Nie wstydźcie się krzyża! – słowo po wizytacji

Bp. Wlodarczyk

Krzyż to fundament naszej wiary, a Matka Boża, którą czcicie jako Opiekunkę rodzin uczy nas, jak nie wstydzić się krzyża – to mocne przesłanie zabrzmiało w złocienieckiej wspólnocie, którą przez dwa dni: 12 i 13 listopada wizytował Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk.

(zobacz galerię)

Wizytacja przeprowadzana przez biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej miała przede wszystkim wymiar duszpasterski. Choć były momenty wzruszeń, to jednak przede wszystkim wierni byli zasłuchani w słowo głoszone przez dostojnego Pasterza. A było to słowo wymagające i stawiające zadania.

W pierwszy dzień wizytacji Ksiądz Biskup modlił się z parafianami na każdej Mszy świętej, także w kościołach filialnych. Wielka radość towarzyszyła tej modlitwie szczególnie w Darskowie, gdyż mieszkańcy tej wsi z chlubą i dumą pokazali Pasterzowi odnowiony kościół, który został poświęcony zaledwie 4 miesiące temu. Zaszczytu dostąpiły także dzieci ze Złocieńca przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej, albowiem Ksiądz Biskup osobiście poświęcił medaliki, które każde dziecko otrzyma, aby nosić na szyi i w ten sposób wyznawać swoją wiarę. Z kolei w kościele w Stawnie Biskup Krzysztof poświęcił chrzcielnicę, podkreślając przy tym rangę i znaczenie tego pierwszego sakramentu, jaki otrzymujemy przez posługę Kościoła. Wielkie wzruszenie towarzyszyło także modlitwie w kościele w Gronowie. Dość wspomnieć, że sześć lat temu, przy okazji poprzedniej wizytacji mieszkańcy Gronowa prosili Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka o pomoc w ratowaniu tej zabytkowej świątyni. Dzięki determinacji duszpasterzy i wiernych kościół został uratowany i choć jest jeszcze niewykończony, to jego obecny stan jest powodem do wielkiej radości i zachętą do szybkiego ukończenia niezbędnych prac remontowych.

Wizytacji towarzyszyło także szereg spotkań Księdza Biskupa z różnymi grupami i środowiskami. Przeglądając plan wizytacji każdy może stwierdzić, że to był prawdziwy „maraton”: samorządowcy, przedstawiciele wspólnot z kościołów filialnych, grupy parafialne, młodzież, kapłani dekanatu drawskiego, pracownicy parafialni, rodzice kapłanów i sióstr pochodzących z naszej parafii, personel szkół, placówek oświatowych, Domu Pomocy Społecznej w Darskowie czy wreszcie personel i pacjenci szpitala w Kańsku. Widać, że wizytowanie parafii to naprawdę ciężki kawałek chleba…

Istotnym motywem, który przejawiał się we wszystkich spotkaniach i modlitwach był szacunek i cześć dla krzyża oraz odwaga w wyznawaniu wiary. Podczas wizytacji Ksiądz Biskup Krzysztof poświęcił krzyże przeznaczone do sal w złocienieckim przedszkolu, a także odnowione krzyże stojące przed świątyniami należącymi do naszej parafii. W swoich przemówieniach do wiernych i do młodzieży, w tym do maturzystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, nawiązywał do cnoty, jaką jest odważne wyznawanie wiary i dawanie świadectwa chrześcijańskiego życia. Jako przykład przywiązania do Boga podał świętego Michała Archanioła – dowódcę wojsk anielskich, który pod hasłem „Któż jak Bóg!” wystąpił do walki ze złem. To właśnie jego figura, zakupiona podczas parafialnej pielgrzymki do Fatimy, została uroczyście poświęcona na wieczornej Mszy świętej z udziałem młodzieży i grup parafialnych i będzie obecna w naszej świątyni, aby nam przypominać o konieczności walki ze złem, grzechem i naszymi słabościami. Biskup odwoływał się także do postawy Matki Bożej, która jest Patronką naszego kościoła. Podkreślił, że Maryja nie dokonywała żadnych rzeczy szczególnych; po prostu codziennie wiernie wypełniała wolę Bożą, żyjąc w rodzinie razem z mężem Józefem i synem Jezusem. Dlatego uczy nas dzisiaj jak sprawić, by nasze rodziny były mocne wiarą i przepojone miłością. Biskup zachęcał, abyśmy często modlili się za przyczyną Maryi, bo jest Ona najlepszą Orędowniczką u tronu Bożego.

Wizytacja biskupia była z pewnością dobrym czasem modlitwy i bezpośredniego spotkania z Pasterzem naszego Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, i to najmłodszym – wszak ksiądz Krzysztof jest biskupem dopiero drugi rok. Zdołał on jednak zaskarbić sobie serca parafian dzięki swojej bezpośredniości, uważnemu słuchaniu o naszych radościach i troskach, a także udzieleniu roztropnych wskazówek, które – ufamy – będą dalej umacniać jedność naszej wspólnoty.

ks. proboszcz Wiesław Hnatejko CR, Listopad 24, 2017

Podziel się: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl