Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu Rotating Header Image

Księża

Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu – Zmartwychwstańcy

KS. PROBOSZCZ I PRZEŁOŻONY WIESŁAW HNATEJKO CR

Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 2000 roku w Krakowie. Od 2006 r. posługuje w naszej  Parafii, pełniąc najpierw funkcje wikarego, a obecnie proboszcza i przełożonego. W sposób szczególny opiekuję się Akcją Katolicką, Żywym Różańcem, Barką, Braćmi Zewnętrznymi i Zespołem Cantabo. Jest redaktorem prowadzącym naszej parafialnej gazetki „Spotkania”.

KS. ZBIGNIEW WĘSIERSKI CR

Absolwent Niższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Poznaniu. Doskonale włada językiem kaszubskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. w Krakowie. W naszej Parafii posługuje od 2012 r. Jest duszpasterzem niewidomych i niepełnosprawnych, prowadzi katechezy przed chrzcielne, obejmuje troską duchową chorych. Opiekuje się kościołami filialnymi w Stawnie i Lubieszewie. Posługuje w biurze parafialnym. Prowadzi duszpasterstwo związków niesakramentalnych.

 

KS. TOMASZ SUŁKOWSKI CR

Świecenia przyjął 2010 roku. Pełni funkcję wikariusza i katechety, przygotowuje młodzież do Bierzmowania, opiekuje się  młodzieżą, Wspólnotą „Galilea” i kościołem filialnym w Darskowie.

 

KS. MARCIN ĆWIEK

Najmłodszy z kapłanów w Parafii w Złocieńcu. Świecenia przyjął w rodzinnym Krakowie, w 2011 roku. Pełni funkcję katechety, przygotowuje młodzież do Bierzmowania, opiekuje się  Wspólnotą “Misiaki”, scholą „Złote Nutki” Jego zamiłowaniem jest chrześcijańska ikonografia oraz liturgia i tradycja bizantyjska.

 

 

KS. ROMUALD PÓŁTORAK CR

W naszej parafii posługuje od 2011 r. Przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii świętej i młodzież do Bierzmowania. Opiekuje się ministrantami i lektorami oraz chórem parafialnym „Echo”. Prowadzi duszpasterstwo nauczycieli.

 

KS. RYSZARD DĄBEK CR

Urodził się w Sulisławicach koło Sandomierza. Studiował w Krakowie, a pracował w Poznaniu, Bytomiu i Warszawie, następnie dwadzieścia dwa lata w Niemczech, trzy lata we Włoszech na Mentorelii, rok na Ukrainie w Samborze i rok w Krakowie.  W naszej parafii posługuje od 2016 r.

 

KS. DR BOLESŁAW MICEWSKI CR

Najstarszy z kapłanów w Parafii w Złocieńcu. Urodził się w okolicach Krzemieńca na Wołyniu. Tam rozpoczął swoją edukację. Podczas wojny korzystał z tajnego nauczania w Krakowie i jego okolicach. Po wojnie kontynuował naukę w Drawsku Pomorskim i w Krakowie, gdzie zdał maturę. Zmartwychwstańcem został w 1950, a kapłanem w 1957 roku. W tym samym czasie zadebiutował, pisząc pierwsze utwory literackie. Oprócz teologii studiował polonistykę i historię. Specjalizował się w dziejach Kościoła, uzyskując stopnie naukowe. Jest autorem książek historycznych i artykułów, które znalazły się w piętnastu pracach zbiorowych, słownikach i encyklopediach oraz w czternastu czasopismach naukowych, w siedmiu tygodnikach i w dwóch dziennikach. Publikował swe wiersze również w prasie i w osobnych zbiorach wierszy i misteriów religijnych.

KS. STANISŁAW SZULHACZEWICZ CR

Urodził się w Białej Wace koło Wilna. Po wojnie zamieszkał w Gdańsku Wrzeszczu gdzie kontynuował naukę. Wstąpił do Zmartwychwstańców w Krakowie w 1950, a święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Wiele lat pracował w Austrii i Niemczech posługując m. in. w Wiedniu i na Kalembergu. W naszej parafii posługuje od 2013 r.

 

BR. MIROSŁAW KŁUDKA CR

Urodzony w 21.03.1960 r. w Józefowie. Śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego złożył w Krakowie 8.12.2001 r.

Po ślubach wieczystych w 2001 r. rozpoczął pracę w parafii św. Antoniego w Radziwiłłowie Mazowieckim. Od 2004 r. pracował na misjach w Tanzanii w Afryce. Po powrocie do Polski w 2008 r. pełnił funkcję zakrystiana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku i w Krakowie.

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl