Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu Rotating Header Image

Księża

Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu – Zmartwychwstańcy

KS. PROBOSZCZ I PRZEŁOŻONY WIESŁAW HNATEJKO CR

Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 2000 roku w Krakowie. Od 2006 r. posługuje w naszej  Parafii, pełniąc najpierw funkcje wikarego, a obecnie proboszcza i przełożonego. W sposób szczególny opiekuję się Akcją Katolicką, Żywym Różańcem, Barką, Braćmi Zewnętrznymi i Zespołem Cantabo. Jest redaktorem prowadzącym naszej parafialnej gazetki “Spotkania”.

Ś.P. KS. PRZEŁOŻONY JAN DYBOWSKI CR

Był przełożonym naszego Domu Zakonnego w Złocieńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1957 roku w Krakowie. W Złocieńcu posługiwał od 1991 roku. Był cenionym spowiednikiem. Opiekował się grupą niewidomych i niepełnosprawnych.

Księga Kondolencyjna

KS. ZBIGNIEW WĘSIERSKI CR

Absolwent Niższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Poznaniu. Doskonale włada językiem kaszubskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. w Krakowie. W naszej Parafii posługuje od 2012 r. Jest duszpasterzem niewidomych i niepełnosprawnych, prowadzi katechezy przed chrzcielne, obejmuje troską duchową chorych. Opiekuje się kościołami filialnymi w Stawnie i Lubieszewie.

 

KS. DR BOLESŁAW MICEWSKI CR

Znany historyk Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1957 roku. Już od kilku lat pomaga w naszej Parafii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji na tematy historyczne.

KS. ROMUALD PÓŁTORAK CR

W naszej parafii posługuje od 2011 r. Przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii świętej i młodzież do Bierzmowania. Opiekuje się ministrantami i lektorami oraz chórem parafialnym “Echo”.

KS. IVAN HAMBURG CR

Pochodzi ze Słowacji. Studia magisterskie ukończył na Papieskim Akademii Teologicznej w Krakowie. W naszej parafii posługuje od 2010 r. Pełni funkcję katechety, prowadzi scholę dziecięcą “Złote Nutki”, przygotowuje młodzież do Bierzmowania, opiekuje się Wspólnotą “Misiaki” i kościołem filialnym w Darskowie.

KS. KRZYSZTOF SZKUBERA CR

Najmłodszy z kapłanów w Parafii w Złocieńcu. Świecenia przyjął 2011 roku. Pełni funkcję wikariusza i katechety, przygotowuje młodzież do Bierzmowania, opiekuje się  młodzieżą, Wspólnotą “Galilea” i kościołem filialnym w Gronowie.

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl