M
"

Godziny nabożeństw

Niedzielna Msza święta

Godziny:

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Msze św. w dni powszednie

Godziny:

Codziennie: 7:00, 18:00

Napisz do nas:

Chrzest

Chrzest Złocieniec

Kiedy chrzcimy?

W naszej Parafii sakrament chrztu zwyczajowo udzielamy w 2 i 4 niedzielę miesiąca (podczas Mszy św. o godz. 12.30). 

TERMINY CHRZTÓW 2021 r.

LISTOPAD: 14.11. 2021 i 28.11. 2021
GRUDZIEŃ: 12.12. 2021 i 26.12. 2021

TERMINY CHRZTÓW 2022 r.

STYCZEŃ: 09.01.2022 i 23.01.2022
LUTY: 13.02.2022 i 27.02.2022

Dokumenty wymagane:
– akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
– zaświadczenie o zawarciu sakramentalnego związku małżeństwa
– zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
– dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Rodzice chrzestni:
Dana osoba może pełnić funkcję matki albo ojca chrzestnego kiedy spełnione są następujące warunki:
– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo rodziców, opiekunów prawnych- ukończył 16 lat
– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
– żyje w sakramentalnym związku małżeńskim.
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.