M
"

Godziny nabożeństw

Niedzielna Msza święta

Godziny:

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Msze św. w dni powszednie

Godziny:

Codziennie: 7:00, 18:00

Napisz do nas:

Bierzmowanie

Bierzmowanie Złocieniec

1. Co to jest bierzmowanie?

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

2. Ile trwa przygotowanie?

Do tego sakramentu przygotowujemy się przez dwa lata. W klasie ósmej młody człowiek przygląda się Kościołowi, poznaje jego strukturę, bierze udział w katechezach, spotkaniach małych grup oraz formuje swoje sumienie przez udział w liturgicznym życiu parafii. W szkole średniej wchodzi dalej, w głąb Kościoła i przez czynny udział w życiu parafii, w sakramentach i katechezach przygotwuje się do mężnego wyboru Chrystusa.

KATECHIZM DLA MŁODZIEŻY PRZED BIERZMOWANIEM

Część pierwsza

Drodzy młodzi Przyjaciele,

w tym szczególnym okresie, w którym człowiek dojrzewa, zaczyna samodzielnie decydować i brać na siebie odpowiedzialność za swoje czyny. Kościół wychodzi mu naprzeciw ze wspaniałym darem – sakramentem dojrzałości.

Określany tym mianem sakrament bierzmowania niesie w sobie dar Boży, który umacnia młodego człowieka w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Człowiek otrzymuje w nim dary Ducha Świętego. Wpływają one na jego myślenie, pragnienia i uczucia. Wzmacniając dążenie do prawdy i mądrości. Pomagają wybierać dobro i trwać przy szlachetnych postanowieniach. Przynoszą wreszcie pokój i ład uczuciom, których symbolem jest serce. Sakrament ten wiąże młodego chrześcijanina jeszcze bardziej z Chrystusem i Kościołem. Sprawia, że chrześcijanin jest dumny z Ewangelii i nie wstydzi się dawać świadectwa Jezusowi Chrystusowi. Chodzi tu o świadectwo życia i wiary wobec rówieśników, wobec wątpiących w istnienie Boga, a także zagubionych i nie widzących sensu życia.

Od chwili przyjęcia tego wspaniałego daru dzieli Was etap rzetelnego przygotowania przez modlitwę, refleksję, dobrą naukę. Temu procesowi niech również służy niniejszy Katechizm dla młodzieży, w którym – w formie tradycyjnej (pytanie – odpowiedź) – podano podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej.

Dzień bierzmowania – do którego zdążacie – będzie wielkim świętem; będzie wydarzeniem, które pozostawi niezatarte znamię w całym Waszym życiu. Kościół modli się za Was, aby ten etap przygotowania duszy, serca i umysłu oraz samo przyjęcie „znamienia daru Ducha Świętego”, zaowocowało na co dzień autentycznym świadectwem o Chrystusie.

Szczęść Wam Boże

https://www.facebook.com/groups/2775591146065730/