Wypominki - CZWARTEK

RÓZANIEC –  CZWARTEK            3,10,17,24 listopada

  1. Chrzest Jezusa

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Krzysztofa, Mariana, Andrzeja, Zofię i zm z rodziny Lubasińskich, Mariannę, Franciszka, Józefa, Annę, Stanisława z rodziny Flisaków, Krystynę, Stanisława, Zbigniewa Modzelewskich, Helenę, Mariana z rodziny Adamczewskich

– Krzysztofa, Mariana, Andrzeja, Zofię i zm z rodziny Lubasińskich, Mariannę, Franciszka, Józefa, Annę, Stanisława z rodziny Flisaków, Krystynę, Stanisława, Zbigniewa Modzelewskich, Helenę, Mariana z rodziny Adamczewskich

– Zofię, Józefa, Jana, Józefa Bujanowskich, Władysławę, Czesława z rodziny Kacianowskich, Rozalię Klukowską, Mariannę, Józefa z rodziny Michalak, Bujanowskich, Kacianowskich, Klukowskich

– Jana i Marię Urbaniak, Ryszarda, Marcina, Zygmunta, Marię Wołk- Karaczewskich, Marię i Jana Hrynik, Michalinę i Eugeniusza Oberda; Mariana, Marię Macanowskich, Zbigniewa Barnaś, Tadeusza Krawczyk, Bronisławę Łabę, z rodzin: Tomaśko, Barnaś, Jagieła, Urbaniak

– Marię, Józefa, Stanisława, Tadeusza z rodziny Stachera, Stanisławę, Janinę, Jana, Janka z rodziny Tomaszewskich,, Alfredę, Halinę, Bogdana, Henryka, Stanisława z rodziny Lewickich, Aleksandra, Władysława z rodziny Kiełbasa, Stanisława, Stanisława juniora, Annę z rodziny Śnieg, ks. Jędraszka;

– Sabinę, Romana, Jana, Ryszarda Tomaszczuk, Janinę Możdżeń, Marka Nowakowskiego, Wacława Tomaszczuk, Felicję Jonak, Michalinę, Edwarda, Czesława Łukaszewicz, Zofię, Franciszka  Łajczak, ks. Zbigniewa, ks. Mieczysława, ks. Józefa

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

  1. Wesele w Kanie Galilejskiej

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– z rodziny: Makowiaków, Prokopiaków, Krzysztofików, Zienkiewiczów, Wołochów, Pieroszków, Fruzińskich, Kowalskich, Burthart, Lewandowskich

– z rodziny: Brockich, Leissów, Kuszlów, Osińskich, Wedznowrowicz, Szadzewiczów, dusze zmałych w wypadku pod Berlinem, kolegów, koleżanki z czasów szkolnych

– przyjaciół, sąsiadów, księży, Krystynę Ostrowską, Krystynę Strzelczak, z rodziny Makarów, Stefańskich, w wypadku pod Katyniem, misjonarzy, misjonarki, braci i siostry zakonne

– Czesława, Janinę Płaza, Władysława, Halinę Dmochowskich, Jadwigę Osińską, Piotra Gorczyca, Jana, Karolinę Płaza, Andrzeja, Helenę, Edwarda, Zofię, Jana, Wiesława, Mirosława, Grzegorza Gajewskich, Eugeniusza Cieplińskiego, Ewę, Kazimierza Kasińskich, Bogusławę Dmochowską, Wiesławę, Daniela Litkowiec, Stanisława Urbaniak

– Stanisławę, Stanisława, Stanisława z rodz. Janiszewskich, Kazimierza, Stanisławę, Władysława, Bronisławę, Marcina z rodz. Janda, Józefę, Józefa, Jana Jopek, Wiktorię, Jana Janiszewskich, Janinę, Wacława Gasiulewicz

– z rodziny Lewickich Aleksandra, Marię, anastazję, Aleksandra, Wacława, Ignacego, Bolesława, Stanisławę, Janinę, Irenę, Zofię, Zuzannę, Genowefę, Marysię, Jana, Bronisława, Marylę, Tadeusza, Zdzisława

– Jerzego Basińskiego, całą rodzinę, Mariana Kuczyńskiego, syna Maćka, całą rodzinę, Ewę Winiarską, Danusię Fiuk, jej męża, mamę

–  Władysławę i Antoniego Tomaszewskich, Stanisławę i Wacława Pakułów, Barbarę Pakuła, Janusza Pakułę, Klarę i Józefa Czarneckich, Janinę i Adolfa Rudowskich, Krzysztofa Rudowskiego i jego żonę, Ewę Kwiatkowską, Hannę Mikulską, ++ z rodzin: Tomaszewskich, Pakułów, Rudowskich, Czarneckich, Mikulskich, ++ za zmarłych przyjaciół i kolegów, za dusze zapomniane.

– Grzegorza Pojasek, Waldemara Lubińskiego, Ryszarda Henryka Hemerling, Sabinę Franciszka Obryckich, Genowefę Teodora Franciszka Irenę Kazimierę Józefa Kazimierczak, Stanisława Krzysztofa Karolinę Stanisława Agnieszkę Kaczmarek, Salomeę Mieczysława Wiernasz.

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Głoszenie Królestwa Bożego

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Leokadię, Marię, Bronisława, Bronisławę, Stefana, Władysława, Władysławę, z rodziny Urbaniaków

– Agatę, Stanisława, Jana, Franciszka, Stanisława, Henryka, Władysława, Jadwigę z rodziny Arciszów, Helenę, Andrzeja, Tadeusza Stroisz, Wacławę, Kazimierza Siudak, Michała, Marię, Stanisława Michniewicz, Tadeusza Karawajczyk

Z rodziny Sosnowskich: Adama, Reginę, Mariana, Katarzynę, Jana, z rodziny Kosowskich: Michała, Piotra, Pawła, Marię, Jana, z rodziny Kaczorów: Stanisława, Józefa, Michała

– Piotra, Aleksandra, Marię, Mariana Włodzimierza Lewandowskich, Pawła, Piotra Szczepanik, Zofię, Stanisława, Stanisławę, Adama, Leszka Wojteczko, Pawełka, Wacława Redlińskiego

– Marię, Anię, Mieczysława, Romualda Arciuch; Kazimierę, Kazimierza Trzcińskich;

– Stefanię, Mariana Godlewskich; Jana, Zofię Pachuckich; Stanisława Juszczyk; Lucynę Juszczyk; Pawła, Tadeusza Aksamit; Ryszarda Szarłowskiego; Mirosławę Amonowicz; Tadeusza Radomińskiego; Wandę Jagielską;

– Eugenię, Andrzeja, Zbigniewa, Ryszarda, Annę, Mikołaja, Jana Rakoczy;

– Barbarę Czerwińską;

– Tadeusza, Leokadię, Władysława, Władysława, Władysławę, Władysława Śliwa;

– Elżbietę, Tadeusza Michalskich;

– Agnieszkę, Grzegorza, Stanisławę, Bolesława Sekta;

– Genowefę, Józefata, Stanisława, Zenona Drozd;

– Irenę, Zdzisława Sobczak;

– Eugeniusza, Edwarda Nowickich;

– Sabinę Maryc; Romualdę, Bronisława Kotowskich; Annę, Karola Turek;

– ks. Rucińskiego, ks. Bandosza, ks. Dybowskiego, ks. Węsierskiego, ks. Bulczaka;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Przemiennie na Górze Tabor

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Annę Hryciw; Michała Sokolik; Irenę Raczyc; Józefa Filowiat;

– Annę, Antoniego Jakubowskich; Adelę, Cecylię, Karola, Feliksa, Edwarda Krywiel; Teresę Gontarczyk; zmarłych kapłanów z naszej parafii;

– Eleonorę, Jana, Danutę Mróz; Mariusza, Bolesława Kosińskich; Michalinę, Herberta Klaft; Stanisławę, Stanisława, Henryka, Leokadię, Marka, Tadeusza, Mariana Grzelińskich; Helenę, Wacława, Jerzego, Mariana, Ryszarda, Radosława, Katarzynę, Józefa, Grzegorza, Krystynę; zmarłych z rodziny, sąsiadów i znajomych;

