Józefę, Marię, Jana, Marię, Romana, Józefa Damasiewiczów; Antoninę, Leszka, Antoniego Kwietniewskich; Józefa, Honoratę, Michała Mikulskich; Józefa, Annę, Juliana, Franciszka, Bronisława, Annę, Franciszka, Władysława, Emilię, Jana, Janinę, Mariana Gągorów; Franciszkę Kozioryńską; Jana, Annę, Stanisława Filipów; Leszka Walaska; Urszulę Cierlicha; Józefa, Helenę, Stanisława Radziszewskich; Bernarda, Janinę, Paulinę Tomaszewskich; Eligiusza Hajduka; Tadeusza, Helenę Pudłów; Mieczysława, Zofię, Władysława Zwoleników; Klarę, Stanisława Kożuchów; zmarłych z rodziny: Głowackich, Majewskich, Golaków, Gryglewiczów, Kozaków, Kropopków; ks. Lurańca, Mostka, Kozioł, Księży, którzy pracowali w naszej parafii; zmarłe dzieci;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Wniebowzięcie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Alicję, Henryka Durczewskich; Zbigniewa, Wojciecha Ramza; Urszulę Zienkiewicz; Jadwigę, Michała Onoszko; Zofię Skarżyńską;

– Dariusza, Irenę, Wojciecha Bolt; Mirosławę Sadecką; Zofię, Eugeniusza, Zygmunta Budnickich; Stanisława Małeckiego; Genowefę Mason; Jadwigę Wiewiórowską; Danutę, Henryka Nowakowskich; Bronisławę Tuczkowską;

– Amelię, Józefa, Hannę, Janinę, Antoniego, Magdalenę Stawowych; Henryka, Leokadię Knedler; Karola Marczyk; Annę, Kazimierza, Zbigniewa, Władysława, Stanisława, Józefa Umeckich; Czesława Waszkiel;

– Wincentego, Helenę, Juliana, Agnieszkę, Marka Czerniawskich; Stefanię, Mariana Dufaj; Władysławę, Macieja Staweckich; Władysława Stankiewicza; Tadeusza Padewskiego; Barbarę Ruśkiewicz; Walentego, Katarzynę Gil; Józefa Jędrzejczaka; ks. Walentego Fligier; ks. Zbigniewa Węsierskiego;

– Tadeusza Rytel – Adranik; Stefana, Łucję Rytel; Annę, Andrzeja, Władysława, Wacława, Marię Małkiewicz;

– Sławomira, Jakuba, Irenę Cierpiatka; Emilię Far; Stanisławę, Sergiusza Uryn; Józefę, Mieczysława Kociuga;

– Mariusza, Bolesława Kosińskich; Mariana, Stanisławę Grzelińskich;

– Eleonorę, Jana, Danutę Mróz; zmarłych z rodziny: Grzelińskich, Mrozów; znajomych, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące; Michalinę, Herberta, Zbigniewa Klaft; Wacława, Jerzego, Mariana, Wandę, Ryszarda, Radka, Józefa, Grzegorza, Katarzynę, Krystynę, Zygmunta, Andrzeja Ziętak;

– Wojciecha Kowalskiego; Dominikę Bińkowską;

– Stefanię, Bolesława Tyza; Leszka Leśniowskiego;

– Katarzynę, Tomasza, Janinę, Henryka Śmietanka; Julię, Augusta Angielskich; Zytę, Juliana, Lecha Rogalińskich;

– Genowefę, Juliana, – Marię, Antoniego Kałamarz; Ewę, Stanisława Jagiełło; Marię, Kazimierza Jakubowskich; Katarzynę, Wojciecha, Jadwigę Socha; Jadwigę, Władysława Krochmal;

– Krystynę, Zenona Werner;

– Weronikę, Stanisława Marzec; Alicję Kuropatnicką; Edwarda, Eugeniusza, Emilię, Józefa, Marię Nowickich;

– Romana, Zofię, Krystynę, Tomasza, Włodzimierza Rostek; Wiktorię Janczak; Elżbietę Błażejewicz; Eugeniusza, Stefanię Nowak;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Ukoronowanie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Piotra, Olgę, Mariana, Ewę, Stanisławę, Michała Jędrzejczak; Alicję, Mariana Łoś; Annę, Tadeusza, Mariana Pochroń; Barbarę, Władysława Milach; Annę Szczepańską; Teresę, Ryszarda Glegoła; Ryszarda Kowalskiego; Mariannę, Władysława, Marka, Jana, Zenona, Danutę Pasińskich; Joannę Andrukiewicz;

– Stanisława, Adolfa, Irenę, Romana, Józefę Sikora; Władysławę Bodnar; Piotra Pacholec;

– Marię, Mirosława, Piotra, Feliksa, Irenę, Jana Mizgier; Bronisława, Janinę Kiełbasa;

– Zofię, Mariana Sołtys; Przemysława Gołubińskiego; Tadeusza Kiszkiel;

– Irenę, Tadeusza, Janinę, Ignacego, Jacka, Włodzimierza Szymczyk; Anielę, Piotra, Jana Halko; Stanisława Smyka; Janinę, Stanisława, Kazimierza, Józefa Pędrak; Bogusławę Cypel; Reginę, Mariana Sierakowskich; Sylwestra Rublewskiego; Tomasza Strachela;

– Irenę, Zbigniewa Machała, Euzebiusza, Mariana Bawarskich;

– Mieczysława, Ludwika, Stanisławę, Danutę Luc; Stefanię Napieralską; Marię, Józefa, Anastazję, Władysława Dutkowskich; Macieja, Jana, Jadwigę Rębisz; Teofilę, Jana, Ludwika Holickich; Michała, Anastazję Siwik; Roberta Pytlińskiego; zmarłych z rodziny: Tiachło, Szczurko, Fedyń;

– Kazimierza, Helenę, Kazimierza, Stanisława Zielińskich; Józefę, Wojciecha Bartczak; Mariannę, Franciszka, Eugeniusza Skibińskich; Dariusza Weselak;

– Zbigniewa, Reginę, Michała Leonowicz; Annę Gawrysiak; Władysława, Annę Rudzińskich; Michalinę Sicińską; Antoniego, Eleonorę Adamiuk; Bożenę Mordaszewską;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓZANIEC –  CZWARTEK                9,16,23,30 listopada

 1. Chrzest Jezusa

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Marię, Sabinę, Stanisława, Bronisława, Sabinę, Helenę Kancelarczyk; Juliannę, Romana, Zdzisława, Danutę, Wandzię, Jolantę  Mućka; Jana, Michała Żaguń;

– Kazimierę, Franciszka Sienkiewicz;

– Marię, Stanisława, Andrzeja Boroń; Marię, Piotra Aksamit; Kazimierę, Wiesława, Tadeusza Cesak;

– Stanisławę, Stanisława, Irenę, Stanisława, Andrzeja Pietrzak; Bronisławę, Andrzeja Smolis; Ewę Mikołajczyk;

– Leokadię, Feliksa Kubiak; Rozalię, Ludwika Głodek; Benedykta Burzyńskiego; Zbigniewa Kmiecik; Jolantę Picheta; Zofię Baworowską; Krystynę, Mariana Felsztyńskich; zmarłych z rodziny: Kubiaków, Raszkowych, Głodków, Pudłów;

– Sabinę, Romana, Janinę, Wacława, Jana, Ryszarda Tomaszczuk; Michalinę, Edwarda, Czesława Łukaszewicz; Marka Nowakowskiego; Alicję, Mariana Stasieluk; ks. Józefa Żabówka;

– Katarzynę Doczekalską, Liliannę Makara; Mariana Czarnota; Stanisława Giluka; Józefa Rychtera; zmarłych Księży ze Złocieńca; zmarłych z rodziny: Doczekalskich, Czarnotów, Giluków; sąsiadów i znajomych; – Danutę, Mikołaja Pierechód; Krystynę, Stanisława Ryśnik; Jadwigę Naulewicz;

– Helenę, Józefa, Stefanię Pędziwiatr; Pawła, Piotra, Stanisława, Janinę Frankowskich; Bronisławę, Ludwika, Józefę, Bolesława, Irenę, Władysława Tyczyńskich; Halinę Rak; Mirosławę, Ewę Kot; zmarłych Kapłanów z naszej parafii, zmarłych z rodziny Pacynowicz; Eleonorę, Franciszka, Władysława, Stefana, Zofię, Józefa, Edwarda, Krzysztofa Woszczek; Barbarę Wiśniewską; Jana Żych;

– Franciszkę, Franciszka, Józefa, Paulinę, Irenę, Ludwika, Czesława, Zofię Pieprzak; Ludwika, Zofię, Wiktorię, Mariana Czutko; Helenę, Wacława, Stefanię Taraszkiewicz;

– Jarosława, Marię Begedza; Romana, Wiktorię, Andrzeja Fronczak; Annę, Jana Margas;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Wesele w Kanie Galilejskiej

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Ewę, Wacława, Antoniego, Bronisława, Jana, Tadeusza, Marię, Helenę, Juliana Wyrwińskich; Janinę, Jarosława Szotów; Kazimierę  Kurek; Michała Pokutyńskiego; dusze w czyśćcu cierpiące;
– zmarłych z rodziny: Kochów, rodzeństwo i rodziców, Balcerzaków, Wódkowskich, Górali, Sobczaków, Lewandowskich, Brockich, Pieroszków, Kowalskich,

– z rodziny Fruzińskich, Burhardów, Makowiaków, Krzysztofików, Prokopiaków, Wołochów, Kuszlów, Osińskich, Makarów, Weudzuerowiczów, Szadzewiczów, Leissów,

– z rodziny Stefańskich, Rybarczyków; Pawła Kościelskiego; Krystynę Ostrowską; Danielę Olczak; Elżbietę Nowik; zmarłych misjonarzy, wolontariuszy, kolegów ze szkoły, znajomych, sąsiadów; zmarłych Kapłanów posługujących w naszym kościele;

– Marię Dobosz; Danutę Tabaka; Zbigniewa Pisarskiego; zmarłych w wypadku pod Berlinem i Katyniem;

– Helenę, Józefa Herman; Andrzeja Cichockiego; Feliksję Kamińską;

– zmarłych z rodziny: Jasnowskich, Cygiel;

– Henrykę, Jadwigę, Franciszka Świdczak; Mirosława, Stanisława Szwed; Jerzego Bochyńskiego;

– Leokadię, Stanisława, Tadeusza Skrzypek; Wacławę, Ignacego Przybyło; Bronisławę, Antoniego Tuziemskich; Martę, Antoniego,

– Marię, Władysława Kałamarz; Wiesława Małyszko; Marię, Jakuba Białek; Henryka, Rozalię Skrzypek; Ryszarda Mroczkowskiego; zmarłych z rodziny: Kowalskich, Pytlos, Małyszko;

– Helenę, Adama, Władysława, Antoniego, Mirosława Hołownia; Małgorzatę Kozubek; Ernesta, Władysława Berezowskich; Mariannę, Huberta Grabowskich;

– Tadeusza, Zofię, Marcina Wróblów; Teresę, Marcina Neryngów; Władysławę, Józefa, Leona, Czesława Szymańskich; Krystynę, Aleksandra, Weronikę Malinowskich; Zbigniewa Byszewskiego; Zofię, Stanisława Dziczków; Teresę, Stanisława Komorowskich;

– Jana, Marię, Helenę, Władysława, Annę Zborowskich; Anastazję, Józefa, Annę Staliś; Marka, Urszulę Pawiłowskich; Józefa, Józefę Dominiak; Barbarę Wiśniewską; Henryka, Józefa, Mariana, Józefa, Mariannę, Eryka Stolarek;

– Krzysztofa, Edwarda, Eleonorę, Stefana, Zofię, Władysława, Franciszka, Józefa Woszczek; Mariannę Wilczyńską; Barbarę Wiśniewską, Jana Żych;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 1. Głoszenie Królestwa Bożego

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

 

– Stefanię Grzybowską; Bolesława, Janinę Byczek; zmarłych Księży Zmartwychwstańców; Józefa Ciesielskiego; Lecha Stasiaka; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Józefa, Józefę Dominiak; Krzysztofa, Reginę, Ryszarda  Michalskich; Jerzego, Zofię Kaczmarków; Wandę, Kazimierza Mroczkowskich; Janinę, Zbigniewa, Eugeniusza Sójkowskich; Marię Kocyń; zmarłych w Katyniu, Smoleńsku, w wojnie w Ukrainie i Izraelu;
– Mariusza, Janinę, Eugeniusza Durka; Danutę Książek; Władysława, Kazimierę, Antoniego, Jana, Rozalię Kietlińskich; Józefę, Jana, Wiesławę Kołodziej; Marię, Adama Gniadek; Ryszarda Kopania; Jadwigę, Jana Kasprzyk; Józefa Kaczor; Józefę, Jana Górowskich; Lucynę Komorowską;

– Michała, Magdalenę, Marię, Kazimierza, Ryszarda, Szczepana Kozubek; Renatę, Tomasza, Michała, Jana, Andrzeja, Romana Suchodolskich; zmarłych z rodziny: Kozubek, Makowskich, Jagiełło, Suchodolskich;

– Annę, Jana Byszewskich, Waldemara, Aleksandrę, Zbigniewa,  Honoratę Trzeciaków; Tomasza, Krystynę, Aurelię, Stanisławę Neryngów; Jadwigę Opiela; Barbarę, Tadeusza, Bernarda, Woltmana, Wiesława, Zofię, Teresę Ginel; zmarłych z rodziny: Neryngów, Szymańskich, Malinowskich, Wróblów, Czepików, Skawińskich, Skórzyńskich, Heymanów, Góreckich;

– Bolesława, Urszulę, Jana Pryboda; Marię, Czesława Żwirko; Mariana Kapituła; Karolinę, Władysława Nowik; Wandę Kaspirowicz;

– Jana, Marię Urbaniak; Jana, Marię Hrynik; Ryszarda, Marcina, Zygmunta, Marię Wołk – Karaczewskich; Eugeniusza, Michalinę Oberda; zmarłych z rodziny: Tomaśko, Jagieła, Barnaś, Strutyńskich, Bereźnickich, Krawczyk, Macanowskich; Bronisława Łaba;

– Jana, Weronikę, Zdzisława Kitlas; Gustawa Walas; Irenę, Zenona, Izabellę Kufel;

– Stefana, Wiktorię Tyma; Radosława, Edwarda, Władysławę Jasińskich;

– Władysława Woszczek; Marka Kanclerza;

– Krystynę, Mariana Strzelczyk; Adelę, Mieczysława, Ryszarda Juras; Janinę, Piotra Cicheckich; Jana Pawliczuk; Wiesławę, Jana Kołtun; Piotra Wychowaniec; Wandę, Mieczysława Gronkowskich; Cecylię, Stanisława, Henryka, Łukasza, Józefa Matusiak;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Przemiennie na Górze Tabor

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Piotra, Teodozję Zielonka; Teresę Woś;

– Ryszarda, Genowefę Przywarta; Józefa, Mariannę, Waldemara, Wiesława Michalczyk; Jana Sikorskiego; Urszulę, Annę Hołubczat; Edwina, Mikołaja Udycz; Zdzisława Sinderman; Jana Juszkiewicza; zmarłych z rodziny Kowalskich;

– zmarłych z rodziny: Szocików, Dziedziców;

– Andrzeja Linek; Różę, Tadeusza, Józefa, Katarzynę Guzowskich; Janinę Majchrowicz; Józefa, Natalię Nowakowskich; Jana, Wandę Bosiackich; Danielę Fibakiewicz;

– Helenę, Stanisława Zybała; Henryka, Janinę, Jana Kuczyńskich; Natalię Wieremiej; Waldemara, Martę, Leona Zimerskich; Mariannę, Antoniego Ogórek; Irenę Piórkowską;

– Danutę, Tadeusza Lichorad; Czesławę, Kazimierza, Cecylię, Franciszka Łąckich; Grażynę Chrzanowską; Apolonię, Jana, Władysława Chmielów; Ludwikę, Józefa Kucharskich; Anielę, Józefa, Jadwigę Byczków; z rodziny Łąckich Cecylię i Franciszka

– Mieczysławę, Eugeniusza Birnbach; Władysławę Adach;  Danutę Buszta; zmarłych z rodziny: Górskich, Pietryczuk, Nagórskich, Góreckich;

– Helenę, Aleksandra Uścinowicz; Bronisławę, Stanisława Szabuniewicz; Henryka, Ryszarda, Wandę, Stefanię, Józefa Mazur; Jana Rodzeń; Janinę Amilkiewicz; Krystynę, Arkadiusza Tyczyno; Janinę, Mieczysława Dyblik;

– Janinę, Marcina, Bogdana, Janusza Kwolik; Romana, Sławomira, Feliksę, Mieczysława Sidło; Marię, Władysława Staruszkiewicz; Irenę, Czesława Szpurgis; Marię, Zygmunta Jandzio; zmarłych z rodziny: Bonowskich, Jaroszów;

– Zdzisława, Piotra, Reginę Usowicz; Mieczysława, Zofię, Wawrzyńca, Anielę Saja; Irenę, Kazimierza, Andrzeja Perczyńskich; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Stanisława, Urszulę, Bolesława, Dariusza Kacianowskich; Reginę, Antoniego, Kazimierza, Jana, Zbigniewa Jędrzejczak; Bogumiłę, Jana Smolarczyk;

– Romualda, Mariannę Trzcińskich; Czesława, Ireneusza, Zdzisława Kucharskich; Grażynę, Leszka, Edwarda, Justynę Rajch; Henryka, Helenę Jędrasz; Andrzeja Knyczkę;

– Marię, Edwarda, Zygmunta, Józefę, Franciszka Chmiel; Bronisławę, Marcelego Fedorcio; Marię, Janusza, Isztwana Fejes; Rozalię, Isztwana Farkasz; Marię, Jana, Marka, Andrzeja, Janinę, Adama Watral; Julię, Wojciecha Jandzio; Józefę, Jana Zbżeźnych; Janinę Kysegi; Marię Pal; Kazimierę Syladzi; poległych żołnierzy i pomordowanych w wojnie;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Ustanowienie Eucharystii

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Jana, Mirosława, Marię, Franciszka Andrukianiec; Stanisławę, Albinę, Bronisławę, Józefa Lewickich; Mariana Barylskiego; Danutę, Zenona, Marka Pasińskich; Jarosława Pastuszak;
– Stanisława, Krzysztofa, Karolinę, Agnieszkę, Stanisława, Maksymiliana, Wincentego Kaczmarek; Teodora, Genowefę, Przemysława, Franciszka, Kazimierę, Józefa, Irenę Kaźmierczak; Franciszka, Sabinę, Janusza Obryckich; Ryszarda, Henryka Hemmerzing; Salomeę, Mieczysława, Władysława Wiernasz; Grzegorza Pojasek; Henryka Bartosiewicza; zmarłych Księży z naszej parafii;

– Zdzisława, Janinę, Leonarda, Waldemara Żełudkowskich; Władysławę, Jana, Franciszka Miros; Antoninę, Antoniego, Marię, Michała; Sebastiana, Adama Mojsiejewicz;

– Marię, Józefa Pietrowicz; Marię, Czesława Wiśniewskich; Beatrycze, Franciszka Klamrowskich; Ewę Szczęsną; Tadeusza Piekarskiego; Stanisława, Janinę Gąsiorowskich;

– Helenę, Juliana, Julię Daćko; Katarzynę Łakomiec; Stefanię, Józefa Piłat;
– Janinę, Mieczysława, Jana, Marię, Stanisława Szwejda; Wiktorię, Franciszka Pawlak;

– Marię, Antoniego, Irenę, Edwarda, Jadwigę Kuchto;

– zmarłych z rodziny: Szpurgis, Chabasińskich, Kwolik, Karolak;

– zmarłych z rodziny: Andruszkiewicz, Gajdamowicz, Komar;

– Janinę, Marcina, Bogusława, Janusza Kwolik; Andrzeja Wontor; Marię Boroń; Marię, Władysława Staruszkiewicz; Romana Sidło; Agnieszkę, Michała, Karola, Józefa Kozera;
– Józefa, Teresę, Elżbietę Rudzińskich; Ryszarda, Teresę Łacińskich; Ludwika, Marię Słowińskich;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC – PIĄTEK                3,10,17,24 listopada

 1. Modlitwa w Ogrójcu

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Kazimierza, Anielę, Wojciecha, Mariusza, Annę Cioch; Piotra, Rozalię, Franciszka Kogut; Alfreda, Helenę, Ryszarda Wysockich; Bronisławę Starościak; Irenę Dudkiewicz; Zdzisława, Marię, Jana Czernielewskich; Kazimierza Chojnackiego; Edwarda, Marię Chmiel; Jana Kuciapskiego; Tadeusza Iłowieckiego; zmarłych Księży: Leonarda Bandosza, Stanisława Ignaczaka, Jana Dybowskiego, Jana Mikruta, Wiktora Skóra; dusze w czyśćcu cierpiące; poległych w wojnie;

– Stanisławę, Janinę, Jerzego, Andrzeja Stec; Irenę, Michała, Irenę, Antoninę, Hannę, Stefana Sorokin;

– Teresę, Henryka, Annę, Józefa, Anastazję, Ignacego Barańskich; Anastazję, Ignacego Doczekalskich; Grażynę, Karolinę, Bronisława Światłowskich; Anielę, Bronisława Stecyk;

– Walentego Sawościanik; rodziców, rodzeństwo; Paulinę, Antoniego Bogdanowicz; Helenę Ziobrowską; zmarłych z rodziny Rogalińskich;

– Marię, Stefana, Feliksa Skwierzyńskich; Mariannę, Cezarego Baranowskich; Franciszka Urbaniaka; Emila Żeleżniaka;

– Annę, Witolda Jakszuk; Anielę Marszałek;

– Ryszarda Nowickiego; Halinę, Amelię, Józefa Jajeczko; Genowefę, Romana Kędzierskich;

– Mieczysława Zygarlickiego; Teresę, Stanisława Fulczyńskich; Janinę, Wojciecha Jagiełło; Anielę Musiałek; Urszulę Judycką; Teresę, Wojciecha Ujazdowskich; Wandę Ryczko; Barbarę Nowak; Aleksandrę Pade; Stanisława Przybyła;

– Łucję, Leona, Zygfryda Lewandowskich; Reginę, Antoniego, Antoninę, Kazimierza Jędrzejczak; Leokadię, Jana, Stanisława Kaliniaków; zmarłych z rodziny: Lewandowskich, Jędrzejczaków; znajomych;

– Genowefę, Mieczysława Siuda

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Biczowanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Teresę, Grzegorza, Marię, Józefa Kapuścińskich, Irenę, Władysława, Tadeusza, Andrzeja, Honoratę Bijata, Marię, Michała, Jadwigę, Stanisława, Wiolettę, Krzysztofa Klucznik, Marię Kapustyńską

– Marię, Władysława Jung, synów: Andrzeja, Ryszarda, Krzysztofa Jung

– Stanisławę, Janinę, Jana, Janka Tomaszewskich, Marię, Józefa, Stanisława, Tadeusza Stachera, Alfreda, Stanisława,  Henryka, Halinę, Bogdana Lewicki, ks. Jędryszko, Aleksandra, Władysława Kiełbasa, Annę, Stanisława Śnieg

– Józefa, Annę, Krzysztofa, Janinę, Teofila Kozłowskich, Katarzynę, Wawrzyńca, Antoniego, Wacława, Stefana Domagała, Pelagię Gałka, Jana Błahnio

