WYDARZENIA PARAFIALNE 2018

Bogu niech będą dzięki!

W minionym roku w naszej parafii Sakrament Chrztu Świętego przyjęło osiemdziesięcioro dziewięcioro dzieci, do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło sto dwanaście dzieci, Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Krzysztofa Zadarko otrzymało siedemdziesiąt cztery osoby, pobłogosławiliśmy dwadzieścia sześć par małżeńskich, do wieczności przeszło sto dziesięć osób, udzieliliśmy ponad 80 tysięcy komunii św.

W minionym roku ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli zakończony wspólnym kolędowaniem, cieszyliśmy się corocznym koncertem kolęd i pastorałek Kolędować Małemu w wykonaniu Ogniska Artystycznego i jasełkami w wykonaniu dzieci z Bobrowa. Wspólnota Galilea zorganizowała i przeprowadziła Kurs Alfa. Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, młodzieży i dzieci głosili ojcowie karmelici z Kijowa: o. Benedykt Krok i o. Marek Gromotka, które zakończyliśmy Ekstremalną Drogę Krzyżową. Jak co roku zorganizowaliśmy pielgrzymki autokarowe do Lichenia i Częstochowy oraz autokarowe i rowerową do Skrzatusza; miniony rok był ponowną okazją do pieszej pielgrzymki na Jasną Górę pod przewodnictwem ks. proboszcza i pozwolił nam także przeżyć pierwszą parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej oraz pierwszą rowerową pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu. Owocem wcześniejszej pielgrzymki do Fatimy są procesje fatimskie na których gromadzimy się każdego 13 dnia miesiąca od maja do października, a także uroczyście przeżywane nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. 100 Lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości było dla nas okazją do szczególnej modlitwy za Ojczyznę, na którą gromadziliśmy się każdego 11 dnia miesiąca, przywołując wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Jubileusz ten pozwolił nam zorganizować dwa wydarzenia kulturalno-patriotyczne: Krakowski Salon Poezji: Wolność to diament do oszlifowania, w wykonaniu aktorów teatru Słowackiego z Krakowa oraz koncert Boże coś Polskę w wykonaniu chórów PROFVOICES ze Złocieńca, CANTO LIBERO z Drawska Pomorskiego, męskiego chóru parafialnego, który w minionym roku rozpoczął działalność w naszej parafii, pani Izabeli Sitarskiej, Agnieszki Chwastek i Ewy Gadzina; 11 listopada po uroczystej Mszy św. i koncercie przeszliśmy pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego ze śpiewem pieśni Konfederatów Barskich. Dziękowaliśmy Bogu za dwadzieścia pięć lat kapłaństwa misjonarza ks. Sławomira Siemieńca CR; gościliśmy ks. Tomasza Rodę dyrektora Caritas naszej diecezji. Caritas parafialna organizowała świąteczne akcje Paczka Wielkiego Serca, Paczka z Jajem, Zapałka nie ogrzeje; wydawała żywność w ramach programu FEAD; pomogliśmy Hospicjum w Darłowie organizując akcję Zakręć się – zbiórka nakrętek, zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa. Po dwuletniej pracy naszą parafię opuścił ks. Tomasz Sułkowski CR, a pracę w naszej parafii rozpoczęło dwóch nowych kapłanów: ks. Leszek Nowiński CR i ks. Wojciech Maliszewski CR; bramę wieczności przekroczył ks. Stanisław Szulhaczewicz CR. Współorganizowaliśmy Regionalny Dzień Młodzieży, trwaliśmy na modlitwie z młodzieżą pod przewodnictwem pasterzy naszej diecezji: z ks. Biskupem Edwardem Dajczakiem prosząc o cud zdrowia dla Filipa Gonciarek oraz z ks. Biskupem Krzysztofem Włodarczykiem na czuwaniu adwentowym młodzieży naszego dekanatu. Uroczystość Wszystkich Świętych zachęciła nas do ponownego zorganizowania Nocy Świętych połączonej z procesją z relikwiami świętych ulicami naszego miasta. Na rekolekcjach adwentowych gościliśmy ks. Radosława Siwińskiego; rekolekcje o temacie: Jezus w mojej rodzinie, były także przygotowaniem do uroczystości poświęcenia obrazu Cud w Kanie Galilejskiej, wykonanego przez pana Wieczysława Stasiaka, której przewodniczył w niedzielę Świętej Rodziny Biskup Edward Dajczak; w czasie tej uroczystości małżonkowie odnawiali przyrzeczenia małżeńskie i poświęcone zostały krzyże do Domu Opieki Społecznej w Darskowie. Radosna wieść przybyła do nas z Watykanu, że ojciec Święty Franciszek podpisał dekret ustanawiający św. Andrzeja Bobolę Patronem Złocieńca. Od rekolekcji wielkopostnych rozpoczniemy przygotowanie do uroczystego proklamowania patrona, które odbędzie się 16 maja 2019 r.

Trwają pracę nad wymianą oświetlenia wnętrza naszego kościoła. Wykonano nowe pokrycie dachu z blachy miedzianej nad nawą główną naszego kościoła. Złożone zostały kolejne wnioski do Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na remont wieży i elewacji.; ufundowane zostało srebrne etui na ewangeliarz i kielich z drzewa oliwnego przez uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej.

W kościele filialnym p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gronowie zakończono remont świątyni uroczystością jej poświęcenia 27 maja 2018 r., przez ks. Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka. W świątyni gronowskiej zainstalowano tabernakulum i od uroczystości poświęcenia, w Gronowie obecny jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Ufundowano figury Matki Bożej i św. Józefa, a także 2 nowe dzwony: św. Jan i Bogdan Jański. Poświęcenia dzwonów dokonał ks. Jan Soroka CR 24 czerwca 2018 r.. Wydana została okolicznościowa książka Gronowskie legendy historyczne, autorstwa pana Jarosława Leszczełowskiego.

W kościele filialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Darskowie ufundowano dwa nowe dzwony: św. Piotr i św. Paweł oraz przywieziono organy mechaniczne z Niemiec. Poświęcenia dzwonów i organów dokonał biskup Krzysztof Zadarko 29 czerwca 2018 r.

W kościele filialnym p.w. M.B. Ostrobramskiej w Stawnie ufundowano nowy konfesjonał który w dzień odpustu poświęcił ks. Marcin Ćwiek CR, ufundowano także figury św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny Kowalskiej. Trwają pracę nad remontem dachu świątyni w Stawnie – zakupiona została dachówka.

W kościele św. Kazimierza Królewicza w Lubieszewie wykonano remont empory na której umieszczono 12 obrazów apostołów. Ufundowano nowy dzwon bł. Bolesława Lament poświęcony 08 lipca 2018 r. przez ks. Bolesława Micewskiego CR. W przygotowaniu do montażu jest kolejny dzwon św. Jan Paweł II ufundowany w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Została wykonana dokumentacja kompleksowego remontu kościoła.

Za wszystkie dzieła duchowe i materialne w naszej wspólnocie parafialnej Bogu niech będą dzięki!

ks. proboszcz Wiesław Hnatejko CR, Grudzień 31, 2018

Podziel się: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl