Wypominki - NIEDZIELA

RÓŻANIEC – NIEDZIELA              6,13,20,27 listopada

  1. Zmartwychwstanie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Ludwikę, Zygmunta Pareckich; Andrzeja, Agnieszkę, Antoniego, Piotra, Zofię Dewerenda; Andrzeja Hryniewskiego; Leokadię, Bazylego Halczyn; Wiktorię, Władysława Rytczak; Marię, Jana, Metodego Chomicz;

– Janinę Lipińską; Jana, Adelę, Barbarę, Tadeusza Wojtczak; Bożenę, Henryka Dolata;

– Marię, Władysława, Andrzeja, Ryszarda, Krzysztofa Jung;

– Marię, Antoniego, Juliana, Genowefę Kałamarz; Ewę, Stanisława Jagiełło; Jadwigę, Władysława Krochmal; Katarzynę, Wojciecha, Jadwigę Socha; Ludwika Gawliczek; Marię, Kazimierza Jakubowskich; Helenę Ziobrowską; Irenę Szymczyk;

– Anielę, Stefana, Marka Jałowiec; Helenę, Franciszka, Barbarę, Andrzeja, Zbigniewa Ziobrowskich; Marię, Stanisława Sójków; Marię, Władysława, Andrzeja, Ryszarda Jung;

– Wojciecha, Janinę, Romana, Wiktorię, Włodzimierza, Mirosława, Marka Frydrych; Karolinę, Aleksandra Kozioł; Kazimierza, Alicję Buca; Tadeusza, Jana Stochmal;

– Zofię, Mariannę, Reginę, Piotra, Jakuba, Jana, Stanisława, Henryka, Czesława Zdanowskich; Zenona Sobolewskiego;

– Wojciecha Rogińskiego, braci, rodziców, bratową Krystynę; Janinę, Jerzego, Bronisławę Bańkowskich, rodziców, braci; Helenę, Franciszka, Irenę, Kazimierę Michniewicz; Jadwigę, Jana Kościuk; Józefa, Walentynę Więckowskich; Walentynę Barsul; Sylwestra, Mariana Tabor; Irenę, Włodzimierza Wysoczańskich; Sławomirę, Elio De Marco Cinotti; księży spoczywających na naszym cmentarzu;

– Romana Gruszka; Jana Chodania; Władysława, Julię, Emilię, Józefa, Artura, Łukasza Solarskich; Tomasza Sośnickiego;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii

  1. Wniebowstąpienie

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Helenę, Romana, Marię, Jana, Józefa, Anielę, Eugeniusza, Bolesława, Michała, Janinę, Helenę, Józefę, Marię, Jana, Dominika Damasiewiczów; Antoninę, Leszka, Antoniego Kwietniewskich;

– Józefa, Honoratę, Michała Mikulskich; Józefa, Annę, Juliana, Franciszka, Bronisława, Zofię, Franciszka, Władysława, Emilię, Jana, Janinę Gągorów; Jana, Annę, Stanisława Filipów; Bernarda, Janinę, Paulinę, Urszulę Tomaszewskich; Leszka Walaska; Tadeusza, Helenę Pudło; Mieczysława, Zofię, Władysława Zwoleników; Klarę, Stanisława Kożuchów; ks. Lurańca Mostka – Kozioł; zmarłych z rodziny: Radziszewskich, Głowackich, Majewskich, Golaków, Gryglewiczów, Kozaków, Kropopków; zmarłych księży, którzy pracowali w tej parafii; poległych na wojnie; zmarłe dzieci i nastolatków;

– Przemysława Gołubińskiego; Zofię, Mariana Sołtys; Tadeusza Kiszkiel;

– Janusza, Jadwigę, Jerzego, Józefa Próchniak; Mariannę, Romualda, Zbigniewa, Zdzisława, Modesta, Wacława Oreckich; Teresę, Józefa Deniusz; Jadwigę, Zbigniewa Durlik; Czesławę, Franciszka, Pelagię Frąckowiak; Ryszarda Czarnohorskiego; Urszulę Królik; Elżbietę Tomasiak; zmarłych z rodziny Gierut;

– Zofię, Stefana, Marię, Edwarda, Weronikę, Katarzynę Krajewskich; Marię, Romana Dzierżanowskich; Marię, Tadeusza, Halinę Strzegowskich; Stanisława Gądka; Zenona, Krzysztofa Owczarka; Janka Sobczaka; Mieczysława Bączka; Julię, Teofila, Stefana Kielak; Janinę, Henryka, Zofię Pasiak; Jerzego, Józefę Kręgiel; dusze w czyśćcu cierpiące;

– Czesławę, Kazimierza, Leokadię, Jana, Kazimierę Miszta; Irenę, Adolfa, Henryka, Zbigniewa Koszkało; Włodzimierza, Marka Kołodziej;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

  1. Zesłanie Ducha Św.

 Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Krystynę Werner;

– Grelę, Jana, Anielę, Józefa Szylak; Jadwigę, Stefana, Augustyna, Bazylego, Czesława Halczyn; Marię, Jana, Kazimierza Żurawskich; Katarzynę Sobczak;

– Jana, Stanisławę, Michała, Agnieszkę, Franciszka KOŁTOWSKICH; Danisławę, Andrzeja, Kazia, Henia Gloc; Marię, Mariana Ilasz; Mariana Staliś; Alinę Razmuk; Rozalię Chilko; Damiana Zawadzkiego; Paulinę Orłowską; Jerzego Kaczorowskiego; Annę, Bolesława Załuskowskich; Mariannę Paradzińską; zmarłych z rodziny: Kołtowskich, Kiedrowskich, Gloc, Orpik, Dobruckich, Rymar, Staliś, Szymańskich, Madaj, Leszczyńskich; zmarłych pielgrzymów; Pawła Gierlińskiego; Jarosława Dyks; Waldemara Mikołajewskiego; Alinę Jankowską;

– Mieczysława Klimczyk, Janinę, Władysława, Romana, Pawła Grab, Stanisławę, Józefa Cerscy, Annę Tatarczyk, z rodz. Olańskich, Gadomskich, Olgę, Józefa, Edwarda, Jana Klimczyk, Marię Dubską, Ewę Kucharską, Władysławę i Juliana Mazurek, z rodz. Dawszewskich, zz rodzin Olańskich, Gadomskich, Dawszewskich,

– z rodziny Waszczyk: Stanisławę, Henryka, Jana, Helenę, Józefa, Mieczysława; z rodz. Tracz: Wojciecha, Wiktorię, z rodz. Pleskacz: Antoniego, Annę, Michała, Marynę, Annę, Franciszka, Wandę, Jana, Helenę, Michała, Stanisława, Irenę, Marynę, Reginę; Helenę Łojek, z rodz. Kozłowskich: Michała, Annę, Antoniego, Annę, Kazimierza, Zuzannę, Franciszka, Jana, Magdalenę , Zofię ; Worsowicz: Antoninę, Mieczysława, Jana, Mieczysława; Siergiej: Antoninę, Michała, Jana, Feliksa, Genowefę; Łukowskich: Mariolę, Franciszka,, Feliksę, Jolantę, Dariusza; Borowicz: Mariana, Lidię; Stefana Aleksandrowicz, Marię, Teresę, Bakłażec,

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

  1. Wniebowzięcie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Helenę, Ryszarda, Karolinę, Edwarda, Ewę, Mariana Bucholc, Bronisława Kuźnickiego, Katarzynę, Jana Kosidło, Jacka, Mirosława, Bronisława 

– Feliksę, Feliksa, Kazimierza, Zygmunta, Jana, Ludomirę z rodz. Golianek, Marię, Halinę, Marka, Czesława, Janinę, Józefa Suruda, Józefę, Stanisława, Kazimierę Kuwałek, Józefę, Jana Stasiłowicz, Hannę, Henryka Krężel, Jadwigę, Mieczysława Kloc, Mariannę, Mieczysława, Krzysia i zm. z rodz. Myszkowskich, Lucynę Doroń-Suruda, Krystynę Wielgus, Janinę, Władysława z rodz. Madej, Krzysia Myszkowskiego, Arkadiusza Wiśniewskiego, z rodz. Madej, Wielgus

– Wiesława Małyszko, Amelię, Aleksandra, Mieczysława, Czesława Małyszko, Józefę, Bronisława, Halinę, Jana Kowalskich, Antoniego Pytlos, Eugeniusza Czemierys, Danutę Jagodzińską, Marię Wrzask, Karola Buca, Jadwigę Stasieluk, Eugeniusza Czemierys, Stefanię Worlab

– Eugeniusza, Stanisława Cieplińskich, Czesława, Janinę Płazów, Kamila Urbańskiego, Annę, Halinę, Władysława Dmochowskich, Jadwigę Osińską, Alicję Łoś.

– Michała, Katarzynę, Eugenię, Władysława, Henryka, Zbigniewa Czarnota; Marię, Aleksandra Serafin; Bartłomieja, Mariannę, Bolesława, Marię, Romana, Piotra, Józefę, Kazimierę, Józefa, Zofię, Irenę, Roberta, Bolesława Rolka; Jana, Barbarę, Antoninę, Józefa, Teresę, Władysława Janik; Krzysztofa, Irenę, Mieczysława, Paulinę, Michała Drozdowskich; Wiktorię, Wincentego Falkowskich; Hannę Szarek; Czesławę, Bolesława, Edwarda Kołodziej; Marię, Stanisława Królik; Józefa Puzio; Janusza Łopińskiego; Genowefę, Stanisława, Władysława Kozyra; zmarłych z rodzin: Michcików, Jakóbczyków;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Ukoronowanie NMP

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Stanisława, Władysławę, Jana, Magdalenę, Franciszka Siuda; Jadwigę, Michała, Mariana, Grażynę, Franciszka, Barbarę Wiącek; Kazimierę, Pawła Koszut; Łucję, Wiktora Jabłkowskich; Jana, Zbigniewa, Karolinę Teller; Jana, Romana Janeczko; Katarzynę, Andrzeja Klemińskich;

– Jana, Jadwigę, Jana, Zofię Dziedzic; Jakuba, Marię, Stanisława, Ludwikę Nowak; Jana, Marię Kaniuka; Michała, Józefa, Romana, Stefana, Annę, Marię, Teodorę, Emilię Dynowskich; Stanisława Kielniacz; Krystynę, Marię, Arkadiusza Góral; Mariusza Jaślarz; Sylwestra Ostrowskiego; Władysława, Józefa, Zofię, Bronisława Szpil; Józefa, Annę Perc; ks. Węsierskiego; ks. Dybowskiego, ks. Bulczaka;

– Marię, Dominika, Eugeniusza, Franciszka, Tadeusza, Stanisława, Agnieszkę Juszczyszyn; Bazylego, Nastazję Pańków; zmarłych z rodziny: Juszczyszyn, Pańków;

– Zbigniewa, Annę, Jana, Zofię Byszewskich i Trzeciaków; Marcina, Teresę, Aurelię, Krystynę Neryng; Zofię, Stanisława Dziczek; Janinę, Bogdana Bąkowskich; Tadeusza, Stanisława, Mieczysława, Aleksandra, Bernarda, Tadeusza, Zofię, Teresę, Irenę, Czesława, Janinę, Reginę, Jadwigę, Barbarę Rybarczyk; Mariana, Marię, Bolesława, Wandę, Annę, Stanisława Bartoszek; zmarłych z rodziny Szymańskich;

– Zenona Szweda, Eugeniusza Cieplińskiego, Stefanię, Jana, Krzysztofa  Mozgawa,

– Wandę, Franciszka Szykuł; Wandę, Stanisława Sikora; Stanisława Klimczak; Stanisławę, Mieczysława Bołdysz;

– Bożenę Kaźmierczak, Marka Szlachetko, Władysława, Reginę Stoińską, Ewelinę, Piotra Karczewskich, Annę, Antoniego Dera, Marię, Jana z rodz. Rumińskich

– Marię, Stanisława Boroń, Agnieszkę, Michała Wiktorię, Henryka, Józefa Kozera, Marię Orzek, Agatę Adamską, Stefanię, Władysława Dudzik, Alfredę, Henryka, Ignacego Madajczyk, Józefę, Gerwazego Wnukowskich

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.