Wypominki - PONIEDZIAŁEK

RÓŻANIEC – PONIEDZIAŁEK         7,14,21,28 lutego

  1. Zwiastowanie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Marię, Feliksa, Macieja, Wisława, Elżbietę Olejnik, Franciszka Szweda, Basię Derbiszewską, z rodz. Olejników, Wójciaków, Szwedów, Gabrychów, przyjaciół i znajomych

– Ludwika i Julię Torcz

– Krystynę Rogińską

– Władysławę i Tadeusza Mróz, Aleksandra Janickiego, Marcelego, Bronisławę, Annę, Czesława, Wacława, Marię, Genowefę, Stanisława, Zofię, Janinę z domu Klimek, Franciszka Macula, ks. Edwarda Wieczorka, ks. Tadeusza Kaszubę, Wiesława Pużewskiego

– Alfreda, Józefa, Kamila, Henryka, Bolesława, Teodora Szuflickich, Teresę, Józefa, Rozalię, Franciszka Gracz, Weronikę, Leona, Jerzego, Henryka Marczak, Arletę Marczak; Amelię, Jakuba Turzyńskich, Marię, Teodora Więzowskich, Marię, Antoniego, Stanisława, Jerzego, Józefa, Jana Studziańskich, Jana Mensfeld, Piotra Pasternackiego, Tadeusza Koprowskiego, Zdzisława Sobańskiego, żołnierzy poległych w obronie ojczyzny

– zmarłych z rodziny Tomasik, Annę, Czesława, Henryka, Lesława, Grażynę, z rodziny Błaszczyk, Jana, Gertrudę, Marię, Henryka, z rodziny Tomasik, dusze w czyśćcu cierpiące, Teresę, Danusię, Petronelę, Michała, Cecylie, Edwarda, Andrzeja, Marie, Mariana, Bernarda, Basię, Bolesława oraz inne dusze zmarłych

– Anastazję, Ignacego Doczekalskich, Teresę, Henryka Barańskich, Annę i Józefa Barańskich, Elżbietę, Edytę, Przemysława Podgajni, Jolantę Mućko, Karolinę, Franciszka, Grażynę Światkowskich, Mariannę i Henryka Doczekalskich, Anielę, Bronisława Stecyk, Apolinarego Zielnica, Władysława Barańskiego,

– Janinę, Feliksa, Feliksę, Aleksandrę, Stefana Żóltak, Stefana, Stefanię Łebek, Tomasza, Marię Gregorkiewiczów, z rodz. Łebków, Żółtaków

– Andrzeja Kochanowicz, Edwarda, Janinę, Irenę Stankiewiczów

– Tomasza Kubiak, Marię, Ryszarda, Zbigniewa Stanek,

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Nawiedzenie św. Elżbiety

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Janinę, Jana, Stefana, Marię Zając, Jadwigę, Józefa Bosiackich, Rafała Krzemińskiego, Henryka Kozarowicza, Stanisława Baranowicza, Józefa Zając

– Apolonię Żarską, Wacławę, Adama, Bronisławę, Janinę, Kazimierę, Stanisławę i Henryka Hołubickich, Władysława, Jarosława, Krzysztofa, Marcina, Józefa, Bronisławę i Danutę Pawelczaków; za zmarłych księży z tej Parafii: ks. Bandosza, Ryszarda, Jana, Stanisława, Bolesława, Zbigniewa Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące, sąsiadów

– Ksawerę i Władysława Uganowskich, Włodzimierza Tkacz, Władysławę i Franciszka Krzemińskich, zmarłe dzieci

– Władysława, Bronisławę, Stanisława, Annę, Franciszka, Purgał, Stanisławę Kleska, Jakuba Buczma, Stefanię Czerwaty, Marię Szulewską

– Władysława Kobylarz, Mariannę Łachecką, Andrzeja Kicak, z domu Kobylarz, Annę, Jana Koczan, Marię Urban

– Danutę, Marcela Dziarmaga, Franciszkę, Dominika, Polulan, Bronisława Polańskiego, Krystynę Brzozowską, Antoniego Pańczyk, Edwarda Wyrzykowskiego

– z rodziny Zalewskich, Stefańskich, Zająców, Mućków

– Piotra Nikołajczyk, Melanię, Janusza Siwek, Marię, Pawła Nikołajczyk

– Jerzego Dowgielewicz, Dorotę, Romana, Stanisława Szachewicz,

-Jurgiel:  Bronisława, Wacławę, Dariusza, jana, Aleksandra, Józefę, Stefana, Wiktorię, Adama, Szynter: Helenę, Kazimierza, Dariusza, Jankiewicz Władysława

– Jana, Edwarda Warec, Leokadię, Helenę i Czesława, Romana Lipińskich, rodzeństwo i dziadków Warec, Lipińskich, Hołdowskich, Modelewskich, księży spoczywających na naszym cmentarzu, zmarłych księży pracujących w naszej parafii, Marylę Lewandowską, Beatę Porożyńską, znajomych, sąsiadów

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Boże Narodzenie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Janinę, Eugeniusza, Mariusza Durka

– Andrzeja, Henryka, Wandę Krauze, Annę Serafin, Lillę, Władysława Niemczewskich

– Jana, Ks. Adama, ks. Piotra, ks. Bolesława, ks. Stanisława, ks. Antoniego, ks. Mieczysława, ks. Leonarda, brata Antoniego, Marię Rzeppa, z rodziny Jakubowskich, Siemieniec, Butalewicz, Adamczyk,

– Juliannę, Józefa, Stanisława Łuczaków, Katarzynę, Rocha, Władysława Bednarków, Jadwigę Witkowską, Antoninę Urbańską

– Paulinę, Stanisława Trzeszczkowskich, Annę, Stanisława Kania, Olgę, Stanisława, Tadeusza, Czesława Kania, Stanisławę, Józefa Kryńskich, Jadwigę, Halinę, Bronisława Trzeszczkowskich, Gabryela, Zofię, Stefana Flatow

– z rodziny Sikorów: Mariannę, Jana, Henryka, Stanisława, Genowefę, Helenę, Wandę, z rodz. Wojciechowskich: Janinę, Jana, Jerzego, Józefa, z rodz. Brancewiczów: Ludwikę, Tadeusza, Krystynę, Stanisławę, Klemensa, Józefę, Józefa Janik, Jadwigę Utnik, z rodz. Piekarskich: Ludwika, Stanisławę, Jana, Janinę, z rodz. Sajurów: Teklę, Józefa, Annę, z rodz. Mierzwów: Mariannę, Tomasza, Annę, Józefa, Stanisława, Edmunda Wentę, Bogdana Mazurkiewicz, Karolinę, Helenę, Wandę, Jana Mazur, Lucynę Sycz, Teresę Reszko

– Lucynę, Jana, Weronikę, Andrzeja, Krzysztofa Homolickich, Marię, Władysława Grudzień

– Joannę, Bolesława, Jana Andrukiewicz

– Jadwigę, Juliana Zalewskich, Jadwigę, Józefa Cegiełka, Łukasza Gawrońskiego, rodzinę Bosiackich

– Ewę Bojanowską, Ryszarda Partyka, Helenę Zdanowicz, Janusza Jastrzębowskiego, Jana, Marię i Karola Kuśnier

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– z rodziny Adamowicz: Stefanię, Stanisława, Leona, Annę, Franciszka, Franciszkę, Józefa, Stanisława Tarasewicz, z rodz. Tucza: Bronisławę, Leona, Jerzego, z rodz. Tarnowskich: Władysława, Helenę, Mariannę, Marię Róg, Małgorzatę Turczyn, Jana Zyśk, Krystynę Beńko, z rodziny Dunal, sąsiadów, znajomych, Dariusza Turczyn

– Tadeusza, Karolinę, Michała Czerepaniaków

– rodziców Wandę, Henryka Mazur, Stefanię, Józefa, Ryszarda Mazur, Janinę Amilkiewicz, Jana Rodzenia, Rozalię, Jana, Stefanię, Władysława, Michała Dudzik, Rozalię Sieniawską, Marię, Wacława Tomczyk, Mariana, Jadwigę Górną, Genowefę Łasińską, ks. Dybowskiego, ks. Bandosza, ks. Krawca, ks. Sarneckiego

– – Rydz Mariannę i Franciszka, Józefa, Stanisława, Jana, Piotra, Kazimierza, Bolesława, Filipa, Zbyszka, Krystynę, Genowefę, Helenę, Mieczysława Kurek, Kacpra, Anielę, Helenę, Marię, Stanisława, Mariana, Leonarda, księży z naszej parafii

– Zofię, Stanisława, Zofię, Jakuba, Krzysztofa Kotiuk

– Bolesława, Stanisława, Helenę Tokarz, Marię, Stanisława, Bolesława Wontor, Zbigniewa Jaworskiego, Weronikę i Jana Stępień, Stanisława Boroń

– Eugenię I Andrzeja Pławskich, Stanisława Dyląg, Józefa Nowak, Władysława Nowak, Antoniego, Leonarda Nowak, Juliana i Władysława Mazurek, Jana i Władysława Budziszewskich, Jolantę Kolter, Zofię Sawczyszyn

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Odnalezienie w świątyni

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Wandę Kuncewicz, z rodziny Pożaryckich, Czerniawskich, Kuncewiczów

– Józefa, Teresę Teresę Rudzińskich, Renię Łacińską, Elżbietę Rudzińską, Ryszarda Łacińskiego, Barbarę Rudzińską, Antoniego, Irenę Gonczar, Halinę Olżańską, Lidię Poleski, Tatianę Bulak

– Józefa Jandzio, Emilię i Karola Haściło, Bronisławę i Władysława Jandzio, Stanisławę i Halinę Haściło, z rodziny Kolej, Haściło, księży z naszej parafii

– Marię, Wincentego Kiełbasa, Józefa Greczycho, Andrzeja Tobiasz, Jolantę, Irenę, Franciszka Paszukiewicz

– Annę, Feliksa, Wilhelma Kapcian, Zofię, Józefa, Edwarda, Jana, Martę, Irenę, Jana, Marię Biłan, Marię, Michała Staliś, z rodziny Wilczyńskich, Wiziemirskich, Mazurków

– Wiktorię, Stanisława, Andrzeja Gniffke, Józefę Małecką, Wiesławę, Stanisława, Krystynę, Zbigniewa Bałdyga, Waldemara Gabriniak

– Z rodziny Pawiłanów Hieronima, Dominika, Józefa, Henryka, Kazimierza, z rodziny Kucińskich Władysława, Marię, Jana, Jana, Wiesława Stelmaszczyka

– Jerzego Petrowicza

– Sewerynę, Bolesława Czepkowskich, z rodziny , oraz za – Stanisława i Marka Urbankiewiczów

– Mariannę, syna Wilhelma Stencel, Augustę, Ojca Wilhelma Stencel, Jana, Annę Kozieł, z rodziny Kozieł i Stencel, oraz dusze w czyśćcu ciepiące i potrzebujące pomocy

– Danielę, Władysława, Michała, Jadwigę, Stefana Szczepko, Dorotę, Annę Dawszewską, Edwarda Cuber, Marię Piesiak, Annę Miszta, Józefa Laskowskiego

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.