Zawierzenie rodzin, miasta i Ojczyzny i modlitwa do M.B na czas zarazy

Akt zawierzenia Bogu Ojczyzny, Kościoła świętego, jego Pasterzy, Miasta Złocieniec, Parafii przez wstawiennictwo Matki Bożej, Opiekunki rodzin, i św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Złocieńca, dokonany przez Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka 25 marca 2020 r.

Bogurodzico, Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

Klęczymy przed Tobą z otwartymi sercami, jak czynili to nasi ojcowie. Ku Tobie zwracali się w różnych sytuacjach, przez Twoje ręce zawierzali Bogu samych siebie, swoje rodziny i Ojczyznę.

Dziś czynimy to także my, w czasie epidemii, która napełnia smutkiem nasze codzienne życie i każe błagać Stwórcę o zmiłowanie.

Pragniemy zawierzyć Bogu nasze Miasto, naszą Parafię i nasze rodziny, a więc środowisko, w którym żyjemy, pracujemy i modlimy się, prosząc, abyś była naszą Orędowniczką.

Przez Twoje Matczyne Serce zawierzamy Bogu całą wspólnotę Kościoła: Ojca Świętego Franciszka, naszego Biskupa Edwarda, mnie, niegodnego sługę Twego, innych biskupów naszej diecezji, prezbiterów, diakonów, a także cały lud Boży.

Przyzywając wstawiennictwa świętego Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Złocieńca, mężnego wyznawcy i nieugiętego męczennika, pragniemy prosić Boga w Trójcy Świętej Jedynego o miłosierdzie nad nami, o jedność w tych trudnych chwilach, o wzajemną życzliwość i ufność w Jego Opatrzność.

Maryjo, któraś wraz z Jezusem i Józefem tworzyła świętą Rodzinę w Nazarecie, wejrzyj na nasze wołanie, które w tym trudnym czasie kierujemy ku Bogu przez Ciebie. Niech nasze rodziny zostaną ochronione od pandemii koronawirusa, niech rozwijają się coraz bardziej w miłości wzajemnej, w harmonii pokoleń i służą życiu od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech kształtują się w nich nowi ludzie na wzór Jezusa Chrystusa, odpowiedzialni za przyszłość świata, Ojczyzny, Kościoła i Parafii.

Miłosierny Boże, wielu spośród nas pogubiło się w życiu, bo zapomnieli o Tobie. Powierzamy Ci ich wszystkich, a Ty zaprowadź ich na drogę pokuty i umartwienia, aby odnaleźli sens życia, radość wiary i odważnie spełniali Twoje przykazania. Powierzamy Ci bezdomnych i bezrobotnych. Niech nie tracą nadziei w poszukiwaniu warunków dla godnego życia i znajdą solidarnych z nimi ludzi.

Boże, Lekarzu ciał i dusz ludzkich, przez ręce Maryi zawierzamy Ci chorych i cierpiących, aby umocnieni Twoją łaską, przeżywali swoje doświadczenie w zjednoczeniu z krzyżem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Powierzamy Ci naszych zmarłych, zarówno tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, jak i tych, których zostawiliśmy w naszych rodzinnych stronach, abyś okazał im swoje Boskie Oblicze i dał pić ze źródła wody życia.

Trójco Przenajświętsza, przez wstawiennictwo Matki Bożej, Opiekunki rodzin, i świętego Andrzeja Boboli, zawierzamy Ci całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Twoimi jesteśmy od chwili chrztu i Twoimi zostać pragniemy teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do matki Bożej Opiekunki Rodzin (na czas zarazy)

Święta Maryjo, Matko Boża, Matko Jezusa i nasza, pełni ufności uciekamy się do Ciebie w tym trudnym czasie naszej niedoli. Bądź z nami i strzeż nas przed zakażeniem i rozpaczą; ochraniaj nasze miasto, nasze domy, nasze rodziny! Pocieszycielko strapionych, bądź z tymi, którzy stracili swoich bliskich. Matko Bolesna, umacniaj tych, którzy cierpią i przejęci są lękiem. Wspomagaj wszystkich, którzy poszkodowanym niosą ofiarnie pomoc i nadzieję.

Prosimy Cię: wstaw się u Twego Syna za nami. Niech Ten, któregoś porodziła, a który przemierzał miasta i wsie, „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”, sprawi, aby zaraza ustała jak najszybciej i złowrogi wirus nie panoszył się już wśród ludzi i nie siał więcej zniszczeń w dzisiejszym świecie. Amen.

(autor: ks. Kazimierz Wójtowicz CR)

Światełko Jedności

 

ks. proboszcz Wiesław Hnatejko CR, Marzec 24, 2020

Podziel się: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl