Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu Rotating Header Image

Księża

Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu – Zmartwychwstańcy

Z parafii pochodzą

ks. Zbigniew Hul SDB, ks. Tomasz Rostek CR, ks. Kazimierz Sawościanik CR, ks. Sławomir Siemieniec CR, ks. Jan Soroka CR, ks. Tomasz Wojciechowski CR, s. Teresa Bosiacka CSSE, s. Maria Giemza CR, s. Krystyna Hołubicka OCD, s. Bogusława Wojciechowska PSMC, s. Jolanta Wojciechowska CMW

Poprzedni proboszczowie

ks. Tadeusz Murzynowski CR (1945), ks. Stanisław Tatar CR (1945-1946), ks. Jan Wojnar CR (1946-1947), ks. Józef Rozalczak CR (1947-1954), ks. Antoni Miechoński CR (1954-1962), ks. Jan Wojnar CR (1962-1968), ks. Józef Obuchowski CR (1968-1969), ks. Władysław Tarnowski CR (1969-1976), ks. Mieczysław Sarnecki CR (1976-1985), ks. Zdzisław Korcz CR (1985-1988), ks. Henryk Dudzik CR (1988-1991), ks. Stanisław Lasota CR (1991-1995), ks. Leonard Bandosz CR (1995-2008), ks. Grzegorz Wiśniewski CR (2008-2010)

IMG_9918KS. PROBOSZCZ I PRZEŁOŻONY WIESŁAW HNATEJKO CR

Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 2000 roku w Krakowie. Od 2006 r. posługuje w naszej  Parafii, pełniąc najpierw funkcje wikarego, a obecnie proboszcza i przełożonego. W sposób szczególny opiekuję się  Żywym Różańcem, parafialną Caritas, Wspólnotą Galilea, Lew Judy,  Braćmi Zewnętrznymi, Rycerzami NMP i Zespołem Cantabo. Jest redaktorem prowadzącym naszej parafialnej gazetki „Spotkania” i parafialnej strony internetowej.

KS. ZBIGNIEW WĘSIERSKI CR

Absolwent Niższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Poznaniu. Doskonale włada językiem kaszubskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. w Krakowie. W naszej Parafii posługuje od 2012 r. Jest duszpasterzem niewidomych i niepełnosprawnych, prowadzi katechezy przed chrzcielne, obejmuje troską duchową chorych. Opiekuje się kościołami filialnymi w Stawnie i Lubieszewie. Posługuje w biurze parafialnym. Prowadzi duszpasterstwo związków niesakramentalnych.

 

ks. TomaszKS. TOMASZ SUŁKOWSKI CR

Świecenia przyjął 2010 roku. Pełni funkcję wikariusza i katechety, przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii świętej. Opiekuje się ministrantami, lektorami i scholą Gaudete. Prowadzi duszpasterstwo nauczycieli. Jest redaktorem parafialnego Facebooka.

 

KS. MARCIN ĆWIEK

Najmłodszy z kapłanów w Parafii w Złocieńcu. Świecenia przyjął w rodzinnym Krakowie, w 2011 roku. Pełni funkcję katechety, przygotowuje młodzież do Bierzmowania, opiekuje się  Wspólnotą “Misiaki”. Jego zamiłowaniem jest chrześcijańska ikonografia oraz liturgia i tradycja bizantyjska.

 

KS. DR BOLESŁAW MICEWSKI CR

Najstarszy z kapłanów w Parafii w Złocieńcu. Urodził się w okolicach Krzemieńca na Wołyniu. Tam rozpoczął swoją edukację. Podczas wojny korzystał z tajnego nauczania w Krakowie i jego okolicach. Po wojnie kontynuował naukę w Drawsku Pomorskim i w Krakowie, gdzie zdał maturę. Zmartwychwstańcem został w 1950, a kapłanem w 1957 roku. W tym samym czasie zadebiutował, pisząc pierwsze utwory literackie. Oprócz teologii studiował polonistykę i historię. Specjalizował się w dziejach Kościoła, uzyskując stopnie naukowe. Jest autorem książek historycznych i artykułów, które znalazły się w piętnastu pracach zbiorowych, słownikach i encyklopediach oraz w czternastu czasopismach naukowych, w siedmiu tygodnikach i w dwóch dziennikach. Publikował swe wiersze również w prasie i w osobnych zbiorach wierszy i misteriów religijnych.

KS. STANISŁAW SZULHACZEWICZ CR

Urodził się w Białej Wace koło Wilna. Po wojnie zamieszkał w Gdańsku Wrzeszczu gdzie kontynuował naukę. Wstąpił do Zmartwychwstańców w Krakowie w 1950, a święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Wiele lat pracował w Austrii i Niemczech posługując m. in. w Wiedniu i na Kalembergu. W naszej parafii posługuje od 2013 r. Odszedł do wieczności w domu zakonnym w Złocieńcu w sobotę 28. 04. 2018 r.

 

 

br MiroslawBR. MIROSŁAW KŁUDKA CR

Urodzony w 21.03.1960 r. w Józefowie. Śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego złożył w Krakowie 8.12.2001 r.

Po ślubach wieczystych w 2001 r. rozpoczął pracę w parafii św. Antoniego w Radziwiłłowie Mazowieckim. Od 2004 r. pracował na misjach w Tanzanii w Afryce. Po powrocie do Polski w 2008 r. pełnił funkcję zakrystiana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku i w Krakowie. W naszej parafii posługuje od 2016 r. Jest zastępcą kościelnego w Złocieńcu, asystuje kapłanom przy pogrzebach, posługuje jako zakrystian w kościołach filialnych. Opiekuje się wspólnotą Barka.

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl