Wypominki - PIĄTEK

RÓŻANIEC – PIĄTEK                 4,11,18,25 listopada

  1. Modlitwa w Ogrójcu

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Zygmunta, Mariannę, Józefa Pikułów; Stanisławę, Jana, Janinę, Stanisława Dunalów; zmarłych z rodzin: Pikułów i Dunalów; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Anielę, Stanisława, Halinę, Jana Kulesza; Jerzego, Antoniego, Irenę, Halinę, Lidię, Barbarę Gonczar; Ryszarda, Halinę, Grzegorza, Stefanię, Stanisława, Edwarda, Krystynę Beńko; Piotra, Aleksandrę, Wicentego, Adolfa, Wacława, Jana, Leokadię Oblińskich;

– Janinę, Jana, Jakuba, Zofię Kuwałek; Władysławę, Wacława Buklarewicz; Zofię, Jana, Władysława Rawłuszewicz; Apolonię, Izydora Mrozik; Kazimierę, Kazimierza Kompińskich;

– Józefa, Janinę, Adolfa, Adolfinę, Walentego, Reginę Biełonowicz; Józefa, Józefinę, Franciszka, Reginę Nowickich; Radosława Mazur; Janinę Wenc; Jolantę, Kazimierza, Franciszkę Sadowskich; Jarosława, Romana Stankiewicz; Wincentego Malewicz;

– Władysława Pajączka; Stanisława Bryłę; Henryka Banasiaka; Joannę Sidor; Grażynę Jurską; Lidię Jaroszewicz; zmarłych z rodziny Surówków, Rolińskich;

– Andrzeja, Marię, Eliasza, Irenę, Mikołaja, Wincentego, Teresę, Marię, Annę Hołubczat; Michalinę, Władysława Bany; Edwarda, Mariana, Wiesławę Turowskich; Stanisławę, Bogdana Limarowskich; Stanisława, Tomasza, Edwarda, Stanisława Dalkiewicz; Bogdana, Wandę Pokutyńskich; Anielę, Stanisława, Kacpra, Mieczysława, Leonardę Kurek; Zbigniewa Gapsa; Romana Wenderlich; Tadeusza Spera; Helenę Kozak; Irenę Pietrzycką; Kazimierza Kramskiego;

– Eugenię, Jarosława Szpak; Mariana Kapituła; Julię Chlebicką; Olgę Zubik;

– Mariana, Sabinę, Zdzisława Karwińskich; Teresę Brzózka; Jadwigę Biciulewicz; Kryscynę Tomaszewską; Stanisława Wilskiego;

– Janinę, Elżbietę, Mieczysława, Franciszka Targońskich oraz zmarłych z ich rodziny; Zuzannę, Bolesława Kozakiewicz oraz zmarłych z ich rodziny;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Biczowanie

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Leokadię, Feliksa Kubiak; Rozalię, Ludwika Głodek; Janinę, Mieczysława Domka; Benedykta Burzyńskiego; Zbigniewa Kmiecik; Zofię Baworowską; Jolantę Picheta; zmarłych z rodziny Kubiaków, Raszkowych, Głodków, Pudłów;

– Janinę, Franciszka Osmałek; Jana, Halinę Szymańskich; Helenę Łuctowa; Józefa Borysiak; Barbarę Kudła; Antoniego Szynal;

– Stanisławę, Stanisława, Mieczysława Dratwińskich; Tadeusza Kromich;

– Stanisława, Piotra Kleczewskich; Zofię, Henryka Jawor;

– Franciszka, Bronisławę, Józefę, Stanisławę, Franciszka Haściło; Magdalenę, Mikołaja Kolej; Eugeniusza Rosińskiego;;

– Stanisławę, Wincentego, Leona, Alberta Andrzejkowicz; Scholastykę, Władysława, Danutę Janiszewskich; Roberta Roszczyk; Jarosława Wygonowskiego;

– Edwina, Mikołaja Udycz; Urszulę Houbczat; Józefę, Romana, Marię Kasza; Józefa, Agnieszkę Cichowicz;

– Janinę, Jana, Piotra Kaczmar; Ewę, Józefa Swęd; Marię Biesiekierską;

– Józefę, Irenę, Adolfa, Annę, Stanisława Sikora; Eugenię, Rudolfa Kotula; Władysławę Bodnar;

– zmarłych z rodziny Porazińskich, Rosiaków, Pocentków, Winklerów, Kęcików;

– Mariana, Józefa, Irenę, Teresę, Jana, Bronisława, Jarosława, Antoninę, Andrzeja, Franciszkę, Józefa; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Katarzynę, Wawrzyńca, Janinę, Stefana Młodorzeniec; Annę, Stanisława, Tadeusza Gajewskich; Mirosława Klimek;

– Roberta, Mieczysława, Stanisławę, Romana, Krystynę Roszczyk;

– Leszka, Piotra, Mariannę, Jadwigę Dzięgielewskich; Jana, Antoninę, Bolesława, Janinę, Edwarda, Teofila, Czesława Byliców i zmarłych z rodziny;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Cierniem ukoronowanie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Mariannę, Kazimierza, Macieja, Tadeusza, Marię Majewskich; Anastazję, Kazimierę, Karola, Zygmunta, Stanisławę Dębickich; Ryszarda, Władysławę, Kazimierza, Irenę, Anastazję Rudnickich i Okońskich;

– Waldemara Jedynak; Stanisława, Helenę, Agnieszkę Oleksy;

– Genowefę, Wacława Miazek; Mariannę, Michała Zimnowłodzkich; Marię, Edwarda Cypel; Irenę Machała; Kazimierza Kuropatnickiego; Artura Rodziewicz;

– Lucynę Pobłocką; Grażynę Jurską; Grażynę Chrzanowską; Iwonę Bałdowską; zmarłych z rodziny: Bednarskich, Gałązków, Szymańskich, Kunderów, Syryszków, Bardziejewskich, Moćków;

– Jolantę, Mariusza, Franciszka Kotlarz; Janusza, Władysława, Jana, Kazimierza, Edwarda, Marię Woźniak; Ewę Więckowską;

– Gwidonę, Stanisława, Kazimierza, Cecylię, Jana, Józefa Gnoińskich; Stefana, Michała, Jana, Karolinę Kost; zmarłych z rodziny Maciejewicz;

– Joannę, Stefana Skraba; Annę, Józefa, Michała, Mariana Pękalskich; Stefana Wysokińskiego; Mariannę Czapka; Marka Stawickiego;

– Mikołaja, Leonardę, Annę, Anastazję, Józefa Staliś; Stanisławę Nowak; Franciszkę, Józefa Olszackich; Udo Til; Karolinę, Józefa, Józefa Warchoł;  zmarłych z rodziny: Rudych, Skarżyńskich, Serwów;

– Irenę, Ludwika, Andrzeja Kaczor; Karolinę Reinelt (czyt. Rajnelt); Irenę, Wawrzyna Mirys; Ignacego, Stanisławę Janickich; Maksymiliana, Zofię, Jerzego, Romualda Reszka;

– z rodziny: Siluków, Kierbiedziów, Dowgielewiczów, Bosiackich, Kierzkowskich, Furmanów, Cywińskich;

– Annę, Jakuba Zerzutko; Katarzynę, Stanisława, Jana Słota; Alfredę, Stefana Kalińskich; Czesławę, Tadeusza Taborskich; Annę, Franciszka Dziak; Marię Janik; Jolantę, Romana Monastyrskich;

– Franciszka, Katarzynę, Pawła, Bolesława Kopij; Annę, Eugeniusza, Rozalię, Mieczysława, Ryszarda, Jana Nowak; Stanisława, Stanisławę Frankowskich; Emilię, Czesława Deuter; Weronikę Kucharską; Reginę, Józefa Śmietanka; Władysława, Scholastykę, Danutę Janiszewskich; Roberta Roszczyk;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Droga Krzyżowa

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Piotra, Jana, Henryka, Irenę, Marię, Małgorzatę, Stanisławę Cieślińskich; Michała, Mariannę, Jana Krawczyków;

– Janinę, Jerzego Żukowskich; Wacława, Zenona, Jerzego Krasińskich; Jana, Czesławę, Antoniego Twardowskich; Anastazję Soliwoda; Halinę Przybysz;

– Władysława, Stanisława, Bogusława, Helenę Jadaszewskich; Mariana Kroplewskiego; Klausa Tum; Marię Józala;

– Henrykę, Franciszka, Jadwigę, Stanisławę Świdczak; Mirosława, Stanisława, Helenę Szwed; Jerzego Bochyńskiego;

– Annę, Stanisława, Janinę Małachowskich; zmarłych z rodziny Kublickich;

– Annę, Władysławę, Stanisława, Franciszka, Jana Przygięda; Józefę, Pawła, Emilię, Adama Myśliwiec; Janinę, Mariana Tulińskich; Janinę, Mieczysława Ochmańskich; Juliannę Sypień; Helenę, Józefa Kurdziel; Celinę Urbańską; Grażynę Czekaj; Helenę Kuśnierz; Katarzynę, Genowefę Kiełtyka; zmarłych księży z parafii; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Bolesława Tyza; Leszka Leśniowskiego; Marię Pęk;

– Marię, Aleksandra Giluk; Agnieszkę, Jerzego Smoleń; Bogusławę Lipińską; Halinę, Antoniego Stojanowskich; Horsta Ulrich; Zofię, Bronisława, Weronikę, Janinę Szulgów; Sabinę, Bolesława Tołkacz; zmarłych z rodziny: Giluk, Wojtanowiczów; zmarłe matki, ojców różańcowych i członków wspólnot przy naszym kościele;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Śmierć na krzyżu

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Zmarłych kapłanów pracujących i wywodzących się z naszej parafii oraz ich rodziców; wszystkich sąsiadów i spoczywających na złocienieckim cmentarzu; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Kazimierę, Antoniego, Wincentego, Ksawerę, Stefana, Stefanię Wawrów; Bronisławę, Bolesława Szynal; Tadeusza Maciąg; Józefę, Józefa, Antoniego, Stefanię, Jana Baran; Stefanię, Władysława, Janusza Ciszewskich; Zofię Kitow;

– Józefa Węgrzeckiego; Józefę, Stanisława, Adama, Henryka Hryciuk; Grażynę Cieplińską;

– Polę, Adolfa, Jana, Genowefę, Krystynę Świrydowicz; Stanisława, Józefa Lewandowskich; Mariana, Irenę Sokołowskich;

– Amelię, Józefa, Janinę, Stefana, Magdalenę, Józefa Stawowych; Annę, Kazimierza, Zbigniewa, Władysławę, Józefa, Stanisława Umeckich; Adelę, Jana, Henryka, Leokadię Knedler; Hannę, Józefa Kuś;

– Radosława, Marię, Leonarda, Mirosława, Andrzeja Sajko; Annę, Witolda, Zofię, Jana Jakszuk; zmarłych z rodziny Sajko, Jakszuk;

– Mariana, Helenę, Mariana Adamczewskich; Czesławę, Teodora, Jana Drozd, Franciszka Maciejewskiego;

– Anielę, Czesława, Eugeniusza, Michała Begedzów; Zofię, Jana Gromadzkich; Katarzynę, Ludwika Maniak; Jana, Krzysztofa Lachowskich; Krzysztofa Jung; zmarłe matki różańcowe z siódmej róży;

– Sławomira, Jakuba, Irenę Cierpiatka; Sergiusza, Stanisławę, Jerzego Uryn;

– Annę, Stefanię, Daniela Kapustyńskich; Agnieszkę, Eleonorę Juszczyszyn; Olgę, Maxa Rabanów; Kazimierę, Michała Iwanickich;

– Irenę, Andrzeja, Stanisława, Marię, Franciszka, Katarzynę, Marię, Jana, Zofię, Jana, Rozalię, Marię, Franciszka, Józefa, Anielę, Franciszka Olekszyk i Gromadzkich; Jana Żych;

– Jana, annę, Eugeniusza, Emilię Rudy, Jana Jaksztowicz

– Władysławę, Danutę, Radosława, Jana Pisałów

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.