– Elżbietę Gryciuk, Stanisławę Bazelską, Józefa Bazelskiego, Mariannę i Mieczysława Myszkowskich, Kozakiewiczów, Bujalskich, Araszkiewiczów, Michalaków, Nowaków, Nowaków, Andrzejczuków, Myszkowskich, Bazelskich, Kuśmierskich i Mierzejewskich

– Teresę Belnik, z rodziny Mrozowskich, Belników, Mariana Szabłowskiego, z rodziny Szabłowskich, Helenę Ługowa, Władysława Czuraja

– Marię Nosel, Wacława Nosel

– Ewę i Romana Nowakowskich, Wandę i Władysława Płochockich, Marylę, Eugeniusza, Roberta Wojtowicz

– Stanisławę i Piotra Paszkiewicz, Łucję i Dominika Dykier

– Michała, Zbigniewa, Julię, Wojciecha Kmiecik, Michała, Marię Mielnik, Katarzynę, Andrzeja Dołżyckich, Reginę, Wacława Golińskich, Józefa, Franciszka, Krystynę Dołżyckich.

– + z rodziny Mioduchowskich: Jana, Annę, Leona, Paulina, Marię, Władysławę, Szczepana, Waldemara , z rodziny Włodków: Kazimierza, Helenę, Adama, Stanisława, Zygmunta, Edwarda, Eugeniusza, Edwarda, Czesława, Jana, Zofię, Alicję, Irenę, Martę, Henryka, Andrzeja

– Halinę i Henryka Filipowicz, Anielę i Stanisława i Jana Kuleszów, Irenę, Jerzego, Antoniego, Barbarę, Halinę, i Lidię Gonczar, Stefanię i Stanisława Ryszarda, Grzegorza, Krystynę i Stanisława, Edwarda z rodziny Beńko, Piotra, Wacława, Aleksandrę, Wincentego, Jana, Stefanię z rodziny Oblińskich, Zofię Skrzeczyna

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Cierniem ukoronowanie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Jana, Emilię, Annę, Eugeniusza Rudy, Jana Jaksztowicz

– Tadeusza Lewickiego, Annę, Antoniego Dera, Jolantę Zelasny, Zofię i Jakuba Kuwałek, Jana i Jolantę Kot

– Irenę i Andrzeja Jarońskich , Zofię i Jerzego Jarońskich

– Zofię, Wawrzyńca, Czesława Krzemińskiego, Stanisława, Bronisławę, Wincentego Mazan, Stefanię, Ignacego, Helenę, Stanisława Lisickich, Julię Zonenburg

– Janinę Lipińską, Jana, Adelę, Barbarę, Tadeusza Wojtczak, Henryka, Bożenę Dolatę

–  Agnieszkę Juszczyszyn, Annę, Stefanię, Daniela Kapuścińskich

– Zofię, Jana, Tadeusza, Marię i Michała Martyniak, Roberta, Antoniego, Władysławę, Stanisława Bagińskich, Zofię i Stefana Barszcz, Marie i Zbigniewa Bednarskich, Janinę i Michała Hurtuk i Tadeusza Nowak, Annę, Andrzeja, Władysława Wąż, Antoniego i Franciszkę Mucha, Romualdę Mariana Hul, Janinę, Czesława, Jana, Stanisława, Henryka Bagińskich, Helenę Potocką

– z rodziny Latoszków, Szmiglów, Gajewskich, Sołowiej, Sikorów, Mariana Rutkowskiego, Leona Mikulskiego, ++ księży zmartwychwstańców z naszego kościoła, + zmarłych sąsiadów

– Jana, Otylię, Stefanię, Władysławę, Antonię, Kazimierza, Bolesława, Stefana, Wacława, Witolda, Antonię i Stanisława Kudra, z rodziny Mazur

– Helenę i Tadeusza Marek, + z rodzin Marków, Skotnickich, Popowskich, Myszkowskich, Kozaków

– Wandę i Stanisława Ślączka, Helenę, Jana, Walerię Sawickich

– Anielę, Antoniego, Edwarda, Ewę, Sebastiana, Józefa, Mieczysława, Stanisława, Józefa, Edmonda, Genowefę, Janinę, Danutę, Józefa, Edwarda, Jerzego, Genowefę, Leokadię, Maksymiliana, Marcina, Maćka, Teodora, Helenę, Udo, Jadwigę, Leonarda

– Kazimierza Przewoźnego, Emilię i Józefa Kozioł

– Józefa Dutkiewicz oraz + z rodziny Stefanię, Bogumiłę, Jana, Henryka, Krystynę, Zenona Werner, Sabinę, Władysława i Tadeusza Smolnych, Bogdana Kwolik, Mariannę Żdanowicz, + z rodziny Smolnych, Ożgów, Dziedziców i Czajków

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Droga Krzyżowa

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Józefa Dutkiewicz oraz + z rodziny Stefanię, Bogumiłę, Jana, Henryka, Krystynę, Zenona Werner, Sabinę, Władysława i Tadeusza Smolnych, Bogdana Kwolik,

– Zdzisława, Radosława, Mariannę, Bolesława Kaftan, Adelę, Leona Lipskich

– Z rodziny Stasiak: Czesława, Stanisława, Teresę, z rodziny Piziak: Zenona i Władysława, Jana, Reginę Kwaśniewskich, Annę Zapytowską, Jankę, Janinę, Otto, Mirosława

– Marię Marcinkowską, Tadeusza Walkowiak, Stanisława Wawrzyniak, Mariusza Zywar, Wiktoria Oleszkiewicz, Irenę Oleszkiewicz, Michalinę Butkiewicz, Antoninę Horeglad, Stanisława Horeglad, Jarosława Pilip

– Józefę, Kazimierę, Stanisława, wszystkich zmarłych z rodziny Kuwałek, Krystynę Wielgus, Janinę, Władysława Madej, Józefę i Jana Stasiłowicz, Hannę, Feliksa Krężel, Jadwigę, Mieczysława Kloc, Ludwikę, Kacpra, zmarłych z rodziny Golianek, wszystkich zamarłych z rodziny Dobrzyńskich i Nowickich, za dusze w czyśćcu cierpiące

– Katarzynę i Franciszka Araszkiewicz, Leokadię Mariannę, Stanisława, Mieczysława i Krzysia Myszkowskich, Feliksę, Feliksa, Kazimierza, Zygmunta, Jana, Ludomirę Golianek, zmarłych księży z naszej parafii, Marię, Halinę, Lucynę, Marka, Janinę, Józefa Suruda, Arkadiusza Wiśniewskiego

– Wojciecha Rogińskiego i + z rodziny, Janinę i Jerzego Bańkowskich i + z rodziny, Helenę i Franciszka Michniewicz, Jadwigę i Jana Kościuk, Walentynę i Józefa Więckowskich, Walentynę Barsul i Sylwestra Tabor

– Helenę, Antoniego, Władysława Peciukonis, Stanisławę, Kazimierza Plak, Krzysztofa, Wiesława, Czesława Plak, Stefana, Eufrozynę Setnik, Helenę, Józefa Antoniak

– Marię, Michała Hirt, Adelę Rudzińską, Marię, Michała, Bronisława, Emilię Kłosowską, Józefę Brzuchalską, Stefana i Teresę, Stanisława, Tadeusza, Edwarda Krasoń, Wacława Kaczan

– Reginę, Władysława Stoińskich, Bożenę Kazimierczak, Marka Szlachetko, Annę i Antoniego Dera, Marię i Jana Rumińskich, Ewelinę i Piotra Karczewskich

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Śmierć na krzyżu

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Stefana Krawczyk, Araszkiewicz – Julię, Stanisława, Janinę Kozłowską

– Stanisławę, Stanisława, Janinę, Annę Ustianowskich, Romualda i Czesławę Steć, Mariusza i Krzysztofa Steć, Kazimierę i Tadeusza Nikodem, Jana i Henryka Nikodem

– Annę, Czesława i Henryka Uchrońskich, Michalinę i Bartłomieja Uchrońskich, Józefa i Wincentego Hrynkiewicz, + z rodziny, Romana, Cezarego Szreder, Józefa i Anielę Szreder, Felicję, i Józefa Dołbniak, Konstancję Łogwinowicz, + z rodziny , Halinę i Janusza Lambert

– z rodziny Rudzińskich – Joannę, Irenę, Marię, Franciszka, Franciszka, , z rodziny Hołdowskich – Cecylię, Mariana, Mieczysława, za duszę czyśćcu cierpiące, + ks. z naszej Parafii.

– z rodziny Dobroń – Józefa, Franciszka, Agnieszkę, Aleksandra, Teresę, Ryszarda, z rodziny Radzińskich – Juliana, Helenę, Zbigniewa, Wołejszo Agnieszkę

– Mariana, Krystynę, Rajmunda Felsztyńskich, Mariana, Czesława Szyszkowskich, Piotra, Marię Felsztyńskich, Antoniego i Marię Rychlik, Alfonsa i Irenę Kruszyńskich

– Genowefę, Bolesława, z rodziny Bożków, Franciszkę, Kaźmierza, Zbigniewa, Matyldę, Danutę, Marię, Zygmunta, z rodziny Siudów, Rejmanów, Turczyków, Małujów, Samków, Bandurów: Helenę, Józefa, Jana , z rodziny Bandurów, Radzińskich, Danutę, Krystynę, Janinę, Teresę, Andrzeja , Marię, Monikę, Lucynę, Grzegorza, Krystynę, Henryka, Zenona, ks pracujących w naszej parafii ks spoczywających na naszym cmentarzu, Marię Leja, Kalinkę, Karolinkę, Mieczysława, Reginę

– Zenobię, Erykę, Tadeusza, Mirosława, Jana, Annę Hein, Annę, Romana, Jana, Aleksandrę Topa, Martę, Józefa Jarońskich, Halinę, Bernarda Włodarczyk

– Emila Brzozowskiego, Stanisława i Józefa Jaworowskich, Helenę, i Antoniego Malewicz, Irenę i Aleksandra Kwietniewskich

– z rodziny Furykiewicz: Halinę, Zygmunta, Zbigniewa, Wiesława,

– Bronisława, Andrzeja, Katarzynę Gerula, Mariana, Janinę Gryta

– Jadwigę, Tadeusza Parniak

– Annę, Jakuba Rzeszutko, Katarzynę, Stanisława Słota, Alfreda, Stefana, Kochińskich, Czesława, Tadeusza Taborscy, Marię Janik, Annę, Franciszka Dziok, Jolantę, Romana Monastyrskich

– Zając – Janinę, Stefana Jana, Marię, Bosiacki – Józefa, Jadwigę, Dorotę, Krzemińskiego Rafała, Ślączka – Wandę, Stanisława, Ludwika, Tadeusza, Bosiackiego Feliksa i Genowefę.

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC – SOBOTA                4,11,18,25 listopada

 1. Zwiastowanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Stelę i Witolda Cybulskich, z rodziny Cybulskich, Józefę i Józefa Polonis, Jadwigę i Jana Wrońskich, Helenę, Artura, Jana Łaucewicz, z rodziny Polonis

– Annę, Irenę, Jacka, Floriana Tafelskich, Irenę, Zofię, Antoniego, Mieczysława, Józefa Leszczyńskich, rodzinę bliższą i dalszą i dusze w czyśćcu cierpiące

– Marianne, Zofię, Reginę, Piotra, Jana, Jakuba, Stanisława, Henryka, Czesława, z rodziny Zdanowskich, Zenona Sobolewskiego, Piotra Cygiel

– Władysława Sabat, Stanisława i Teresę Sabat, Janinę i Józefa Wrona, Anielę i Jana Sabat, Reginę i Bolesława Kozłowskich, Mariannę i Antoniego Oniszczuk, Stefanię Panek i Franciszka Sabat, Edwarda Suszko

– Jerzego Ledzion, Teresę i Jana Kozakiewicz , Stanisława, i Józefa Ledzion

– Zygmunta i Agnieszkę Zyśk, Stanisławę i Jana Tylkowskich, Tadeusza, Jerzego, Czesława, Marię i Czesława Tylkowskich, Piotra i Mariannę Zyśk

– Jana Paraskiewię, Annę, Katarzynę Reszeta, Roberta, Rafała Hazeńskich, Stefanię Dobosz

– Anne, Czesława, Jana Kilijanek, Helenę Malewicz, Antoniego Malewicz

– Piotra, Marię, Pawła Nikołajczyków

– Anielę Piwowarczyk, Ksawerego Piwowarczyka, Stanisławę Piwowarczyk, Adolfa Piwowarczyka, Mieczysława Piwowarczyk

– Adama, Jadwigę, Stasia, Zyburtowicz, Zofię, Jerzego Kaczmarek, Marię, Władka Sawickich, Antoninę Zyburtowicz

– Walerię, Józefa, Czesława, Zbigniewa Bednarskich, Alfredę, Edwarda, Czesława, Piotra Seredyn

– Jana, Teresę Kozakiewicz, Renatę, Henryka Kozakiewicz, Bronisławę, Kazimierza Zdanowicz, Bolesława Kozakiewicz

– Bogdana i Józefa Oręczak, Annę i Tadeusza Zapała, Joannę, Henrykę, Edmunda Grunwald, Olgę i Bazylego Wasilewskich, Anastazję Buczeluk

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Nawiedzenie św. Elżbiety

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Stanisława, Agnieszkę Turek, Teresę Łunkiewicz, Stefana Krawczyk, Anielę Kotwica, z rodziny Lewandowskich i Turek

– Antoninę, Jana, Jerzego Banasiak, Jadwigę Bielicką, Władysława, Barbarę Adama Libera

– Zofię, Mikołaja, Franciszka Kuprowskich, Kazimiera Kańczugę

Za ++ Władysławę i Antoniego Tomaszewskich, Stanisławę i Wacława Pakuła, Barbarę i Zdzisława Pakuła, Janusza Pakułę i Wiesławę Pakuła, Klarę i Józefa Czarneckich, Janinę i Adolfa Rudowskich, Krzysztofa Rudowskiego i jego żonę, Ewę Kwiatkowską, Hannę Mikulską, ++ z rodzin: Tomaszewskich, Pakułów, Rudowskich, Czarneckich, Mikulskich, ++ za zmarłych przyjaciół i kolegów.

– Stanisławę, Henryka Gucze, Marka Ryszard Pawluk, Jadwigę i Józefa Dawidowicz, Szczepana, Henryka Gucze, Włodzimierza Wincentego Dziadek

– z rodziny Bondaronek Józefa, Józefę, Annę, Romana, Andrzeja, Wiesława, z rodziny Stodolników Marię, Czesława, Jana, z rodziny Pobiedzińskich Antoniego, Wandę, z rodziny Horbacz Jana

– Dylikiewicz Henryka, Marię, Henrykę Nowakowską, Wojciecha, Irenę, Tadeusza

– Smoter -Tadeusza, Teresę, Ludwika, Annę, Czesława, Marię Janik, Uba Zofię, Jana, Józefa, Władysława, Marie Tadeusza, Jana, Czerwińskich: Leokadię, Wacława, Romana, Andrzeja, Jabłońskich: Stanisławę, Lucjana, Bogunia, Czesława, Warzechów: Janinę, Emila, Faltyńskich: Celinę, Zygmunta, Jadwigę Szymkiewicz

– z rodziny Arteniusz, Michalski, rodzinę, Piotra, Annę Pucek, Olgę Strzelczyk

– Marię, Eugenię, Józefa, Wawrzyńca Banasińskich, Annę, Jadwigę, Urszulę, Stanisław, Tadeusza, Jerzego Banaszyńskich, Hanię, Wacława Adamskich, Kaźmierza, Antoniego, Mieczysława Dobrowolskich, Rozalię Sieniawską, Janinę, Mariana Turnik, Annę Michała Dudzuk, Jerzego, Andrzeja, Jana Irenę Maciuk, Janusza Kawalewskiego, Jana Szewczyka, Teresę Laskowska, Stanisławę, Stefanię, Władysława, Tadeusza Dudzik, Czesława Barcickiego

– Barbarę, Konrada, Michała  Janurzewskich, Antoniego Sarnowskiego, Teresę Paruską

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Boże Narodzenie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Janinę, Władysława, Pawła, z rodziny Kubiaków, z rodzin Ryszkowskich, z rodziny Butkowskich, z rodziny Majcher, duszę w czyśćcu cierpiące, za których nikt się nie modli, z teściową Genowefę Grzyb

– Elżbietę Kalinowską, Zenona i Mieczysława Majchrowicz, Aleksandra Antonowicza, Katarzynę Majchrowicz, Eugenię i Wacława Mizgier, Teresę Kalinowska

– Stefanię Warolab, Ameilię i Aleksandra Małyszko, Jóżefa i Bogusława Kowalskich, Wiesława Małyszko, Aleksnada Lezler, Mariannę i Zygmunta Lezler, Jana Lezler, Teresę Romaniuk, Czesława Konferowicz, Maricna, Krystynę i Emilię i Wojciecha Długosz

– z rodziny Rudzińskich- Władysławę, Józefa, Marię, Irenę, Mieczysława, Franciszka, Marię, Stefana, Stanisława, Władysława, Józefa, Teresę, Mariana, Zbigniewa, Bolesława, Elżbietę, Teresę, Annę, z rodziny Szatochin: Władysława, Marię, Jerzego, Andrzeja, Pawła, Helenę, Marię Maciejasz, Marię Tomecką, Wyroślak Jerzego i Mirosława, Stroisz Wandę, Kubiak Jadwigę, Wojciecha Zofię Więcek

– Za zmarłych  z rodziny: Bartnickich, Zmarlickich, Kopańskich, Osowskich, Adamowskich, Kramarczyk, Kalotów, Plit, Wrzosek, Puków, Otulińskich

– Jadwigę, Ryszarda Tomaszczuk, Mariana Maruta, Halinę, Stanisława Lewandowskich,

– Annę, Juliana, Stanisława, Kazimierza, Józefa, Władysławę, Annę Kowalskich, Antoninę, Michała Cieślik, Grzegorza Sołtys, z rodziny Gorzędowskich, Cyganów

– Romana, Witolda Łajczak, Anielę i Zbigniewa Gustowskich, Stefana Gustowskiego, Danutę i Ryszarda Kubczak, Zofię i Franciszka Łajczak, Telesfora Krakowskiego, Sabinę i Władysława Przyborek, Zdzisławę Krakowską-Marchewka, Marka Nowakowskiego, Krystynę Pietrońską, Irenę i Michała Kubczak, Leokadię i Mikołaja Sajur, Genowefę i Bronisława Łużyńskich, za wszystkie dusze z rodziny Piątkowskich, Winników, Starodubów, Lubowskich, za księży z naszej parafii, za wszystkich znajomych i przyjaciół, za nieznanych żołnierzy i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– z rodziny Sikorów: Mariannę, Jana, Helenę, Genowefę, Henryka, Stanisława, Wandę, z rodziny Wojciechowskich: Jana, Janinę, Jerzego, Józefa, z rodziny Brancewiczów: Ludwikę, Tadeusza, Krystynę, Stanisławę, Klemensa, Józefę, Józefa Janik, Jadwigę Utnik, z rodziny Piekarskich: Ludwika, Stanisławę, Jana, z rodziny Sajurów: Teklę, Józefa, Annę, z rodziny Mierzwów: Mariannę, Tomasza, Annę, Józefa, Stanisława, Edmunda Wentę, Bogdana Mazurkiewicza, Karolinę, Helenę, Wandę, Jana Mazur, Lucynę Sycz, Teresę Reszko;

– Marię Dobosz, Danutę, Magdalenę Tabaka, Romana Gajdę, Zygmunta Tabakę, Julię Noszczyńską, Annę i Andrzeja Dobosz, Władysława Dobosz, Annę i Jana Dernogów, Władysławę i Władysława Jandzio, Hołełę Paraskiewia, kolegów ze szkoły, w wypadku pod Katyniem

– Henryka Tokarz, Andrzeja Lorek, Piotra, Anielę Wojcis

Tadeusza, Marię, Teresę, Ludwika, Annę Smoter, Zofię, Jana, Józefa, Władysława, Marię, Tadeusza, Jana Uba, Leokadię, Wacława, Romana, Andrzeja Czerwińskich, Czesława Bogunia, Janinę, Emila Warzecha, Stanisławę, Lucjana Jabłońskich, Marię Janik, Jadwigę Szymkiewicz, Celinę i Zygmunta

– Marlenę, Władysława, Jana Żurek, Krystynę, Anielę, Henryka, Andrzeja Awin, Wincentego, Helenę Prusaczyk

– Stefana, Zofię Woszczek, Zofię Miniewicz, Irenę, Władysława, Barbarę Kudła,

– Franciszke, Zofię, Mariana Rapacz, Zuzannę Borkowską, Helenę, Edwarda, Grzegorza Borkowskich

– Krystynę Popławską, Tadeusza Habrat

– Mateusza, Mariana, Czesława, Ryszarda Zaczkowskich, Antoninę Modlak

– Mariannę, Tadeusza, Urszulę, Helenę, Mieczysława Strzegowskich

– Mieczysława Sarnowskiego, Bronisławę Chwałek, Kazimierza Gagajek, Marię, Stanisława Marchlewicz, Adelę, Puskarz,

– Bogdana Matuszewskiego

– Genowefę, Zdzisława Lubowskich

– Henryka, Teresę, Krzysztofa Zyśk, Dorotę, Michała Zawojskich, z rodziny Szymańskich

– Stanisława, Teresę, Zygmunta Czerniawskich

– Antoniego, Józefę, Stefana, Beatę, Stefana

– Zdzisława Szachewicz

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

 1. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Tadeusza, Aleksandra Pawlik, Antoninę Modlak, Leokadię, Mariannę, Czesława  Zaczkowskich

– Helenę, Bronisława Michałek, Marię, Stanisława Popławskich, Kazimierę, Anielę Kobel, Danutę, Stanisława Popławskich,

– Annę Koziół, Marzenę Maciejewską

– Annę, Leona, rozalię, Andrzeja, Zdzisławę, Zdzisława Szymanowskich

– Antoniego, Stanisława, Mirosława, Janinę Obara, Zygmunta Apanowicz

– Helenę Łupkowską, Michała Stepańczuk, Elżbietę ŚLASKA, Henio Dobrzyckiego, Henryka Smarszczewskiego

– Ryszarda Murawskiego, Henryka Badziąga, Janinę i Jana Krzemińskich

– Mariana Młodorzenia

– Jana, Leona, Jana, joannę Murawskich, Wiktora, Aleksandrę, Czesława, Stanisławę, Leonardę, Ewelinę Bierbasz

– Mariana Młodorzenia

– Józefę, Józefa Lewickich, Stanisława, Albina i Bronisławę, Bronisławę

– Włądysława i Reginę Swęd

– Łukasza Gawrońskiego

– Jadwigę i Ryszarda Tomaszczuk, Mariolę Kotwica

– Krystynę i Władysława Torczyńskich, Michalinę, Stanisława Flis, Zbigniewa i Alicję, Ryszarda Torczyńskich,

– Ewę, Adama Młodożeniec

– Marię, Mieczysława, Anię, Lidię, Romualda Arciuch, Kazimierę Trzcińską

– Mieczysława, Olgę, Edwarda, Józefa, Jana Klimczuk, Władysłąwa, Juliana Mazurek, Janinę, Władysława, Romana, Pawła Grab, Stanisławę, Józefa Cerskich, z rodziny Gadomskich, Olańskich, Ewę Kucharską, Zygmunta, Mariana, Malwinę, Józefa Dawszewskich, Annę Tatarczyk

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.