– Magdalenę, Katarzynę, Annę, Wawrzyńca, Józefa Sułkowskich; Jadwigę, Władysława Krochmal; Cecylię, Elżbietę, Antoniego Florczak; Annę, Danutę, Antoniego, Henryka Stołowskich; zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, sąsiadów, znajomych, podróżujących, którzy zginęli w wypadkach;

– Stanisława, Józefę, Piotra Panasiuk; Marię, Stanisława Kubickich; Emilię, Jana, Antoniego, Feliksa, Eleonorę Adamiuk; Irenę Książek; Bożenę Mordaszewską;

– Juliana, Ryszarda, Jana Polinkiewicz; Józefa Osowskiego; Elżbietę Tkacz; Józefa Zylewicz; Zofię, Feliksa Tadzik; Mariannę, Józefa, Marka, Stanisława, Genowefę Pikuła;

– Michała, Karolinę, Jana, Tadeusza Czerepaniak oraz zmarłych z ich rodzin; Mirosława Góreckiego i jego rodziców; Józefa, Zbyszka Stefanowicz; Stanisława Burzyńskiego; Karolinę Szarowską; Helenę Herman; zmarłych z rodziny Sitarz, sąsiadów, ze wspólnoty Galilea;

– Czesława, Teresę, Stanisława Stasiak; Janinę, Otto Janke; Zenonę, Władysława Piziak;

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

 

  1. Ustanowienie Eucharystii

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych:

– Adama, Bronisławę, Aleksandra, Nikodema, Jadwigę Zachar; Daniela, Kazimierę, Leszka, Marka Jaworskich; Józefę, Władysława Białeckich; Grzegorza, Julię Lewickich; Jadwigę, Bronisława Kaczor; Tadeusza Gutewicz; Mariana Rulewicz; Jana Młodożeniec;

– Mieczysława, Halinę, Józefa, Wiktorię, Marcina, Marię Jandzio; Jana, Bronisława, Marię Buca;

– Jana, Marię, Ryszarda, Walentynę, Witolda Bobek; Genowefę Szubską; Nadzieję, Mikołaja Grygoruk; Ewę, Józefa, Melanię Baniel; Kazimierza, Matyldę Kamińskich; Józefa, Katarzynę, Ludwika Pieprzak; Feliksa, Marię Gonska; Hannę, Jerzego Tafelskich; Sylwestra Zawadzkiego; Zofię, Eugeniusza, Zbigniewa Ufnal; Jadwigę Flasza; Jolantę Maniek; zmarłych z rodzin: Adamczewskich, Zaremba, Kypp, Łopińskich, sąsiadów i kapłanów;

– Michała, Katarzynę, Eugenię, Władysława, Henryka, Zbigniewa Czarnota; Marię, Aleksandra Serafin; Bartłomieja, Mariannę, Bolesława, Marię, Romana, Piotra, Józefę, Kazimierę, Józefa, Zofię, Irenę, Roberta, Bolesława Rolka; Jana, Barbarę, Antoninę, Józefa, Teresę, Władysława Janik; Krzysztofa, Irenę, Mieczysława, Paulinę, Michała Drozdowskich; Wiktorię, Wincentego Falkowskich; Hannę Szarek; Czesławę, Bolesława, Edwarda Kołodziej; Marię, Stanisława Królik; Józefa Puzio; Janusza Łopińskiego; Genowefę, Stanisława, Władysława Kozyra; zmarłych z rodzin: Michcików, Jakóbczyków;

– Katarzynę, Wincentego Kuklis; Genowefę, Jadwigę, Jana Wraga; Apolonię, Katarzynę, Jana, Władysława Chmiel; Teresę, Aleksandra Dobroń; Łukasza Grzegorek; Czesławę, Kazimierza Łąckich;

– rodziców: Annę, Józefa, Annę, Stanisława, brata, siostrę, Czesława, Sylwię, z rodziny Więcków,  Kochów, Wódkowskich, Góral, Balcerzaków

– parafian, dobroczyńców i wszystkich wiernych polecanych w listopadowych wypominkach w naszej parafii.

– Mirosława, Stanisława Klarę, Eugenię, Czesława, Bernarda, Jana Delegacz, Aurelię, Waldemara Piłacińskich